Efectius de Pompièrs-Emergéncies, trabalhadors d’Endesa e collaboradors de Deportur an trabalhat entà retirar per complet es rèstes d’idrocarbur, en tot esténer un materiau absorbent que se retirarà eth pròplèu dijaus e se tornarà a repetir era operacion enquia qu’er aigua sigue completament neta.

Ua dotacion de Pompièrs-Emergéncies, trabalhadors d’ua empresa especializada contractada per Endesa e collaboradors de Deportur an trabalhat entà netejar es aigues confinades procedents der abocament accidentau de gasòil en Garona produsit eth dimenge en Arties.

Rebrembam qu’entà controlar aguest vertit e netejar per complet er aigua afectada, aguesta se desvièc des de Bossòst a trauès d’un canau entara presa de Toran, a on son retengudes es rèstes de gasòil.

En servici amiat a tèrme gràcies ar embarcament balhat per Deportur, es efectius de Pompièrs-Emergéncies an podut esténer un materiau absorbent que se retirarà aguest dijaus entà que pogue èster processat per ua empresa especializada. Era operacion tornarà a repetir-se enquia assegurar-se qu’er aigua dera presa ei totaument neta.

Un còp mès, eth govèrn deth Conselh Generau d’Aran vò tornar a arregraïr er esfòrç amiat a tèrme aguesti dies per part de Pompièrs-Emergéncies, Mossos d’Esquadra, e des trabalhadors des depuradores e d’Endesa, atau coma era collaboracion des empreses Barba, Hormaran e Deportur.

Es Mossos d’Esquadra dauriren diligéncies entà investigar es hèts.

Comienzan a retirar los restos de residuos de gasoil confinados en la presa de Toran

Efectivos de Pompièrs-Emergéncies, trabajadores de Endesa y colaboradores de Deportur han trabajado para retirar por completo los restos de hidrocarburo, extendiendo un material absorbente que se retirará el próximo jueves y se volverá a repetir la operación hasta que el agua quede completamente limpia.

Una dotación de Pompièrs-Emergéncies, trabajadores de una empresa especializada contratada por Endesa y colaboradores de Deportur han trabajado para limpiar las aguas confinadas procedentes del vertido accidental de gasoil en el Garona producido el domingo en Arties.

Recordamos que para controlar este vertido y limpiar por completo el agua afectada, este se desvió desde Bossòst a través de un canal hacia la presa de Toran, donde están retenidos los restos de gasoil.

En el servicio llevado a cabo gracias a la embarcación cedida por Deportur, los efectivos de Pompièrs-Emergéncies han podido extender un material absorbente que se retirará este jueves para que pueda ser procesado por una empresa especializada. La operación volverá a repetirse hasta asegurarse que el agua de la presa está totalmente limpia.

Una vez más, el gobierno del Conselh Generau d’Aran quiere agradecer el esfuerzo de Pompièrs-Emergéncies, Mossos d’Esquadra y de los trabajadores de las depuradoras y de Endesa, así como la colaboración de las empresas Barba, Hormaran y Deportur.

Los Mossos d’Esquadra abrieron diligencias para investigar los hechos.

Comencen a retirar les restes de residus de gasoil confinats a la presa de Toran

Efectius de Pompièrs-Emergéncies, treballadors d’Endesa i col·laboradors de Deportur han treballat per a retirar per complet les restes d’hidrocarbur, estenent un material absorbent que es retirarà dijous que ve i es tornarà a repetir l’operació fins que l’aigua quedi completament neta

Una dotació de Pompièrs-Emergéncies, treballadors d’una empresa especialitzada contractada per Endesa i col·laboradors de Deportur han treballat per a netejar les aigües confinades procedents del abocament accidental de gasoil al Garona produït el diumenge a Arties.

Recordem que per a controlar aquest abocament i netejar per complet l’aigua afectada, aquest es va desviar des de Bossòst a través d’un canal cap a la presa de Toran, on estan retingudes les restes de gasoil.

En el servei dut a terme gràcies a l’embarcació cedida per Deportur, els efectius de Pompièrs-Emergéncies han pogut estendre un material absorbent que es retirarà aquest dijous perquè pugui ser processat per una empresa especialitzada. L’operació tornarà a repetir-se fins a assegurar-se que l’aigua de la presa està totalment neta.

Una vegada més, el govern del Conselh Generau d’Aran vol agrair l’esforç de Pompièrs-Emergéncies, Mossos d’Esquadra i dels treballadors de les depuradores i d’Endesa, així com la col·laboració de les empreses Barba, Hormaran i Deportur.

Els Mossos d’Esquadra van obrir diligències per a investigar els fets.

Info: Conselh Generau d’Aran