Es trabalhs de restauracion son frut deth convèni de collaboracion signat eth passat mes d’agost entre eth govèrn deth Conselh Generau d’Aran e er Ajuntament de Bossòst.

Dejà an començat es òbres d’assolidament en campanau romanic dera glèisa dera Mair de Diu dera Purificacion de Bossòst, atau e coma s’acordèc en convèni entre eth govèrn d’Aran e er Ajuntament de Bossòst, signat eth passat mes d’agost.

“Era conservacion e proteccion deth nòste auviatge ei primordiau entath govèrn deth Conselh Generau d’Aran”, afirmaue eth sindic d’Aran, Francés Boya, en tot híger que: “era glèisa dera Mair de Diu dera Purificacion, que siguec declarada Ben Culturau d’Interès Nacionau en 2015, constituís un des melhors exemples dera arquitectura romanica aranesa deth sègle XII e supause entà Aran un gran tresaur culturau qu’ei de besonh suenhar”.

Des lèu 150.000 euròs que s’invertiràn en aguestes actuacions d’assolidament deth campanau, eth Conselh Generau d’Aran, laguens deth sòn convèni marc damb era Deputacion de Lleida, n’aportarà 94.000, er Ajuntament de Bossòst aportarà 18.000 euròs e eth Departament de Cultura dera Generalitat 35.000

“Aguest projècte d’assolidament, que  siguec redactat pes tecnics deth Conselh Generau d’Aran, prevé eliminar es causes que provòquen es actuaus patologies dera bastissa, damb er objectiu de recuperar era sua coesion”, explicaue er alcalde de Bossòst, Amador Marqués, en tot híger que: “s’actuarà sus es henerècles que presente era estructura deth campanar mès tanben sus era estructura de husta que date deth sègle XVIII e qu’ei fòrça deteriorada”.

Des lèu 150.000 euròs que s’invertiràn en aguestes actuacions d’assolidament deth campanau, eth Conselh Generau d’Aran, laguens deth sòn convèni marc damb era Deputacion de Lleida, n’aportarà 94.000, er Ajuntament de Bossòst aportarà 18.000 euròs e eth Departament de Cultura dera Generalitat 35.000. Es trabalhs seran amiadi a tèrme pera empresa especialitzada CYRESPA.

Comienzan las obras de restauración del campanario de la iglesia de Bossòst

Los trabajos de restauración son fruto del convenio de colaboración firmado el pasado mes de agosto entre el gobierno del Conselh Generau d’Aran y el Ayuntamiento de Bossòst.

Ya han empezado las obras de restauración del campanario románico de la iglesia de la Mair de Diu dera Purificacion de Bossòst, tal y como se acordó en el convenio entre el gobierno de Aran y el Ayuntamiento de Bossòst, firmado el pasado mes de agosto.

“La conservación y protección de nuestro patrimonio es primordial para el gobierno del Conselh Generau d’Aran”, afirmaba el sindic d’Aran, Francés Boya, añadiendo que: “la iglesia de la Mair de Diu dera Purificacion, que fue declarada Bien Cultural de Interés Nacional en 2015, constituye uno de los mejores ejemplos de la arquitectura románica aranesa del siglo XII y supone para Aran un gran tesoro cultural que es necesario cuidar”.

De los cerca de 150.000 euros que se invertirán en estas actuaciones de restauración del campanario, el Conselh Generau d’Aran, dentro de su convenio marco con la Diputación de Lleida, aportará 94.000, el Ayuntamiento de Bossòst aportará 18.000 y el Departamento de Cultura de la Generalitat 35.000

“Este proyecto de restauración, que ha sido redactado por los técnicos del Conselh Generau d’Aran, prevé eliminar las causas que provocan las actuales patologías del edificio, con el objetivo de recuperar su cohesión”, explicaba el alcalde de Bossòst, Amador Marqués, añadiendo que: “se actuará no solo sobre las grietas que presenta la estructura del campanario, sino también sobre la estructura de madera que data del siglo XVIII y que está bastante deteriorada”.

De los cerca de 150.000 euros que se invertirán en estas actuaciones de restauración del campanario, el Conselh Generau d’Aran, dentro de su convenio marco con la Diputación de Lleida, aportará 94.000, el Ayuntamiento de Bossòst aportará 18.000 y el Departamento de Cultura de la Generalitat 35.000. Los trabajos serán llevados a cabo por la empresa especializada CYRESPA.

Comencen les obres de restauració del campanar de l’església de Bossòst

Els treballs de restauració són fruit del conveni de col·laboració signat el mes d’agost passat entre el govern del Conselh Generau d’Aran i l’Ajuntament de Bossòst.

Ja han començat les obres de restauració del campanar romànic de l’església de la Mair de Diu dera Purificacion de Bossòst, tal com es va acordar en el conveni entre el govern d’Aran i l’Ajuntament de Bossòst, signat el mes d’agost passat.

“La conservació i protecció del nostre patrimoni és primordial per al govern del Conselh Generau d’Aran”, afirmava el sindic d’Aran, Francés Boya, afegint que: “l’església de la Mair de Diu dera Purificacion, que va ser declarada Bé Cultural d’Interès Nacional el 2015, constitueix un dels millors exemples de l’arquitectura romànica aranesa del segle XII i suposa per a l’Aran un gran tresor cultural que és necessari cuidar”.

Dels prop de 150.000 euros que s’invertiran en aquestes actuacions de restauració del campanar, el Conselh Generau d’Aran, dins del seu conveni marc amb la Diputació de Lleida, n’aportarà 94.000, l’Ajuntament de Bossòst aportarà 18.000 i el Departament de Cultura de la Generalitat 35.000

“Aquest projecte de restauració, que ha estat redactat pels tècnics del Conselh Generau d’Aran, preveu eliminar les causes que provoquen les actuals patologies de l’edifici, amb l’objectiu de recuperar la seva cohesió”, explicava l’alcalde de Bossòst, Amador Marquès, afegint que: “s’actuarà no només sobre les esquerdes que presenta l’estructura del campanar, sinó també sobre l’estructura de fusta que data del segle XVIII i que està bastant deteriorada”.

Dels prop de 150.000 euros que s’invertiran en aquestes actuacions de restauració del campanar, el Conselh Generau d’Aran, dins del seu conveni marc amb la Diputació de Lleida, n’aportarà 94.000, l’Ajuntament de Bossòst aportarà 18.000 i el Departament de Cultura de la Generalitat 35.000. Els treballs seran duts a terme per l’empresa especialitzada CYRESPA.

Info: Conselh Generau d’Aran