Er Ajuntament de Les amassa damb Nordic Walking Therapy Val d’Aran, daurís un nau cors d’iniciacion ara marcha nordica, orientat a conéisher es beneficis qu’apòrte en tot apréner es movements basics e tecniques de pas. Aguesta practica s’a popularizat en tot eth mon, e ei considerada ua des activitats fisiques mès saludables e complètes.

Eth cors a ua durada de 8 ores, e comence eth pròplèu dissabte dia 18 de seteme.

Eth lòc des classes ei era Sala des Monges, en orari de 18:00-20:00 ores, e s’amiarà a tèrme pendent es mesi de seteme e octobre. Session de marcha setmanau es diuendres tàs 17:00 ores. Dubèrt a toti es publics, damb protocòl COVID. Places limitades.

Ath delà, aguesta tempsada ena Sala des Monges s’aufriràn activitats de yoga, pilates, aerobic e karate.

Atau, se vò repréner eth programa de foment d’exercici fisic entà adults que comencèc en 2020, e qu’auec de sóspener era sua activitat pr’amor des restriccions dera COVID-19.

Er Ajuntament de Les vò fomentar era activitat fisica entà adults, e cedís er usatge des sales entara sua practica.

Curso de iniciación a la marcha nórdica en Les

El Ayuntamiento de Les junto con Nordic Walking Therapy Val d’Aran, abre un nuevo curso de iniciación a la marcha nórdica, orientado a conocer los beneficios que aporta aprendiendo los movimientos básicos y técnicas de paso. Esta práctica se ha popularizado en todo el mundo, y se considera una de las actividades físicas más saludables y completas.

El curso tiene una duración de 8h, y empieza el próximo sábado 18 de septiembre.

El lugar de las clases es la Sala des Monges, en horario de 18h-20h, y se llevará a cabo durante los meses de septiembre y octubre. Sesión de marcha nórdica semanal los viernes a las 17h. Abierto a todos los públicos, con protocolo COVID. Plazas limitadas.

Además, esta temporada en la Sala de las Monjas se ofrecerán actividades de yoga, pilates, aeróbic y karate.

Así, se quiere retomar el programa de fomento del ejercicio físico para adultos que empezó en 2020, y que tuvo que suspender su actividad por el COVID-19.

El Ayuntamiento de Les quiere fomentar la actividad física para adultos, y cede el uso de las salas para su práctica.

Curs d’iniciació a la marxa nòrdica a Les

L’Ajuntament de Les juntament amb Nordic Walking Therapy Val d’Aran, obre un nou curs d’iniciació a la marxa nòrdica, orientat a conèixer els beneficis que aporta aprenent els moviments bàsics i tècniques de pas. Aquesta pràctica s’ha popularitzat a tot el món, i es considera una de les activitats físiques més saludables i completes.

El curs té una durada de 8h, i comença el proper dissabte 18 de setembre.

El lloc de les classes és la Sala des Monges, en horari de 18h-20h, i es durà a terme durant els mesos de setembre i octubre. Sessió de marxa nòrdica setmanal els divendres a les 17h. Obert a tots els públics, amb protocol COVID. Places limitades.

A més, aquesta temporada a la Sala de les Monges s’oferiran activitats de ioga, pilates, aeròbic i karate.

Així, es vol reprendre el programa de foment de l’exercici físic per a adults que va començar el 2020, i que va haver de suspendre la seva activitat pel COVID-19.

L’Ajuntament de Les vol fomentar l’activitat física per a adults, i cedeix l’ús de les sales per a la seva pràctica.

Info: Ajuntament de Les