Era EMD de Bagergue a plaçat naues baranes en camin que va deth Carrèr Lagoarto a Sierra.

Aguestes baranes s’an plaçat en tot esvitar possibles perilhs entà pedanhs e veïculs.

Bagergue mejora la seguridad en el Camino de Sierra

La EMD de Bagergue ha Instalado nuevas barandillas en el camino que va de la Calle Lagoarto a Sierra.

Estas barandillas se han instalado para evitar así posibles peligros para peatones y vehículos.

Bagergue millora la seguretat en el Camí de Sierra

 L’EMD de Bagergue ha Instal·lat noves baranes al camí que va del Carrer Lagoarto a Sierra.

Aquestes baranes s’han instal·lat per evitar així possibles perills per a vianants i vehicles.

Info: EMD de Bagergue