Er Ajuntament de Vielha e Mijaran seguís damb eth projècte de melhora deth hilat d’aigua correnta e aigües lordes en casc antic de Vielha.

En aguest cas, eth consistòri a començat a realizar es òbres en carrèr Pradets. Ua intervencion que s’alongarà pendent diuèrses setmanes.

Pòc a pòc toti es carrèrs d’aguest endret istoric de Vielha receben aguestes melhores, en uns servicis que se creèren hè mès de 50 ans e auien de besonh era sua modernización.

Continúan los trabajos de mejora de la red de aguas en el casco antiguo de Vielha

El Ayuntamiento de Vielha y Mijaran sigue con el proyecto de mejora de la red de agua corriente y aguas sucias en el casco antiguo de Vielha.

En este caso, el consistorio ha empezado a realizar las obras en la calle Pradets. Una intervención que se alargará durante diversas semanas.

Poco a poco todas las calles de este lugar histórico de Vielha reciben estas mejoras, para unos servicios que se crearon hace más 50 años y necesitaban su modernización.

Continuen els treballs de millora de la xarxa d’aigües al nucli antic de Vielha

L’Ajuntament de Vielha i Mijaran segueix amb el projecte de millora de la xarxa d’aigua corrent i aigües brutes al casc antic de Vielha.

En aquest cas, el consistori ha començat a realitzar les obres al carrer Pradets. Una intervenció que s’allargarà durant diverses setmanes.

A poc a poc tots els carrers d’aquest lloc històric de Vielha reben aquestes millores, per a uns serveis que es van crear fa més 50 anys i necessitaven la seva modernització.

Info: Ajuntament de Vielha e Mijaran