A partir d’aquest dilluns 25 de maig, a la fase 2, es permetran les visites de familiars a les residències de gent gran però només en els centres sense cap cas de Covid-19 o en els centres que tinguin ben delimitats els casos positius en zones separades.

El Govern de la Generalitat ha fet una classificació de les residències per a gent gran, de persones dependents o amb problemes de salut mental. Segons aquesta classificació, ara mateix hi ha 472 residències sense cap cas positiu actiu de coronavirus que s’han definit com «verdes». Les residències classificades de color «carbassa», que tenen encara algun cas actiu de coronavirus però que estan perfectament segmentats i controlats en zones diferenciades són 392. Per últim hi ha 87 residències classificades com a «vermelles» perquè encara presentes casos de risc que podria generar un nou brot de la Covid-19.

De cara a la desescalada, la Generalitat ha publicat una sèrie de recomanacions, encara no definitives, sobre com ha de ser l’obertura dels centres als familiars.

Mascareta i guants i dos metres de separació

Ni el resident ni el visitant poden tenir cap símptoma de Covid-19 i no es podran acostar a menys de dos metres. Els visitants hauran de portar obligatòriament mascareta i, també, guants. Els guants, però, no es poden portar posats des del carrer.

Abans de la visita, els familiars hauran de rentar-se les mans i desinfectar les sabates que portin. I, quan acabi, han de sortir immediatament, sense passar per la resta del centre.

Durada màxima de 30 minuts

Les visites es faran en un espai separat de la resta del centre i no podran durar més de 30 minuts. La Generalitat recomana que cada centre tingui «àrees netes» dedicades específicament a visites.

Els residents que no rebin visita no podran accedir a aquest espai, que s’haurà de desinfectar i netejar després de cada trobada.

En els casos en què les visites es facin a l’exterior, amb l’objectiu de garantir que es manté aquesta distància física, es planteja la possibilitat de marcar línies de separació a terra amb pintura o cinta adhesiva.

A partir de la fase 2 de la desescalada es permetran visites a tot tipus de residents de geriàtrics, només un familiar i un màxim de 30 minuts per visita

Franges horàries i aforament limitat

Les visites caldrà que estiguin autoritzades pel centre mitjançant cita prèvia. Cada centre haurà d’establir unes franges horàries de visita i determinar un aforament màxim en funció de les instal·lacions i el personal que pugui supervisar-les.

La Generalitat recomana una visita setmanal per resident i que, durant períodes d’almenys dues setmanes, el familiar sigui el mateix.

Independentment de les visites presencials, la Generalitat demana que els centres garanteixin mètodes alternatius, com telèfons o videoconferències, perquè els residents puguin mantenir una relació fluïda amb les seves famílies.

Aquestes mesures de seguretat encara s’hauran d’extremar més quan acabi la desescalada i els familiars puguin entrar amb més llibertat als centres.

Nous ingressos i retorn d’usuaris

Els avis i àvies que van poder tornar temporalment amb les seves famílies, podran retornar a les residències també en la fase 2, a proposta de Salut. En aquest cas, només podran tornar-hi si el seu centre està classificat com a residència verda.

El retorn haurà de fer-se en condicions de seguretat, motiu pel qual es requerirà als usuaris que vulguin tornar que se sotmetin a una prova PCR i que aquesta sigui negativa. A més, a les persones que hagin passat el confinament amb els seus familiars, se’ls requerirà que passin 14 dies en aïllament com a mesura de precaució. Per a les persones que hagin passat un ingrés en un centre sociosanitari, en canvi, això no serà un requisit, perquè ja hauran fet l’aïllament pertinent.

Info: Gencat.cat/324.cat