Era nauetat d’aguesta edicion ei qu’era interpretacion d’aguesti 3 concèrts se harà en glèises romaniques, e s’eth temps ac permet, en exterior.

Ena agenda culturau d’aguest ostiu non podien mancar es actuacions deth dejà consolidat Romanic Musicau, qu’enguan celèbre era sua 22au edicion. Eth Departament de Torisme deth Conselh Generau d’Aran a creat un programa de 3 concèrts gratuïts es diuendres d’aguest mes d’agost, enes que se combinaràn diuèrsi estils musicaus: musica classica experimentau, jazz e pòp. Enguan poiram compdar damb ua grana varietat d’instruments e formats tà apropar ath public, en un hons d’estetica romanica, ua musica qu’ei tostemp d’actualitat.

S’era meteorologia ac permet, es concèrts auràn lòc en exterior des tres glèises, tara major seguretat deth public per motius de prevencion dera COVID-19. Tanben s’a auançat er orari des concèrts tàs 19.30 ores.

Eth prumèr espectacle serà aguest diuendres, 13 d’agost, ena glèisa de Sant Blai de Les, a on era joena lheidatana Berta Puigdemasa acompanharà as presents damb era sua arpa en tot apropar es sons des auditòris tath nòste territòri.

Eth jazz serà eth protagonista dera dusau actuacion, qu’aurà lòc eth diuendres 20 d’agost ena glèisa de Sant Andrèu de Salardú. Aguest grop de 3 artistes hè de cada pèça musicau ua òbra unica que conquiste as espectadors en un dirècte damb era onestedat totau de çò que passe en scenari.

Barrarà aguest cicle eth quartet de pòp Piano, ena glèisa de Sant Fèlix de Vilac, eth darrèr diuendres d’agost, dia 27. Aguest grop de cramba prepause un programa plen de compositors pòp deth panorama actuau en tot portar era musica pòp ath format classic de concèrt tà hèr a arribar era musica de cramba a toti es publics.

Empieza la 22a edición del Románico Musical, ciclo de conciertos gratuitos de verano en las iglesias de Aran 

La novedad de esta edición es que la interpretación de estos 3 conciertos se hará en las iglesias románicas, y si el tiempo lo permite, en el exterior.

En la agenda cultural de este verano no podían faltar las actuaciones del ya consolidado Románico Musical, que este año celebra su 22a edición. El Departamento de Turismo del Conselh Generau d’Aran ha creado un programa 3 conciertos gratuitos los viernes de este mes de agosto, en los que se combinarán varios estilos musicales: música clásica experimental, jazz y pop. Este año podremos contar con una gran variedad de instrumentos y formatos para acercar al público, en un fundo de estética románica, una música que siempre está de actualidad.

Si la meteorología lo permite, los conciertos tendrán lugar en el exterior de las tres iglesias, para garantizar la mayor seguridad del público por motivos de prevención de la COVID-19. También se ha adelantado el horario de los conciertos a las 19h30.

El primer espectáculo será este viernes, 13 de agosto, en la iglesia de San Blai de Les, donde la joven leridana Berta Puigdemasa acompañará a los presentes con su arpa acercando los sonidos de los auditorios por nuestro territorio.

El jazz será el protagonista de la segunda actuación, que tendrá lugar el viernes 20 de agosto en la iglesia de San Andrèu de Salardú. Este grupo de 3 artistas hace de cada pieza musical una obra única que conquista a los espectadores en un directo con la honestidad total de lo que pasa en el escenario.

Cerrará este ciclo el cuarteto de pop Piano, a la iglesia de San Fèlix de Vilac, el último viernes de agosto, día 27. Este grupo de cámara propone un programa lleno de compositores pop del panorama actual llevando la música pop al formato clásico de concierto para hacer a llegar la música de cámara a todos los públicos.

Comença la 22ena edició del Romànic Musical, cicle de concerts gratuïts d’estiu a les esglésies de l’Aran

La novetat d’aquesta edició és que la interpretació d’aquets 3 concerts es farà a les esglésies romàniques, i si els temps ho permet, a l’exterior.

En l’agenda cultural d’aquest estiu no podien faltar les actuacions del ja consolidat Romànic Musical, que enguany celebra la seva 22ena edició. El Departament de Turisme del Conselh Generau d’Aran ha creat un programa 3 concerts gratuïts els divendres d’aquest més d’agost, en les que es combinaran diversos estils musicals: música clàssica experimental, jazz i pop. Enguany podrem comptar amb una gran varietat d’instruments i formats per apropar al públic, en un fons d’estètica romànica, una música que sempre està d’actualitat.

Si la meteorologia ho permet, els concerts tindran lloc a l’exterior de les tres esglésies, per tal de garantir la major seguretat del públic per motius de prevenció de la COVID-19. També s’ha avançat l’horari els concerts a les 19h30.

El primer espectacle serà aquest divendres, 13 d’agost, a l’església de Sant Blai de Les, on la jove lleidatana Berta Puigdemasa acompanyarà als presents amb la seva arpa apropant els sons dels auditoris pel nostre territori.

El jazz serà el protagonista de la segona actuació, que tindrà lloc el divendres 20 d’agost a l’església de Sant Andrèu de Salardú. Aquest grup de 3 artistes fa de cada peça musical una obra única que conquereix als espectadors en un directe amb l’honestedat total del que passa en l’escenari.

Tancarà aquest cicle el quartet de pop Piano, a l’església de Sant Fèlix de Vilac, l’últim divendres d’agost, dia 27. Aquest grup de cambra proposa un programa ple de compositors pop del panorama actual portant la música pop al format clàssic de concert per fer a arribar la música de cambra a tots els públics.

Info: Conselh Generau d’Aran