Pendent eth dimars e eth diuendres d’aguesta setmana, eth Musèu dera Val d’Aran a organizat un seguit d’actes e activitats en Ecomusèu çò de Joanchiquet entà visibilizar era figura de Palmira Jaquetti, ua hemna de gran talent en camps coma era poesia, era musica o era lengua, entre d’auti, e qu’establic era sua dusau residéncia en Aran, interessada pera nòsta lengua, era nòsta cultura e era nòsta gent.

Eth Musèu dera Val d’Aran organize ues jornades culturaus damb motiu dera exposicion itineranta “Lum ena amna. Palmira Jaquetti 1895-1963”, expausada en Ecomusèu çò de Joanchiquet de Vilamòs enquiath 6 de seteme de 2021.

A compdar d’aué, dimars 17, enquia diuendres 20 d’agost er Ecomusèu compdarà cada dia damb activitats que aproparan as visitaires ara figura de Palmira Jaquetti.

Palmira Jaquetti (Barcelona 1895-Els Monjos 1963) siguec ua hemna damb un gran talent en diuersi camps: poesia, musica, lengua, recèrca etnografica, botanica, etc.

Docenta de profession, tanben compilèc 10.000 cançons entara obra deth Cançoner Popular de Catalunya, mission que la portèc a descorbir era Val d’Aran en 1925. A compdar d’alavetz, s’interessèc pera lengua, cultura e gent dera Val e, en 1940, passèc a auer era sua dusau residéncia en Aran, prumèr en Salardú (1940-1944) e dempús en Arties (1944-1962).

Eth sòn legat culturau, encara en fasa de recèrca, mos apròpe ara Val d’Aran de hè lèu 100 ans. Gràcies ada era, coneishem es cançons que se cantauen, era manèra de víuer dera gent, era sua forma de parlar e inclús es toponims que s’emplegauen.

Totes aguestes qüestions ath torn dera vida, òbra e talent de Palmira se poiran conéisher pendent aguesti dies.

Palmira Jaquetti (Barcelona 1895-Els Monjos 1963) siguec ua hemna damb un gran talent en diuersi camps: poesia, musica, lengua, recèrca etnografica, botanica

Dimars 17 entàs 19:00 ores, Carme Oriol Carazo (catedratica de Filologia Catalana de la Universitat Rovira i Virgili) e  Comissària der An Palmira Jaquetti, inaugurarà es jornades damb ua conferéncia inedita sus Palmira Jaquetti e era Val d’Aran.

Dimèrcles 18 entàs 11:00 ores, compdaram damb Josefina Roma i Riu,  professora titular dera Universitat de Barcelona, jubilada aunorifica en Antropologia, que parlarà sus era espiritualitat enes memòries de Palmira Jaquetti.

Dijaus 19, Carme Oriol amiarà a tèrme visites comentades ara exposicion, en tres torns (11:00h, 11:45h e 12:30h).

Fin finau, diuendres 20, coma clausura des jornades d’ua forma plan ludica, poderam gaudir de “Palmira”, un espectacle de teatre musicau a cargue de BubulinaTeatre, damb Elisenda Rué (actritz e cantant), Izan Rubio (guitarra) e Jordi Lara (dramaturg e director).

Era resèrva per auança ei indispensabla entà poder assistir a toti es actes, es quaus an capacitat limitada. Es resèrves se pòden hèr en Musèu dera Val d’Aran: per telefòn (973 64 18 15) e mail (info.museu@aran.org). Es activitats son de franc, mès er accés ad aguestes non includís era entrada en Ecomusèu de Joanchiquet.

Empieza la semana Jaquetti, un homenaje a una mujer polifacética con una fuerte unión con la Val d’Aran

Entre el martes y el viernes de esta semana, el Musèu dera Val d’Aran ha organizado una serie de actos y actividades en el Ecomuseo çò de Joanchiquet para visibilizar la figura de Palmira Jaquetti, una mujer de gran talento en campos como la poesía, la música o la lengua, entre otros, y que estableció su segunda residencia en Aran, interesada por nuestra lengua, nuestra cultura y nuestra gente.

El Musèu dera Val d’Aran organiza unas jornadas culturales con motivo de la exposición itinerante “Lum ena amna. Palmira Jaquetti 1895-1963”, expuesta en el Ecomuseo çò de Joanchiquet de Vilamòs hasta el 6 de septiembre de 2021.

A partir de hoy, martes 17, y hasta el viernes, 20 de agosto, el Ecomuseo acogerá actividades diarias que acercarán a los visitantes a la figura de Palmira Jaquetti.

Palmira Jaquetti (Barcelona 1895-Els Monjos 1963) fue una mujer de gran talento en diversos campos: poesía, música, lengua, investigación etnográfica, botánica, etc.

Docente de profesión, también compiló 10.000 canciones para la obra del Cançoner Popular de Catalunya, misión que la llevó a descubrir la Val d’Aran en 1925. Desde entonces, se interesó por la lengua, cultura y gente de la Val d’Aran y, en 1940, pasó a tener su segunda residencia en nuestro territorio, primero en Salardú (1940-1944) y después en Arties (1944-1962).

Su legado cultural, todavía en fase de investigación, nos acerca a la Val d’Aran de hace casi 100 años. Gracias a ella, conocemos las canciones que se cantaban, la manera de vivir de la gente y su forma de hablar, incluso los topónimos que utilizaban.

Todas estas cuestiones alrededor de la vida, obra y talento de Palmira podrán irse conociendo durante estos días.

Palmira Jaquetti (Barcelona 1895-Els Monjos 1963) fue una mujer de gran talento en diversos campos: poesía, música, lengua, investigación etnográfica, botánica

El martes, día 17, a las 19:00 horas, Carme Oriol Carazo (catedrática de Filología Catalana en la Universidad Rovira i Virgili) y comisaria del Año Palmira Jaquetti, inaugurará las jornadas con una conferencia inédita sobre Palmira Jaquetti y la Val d’Aran.

El miércoles, día 18, a las 11:00 horas, Josefina Roma i Riu,  profesora titular de la Universidad de Barcelona y jubilada honorífica en Antropología, hablará sobre la espiritualidad en las memorias de Palmira Jaquetti.

El jueves, día 19, Carme Oriol llevará a cabo visitas comentadas a la exposición, en tres turnos (11:00h, 11:45h y 12:30h).

Finalmente, el viernes 20, como clausura de las jornadas de forma lúdica, podrá disfrutarse de “Palmira”, un espectáculo de teatro musical a cargo de BubulinaTeatre, con Elisenda Rué (actriz y cantante), Izan Rubio (guitarra) y Jordi Lara (dramaturgo y director).

La reserva previa es indispensable para poder asistir a todos los actos, que tienen capacidad limitada. Las reservas se pueden hacer en el Museo de la Val d’Aran telefónicamente (973 64 18 15) o vía mail (info.museu@aran.org). Las actividades son gratuitas pero el acceso a estas no incluye la entrada al Ecomuseo de Joanchiquet.

Comença la setmana Jaquetti, un homenatge a una dona polifacètica amb una forta unió amb la Val d’Aran

Entre el dimarts i el divendres d’aquesta setmana, el Musèu dera Val d’Aran ha organitzat una sèrie d’actes i activitats a l’Ecomuseu çò de Joanchiquet per a visibilitzar la figura de Palmira Jaquetti, una dona de gran talent en camps com la poesia, la música o la llengua, entre altres, i que va establir la seva segona residència a l’Aran, interessada per la nostra llengua, la nostra cultura i la nostra gent.

El Musèu dera Val d’Aran organitza unes jornades culturals amb motiu de l’exposició itinerant “Lum ena amna. Palmira Jaquetti 1895-1963”, exposada a l’Ecomuseu çò de Joanchiquet de Vilamòs fins al 6 de setembre de 2021.

A partir d’avui, dimarts 17, i fins al divendres, 20 d’agost, l’Ecomuseu acollirà activitats diàries que acostaran als visitants a la figura de Palmira Jaquetti.

Palmira Jaquetti (Barcelona 1895-Els Monjos 1963) va ser una dona de gran talent en diversos camps: poesia, música, llengua, recerca etnogràfica, botànica, etc.

Docent de professió, també va compilar 10.000 cançons per a l’obra del Cançoner Popular de Catalunya, missió que la va portar a descobrir la Val d’Aran en 1925. Des de llavors, es va interessar per la llengua, cultura i gent de la Val d’Aran i, en 1940, va passar a tenir la seva segona residència en el nostre territori, primer a Salardú (1940-1944) i després a Arties (1944-1962).

El seu llegat cultural, encara en fase de recerca, ens acosta a la Val d’Aran de fa gairebé 100 anys. Gràcies a ella, coneixem les cançons que es cantaven, la manera de viure de la gent i la seva forma de parlar, fins i tot els topònims que feien servir.

Totes aquestes qüestions al voltant de la vida, obra i talent de Palmira podran anar-se coneixent durant aquests dies.

Palmira Jaquetti (Barcelona 1895-Els Monjos 1963) va ser una dona de gran talent en diversos camps: poesia, música, llengua, recerca etnogràfica, botànica

El dimarts, dia 17, a les 19.00 hores, Carme Oriol Carazo (catedràtica de Filologia Catalana a la Universitat Rovira i Virgili) i comissària de l’Any Palmira Jaquetti, inaugurarà les jornades amb una conferència inèdita sobre Palmira Jaquetti i la Val d’Aran.

El dimecres, dia 18, a les 11.00 hores, Josefina Roma i Riu, professora titular de la Universitat de Barcelona i jubilada honorífica en Antropologia, parlarà sobre l’espiritualitat en les memòries de Palmira Jaquetti.

El dijous, dia 19, Carme Oriol durà a terme visites comentades a l’exposició, en tres torns (11:00h, 11:45h i 12:30h).

Finalment, el divendres 20, com a clausura de les jornades de manera lúdica, podrà gaudir-se de “Palmira”, un espectacle de teatre musical a càrrec de BubulinaTeatre, amb Elisenda Rué (actriu i cantant), Izan Rubio (guitarra) i Jordi Lara (dramaturg i director).

La reserva prèvia és indispensable per a poder assistir a tots els actes, que tenen capacitat limitada. Les reserves es poden fer al Museu de la Val d’Aran telefònicament (973 64 18 15) o via mail (info.museu@aran.org). Les activitats són gratuïtes però l’accés a aquestes no inclou l’entrada al Ecomuseu de Joanchiquet.

Info: Conselh Generau d’Aran