Eth Conselh Generau d’Aran amiarà en aguest parc de Pompièrs e tanben en de Les ua sèria d’actuacions de besonh entà melhorar era foncionalitat des espacis e garantir era seguretat e eth benèster deth còs de Pompièrs.

Eth passat mes de hereuèr, eth Conselh Generau d’Aran aprovèc es projèctes de melhora des parcs de Pompièrs de Les e de Bossòst, qu’an de besonh ua sèrie d’actuacions entà aumentar era foncionalitat des espacis e garantir era seguretat e benèster deth còs de Pompièrs en aguesti parcs.

Es òbres en parc de Bossòst dejà s’an iniciat, en tot començar a retirar eth losat actuau, que serà substituït per un de nau. Ath delà, s’amiarà a tèrme tanben era impermeabilizacion e renauiment deth paviment des terrasses. En totau, en aguest projècte de melhora s’invertiràn 56.000 euròs.

D’un aute costat, s’a d’amiar a tèrme tanben eth projècte de melhora dera foncionalitat deth Parc de Les, dotat d’un pressupòst de 72.000 euròs, e que contemple era reparacion e repintat dera façada extèrna dera bastissa, era substitucion dera installacion electrica e er enlumenat interior, e era adequacion der humarau, a on tanben se bastirà un nau banh e s’installaràn radiadiors.

Aguesti projèctes an estat finançats laguens deth Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) 2020-2024 dera Generalitat de Catalunya.

Empiezan las obras de mejora en el parque de Pompièrs de Bossòst

El Conselh Generau d’Aran llevará a cabo en este parque de Pompièrs y también en el de Les una serie de actuaciones necesarias para mejorar la funcionalidad de los espacios y garantizar la seguridad y el bienestar del cuerpo de Pompièrs.

El pasado mes de febrero, el Conselh Generau d’Aran aprobó los proyectos de mejora de los parques de Pompièrs de Les y de Bossòst, que necesitan una serie de actuaciones para aumentar la funcionalidad de los espacios y garantizar la seguridad y el bienestar del cuerpo de Pompièrs en estos parques.

Las obras del parque de Bossòst ya se han iniciado, empezando a retirar el tejado actual, que será sustituido por uno nuevo. Además, se llevará a cabo también la impermeabilización y renovación del pavimiento de las terrazas. En total, en este proyecto de mejora se invertirán 56.000 euros.

Por otro lado, se tiene que llevar a cabo también el proyecto de mejora de la funcionalidad del Parque de Les, dotado de un presupuesto de 72.000 euros, y que contempla la reparación y repintado de la fachada externa del edificio, la sustitución de la instalación eléctrica y el alumbrado interior, y la adecuación del ático, donde también se construirá un nuevo baño y se instalarán radiadores.

Estos proyectos han sido financiados dentro del Plan Único de Obras i Servicios de Catalunya (PUOSC) 2020-2024 de la Generalitat de Catalunya.

Comencen les obres de millora al parc de Pompièrs de Bossòst

El Conselh Generau d’Aran durà a terme a aquest parc de Pompièrs i també al de Les una sèrie d’actuacions necessàries per a millorar la funcionalitat dels espais i garantir la seguretat i el benestar del cos de Pompièrs.

El mes de febrer passat, el Conselh Generau d’Aran va aprovar els projectes de millora dels parcs de Pompièrs de Les i de Bossòst, que necessiten una sèrie d’actuacions per a augmentar la funcionalitat dels espais i garantir la seguretat i el benestar del cos de Pompièrs en aquests parcs.

Les obres del parc de Bossòst ja s’han iniciat, començant a retirar la teulada actual, que serà substituïda per una de nova. A més, es durà a terme també la impermeabilització i renovació del paviment de les terrasses. En total, en aquest projecte de millora s’invertiran 56.000 euros.

D’altra banda, s’ha de dur a terme també el projecte de millora de la funcionalitat del Parc de Les, dotat d’un pressupost de 72.000 euros, i que contempla la reparació i repintat de la façana externa de l’edifici, la substitució de la instal·lació elèctrica i l’enllumenat interior, i l’adequació de l’àtic, on també es construirà un nou bany i s’instal·laran radiadors.

Aquests projectes han estat finançats dins del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) 2020-2024 de la Generalitat de Catalunya.

Info: Conselh Generau d’Aran