A compdar d’aué, 19 de març, se daurís era tempsada de pesca enes aigües de baisha montanha dera Val d’Aran.

Eth Conselh Generau d’Aran a publicat dejà er edicte que da per dubèrta era tempsada de pesca 2021 ena Val d’Aran a compdar d’aué, 19 de març, enes aigües de saumònids (trueita comuna) de baisha montanha. En nauta montanha començarà a compdar deth 1 de mai e enes lacs a compdar der 1 de junh.

Sonque se poirà realizar era activitat dera pesca enes trams abilitats a tal efècte e publicats enes mapes editats peth Conselh Generau d’Aran, era rèsta de trams son consideradi vedats de pesca. Eth nombre maxim de captures autorizades per pescaire e dia ei proporcionau ara densitat de trueita actuau respècte ara densitat istorica, e ei de 6 captures en arriu Garona, 8 captures ena Bassa d’Aiguamòg e d’auti arrius e 12 captures en lacs e arrius entre lacs.

Enguan, coma nauetat, s’an ampliat eth numerò de km de pesca sense mòrt. Tanben cau rebrembar qu’er usatge deth plom e sòles de feutre ena pesca ei proïbit e qu’ei obligatòri portar pescadèra.

En airau de Miei Ambient dera plana web deth Conselh Generau d’Aran se poiràn expedir es licéncies de pesca valides entara Val d’Aran e era rèsta de Catalunya, e tanben es permisi diaris especifics tà cada zòna de pesca controlada http://ow.ly/ssyt50E3rs1   

Comienza la temporada de pesca 2021 en la Val d’Aran

A partir de hoy, 19 de marzo, se abre la temporada de pesca en las aguas de baja montaña de la Val d’Aran.

El Conselh Generau d’Aran ha publicado ya el edicto que da por iniciada la temporada de pesca 2021 en la Val d’Aran a partir de hoy, 19 de marzo, en las aguas de salmónidos (trucha común) de baja montaña. En alta montaña empezará a partir del 1 de mayo y en los lagos a partir del 1 de junio.

Solo podrá realizarse la actividad piscícola en los tramos habilitados a tal efecto y publicados en los mapas editados por el Conselh Generau d’Aran, el resto de tramos son considerados vetados de pesca. El número máximo de capturas autorizadas por pescador y día es proporcional a la densidad de trucha actual respecto a la densidad histórica, y es de 6 capturas en el río Garona, 8 capturas en la Bassa de Aiguamòg y otros ríos de 12 capturas en lagos y ríos entre lagos.

Este año, como novedad, se han ampliado el número de km de pesca sin muerte. También hay que recordar que el uso del plomo en la pesca está prohibido y que es obligatorio llevar salabre.

En el área de Medio Ambiente de la página web del Conselh Generau d’Aran se podrán expedir las licencias de pesca válidas para la Val d’Aran y el resto de Catalunya, y también los permisos diarios específicos para cada zona de pesca controlada http://ow.ly/ssyt50E3rs1

Comença la temporada de pesca 2021 a la Val d’Aran

A partir d’avui, 19 de març, s’obre la temporada de pesca en les aigües de baixa muntanya de la Val d’Aran.

El Conselh Generau d’Aran ha publicat ja l’edicte que dona per iniciada la temporada de pesca 2021 a la Val d’Aran a partir d’avui, 19 de març, en les aigües de salmònids (truita comuna) de baixa muntanya. En alta muntanya començarà a partir de l’1 de maig i en els llacs a partir de l’1 de juny.

Només podrà realitzar-se l’activitat piscícola en els trams habilitats a aquest efecte i publicats en els mapes editats pel Conselh Generau d’Aran, la resta de trams són considerats vetats de pesca. El nombre màxim de captures autoritzades per pescador i dia és proporcional a la densitat de truita actual respecte a la densitat històrica, i és de 6 captures en el riu Garona, 8 captures en la Bassa d’Aiguamòg i altres rius de 12 captures en llacs i rius entre llacs.

Enguany, com a novetat, s’han ampliat el número de km de pesca sense mort. També cal recordar que l’ús del plom en la pesca està prohibit i que és obligatori portar salabre.

En l’àrea de Medi Ambient de la pàgina web del Conselh Generau d’Aran es podran expedir les llicències de pesca vàlides per a la Val d’Aran i la resta de Catalunya, i també els permisos diaris específics per a cada zona de pesca controlada http://ow.ly/ssyt50E3rs1

Info: Conselh Generau d’Aran