Pendent aguesta setmana, er Ajuntament de Vielha e Mijaran a iniciat es trabalhs de desinfeccion dera Escòla Garona de Vielha de cara a deishar-la enes melhores condicions de seguretat entath nau cors escolar que començarà eth pròplèu 14 de seteme.

Damb aguesta intervencion, eth consistòri da contunhitat as prètzhèts entà qu’es alumnes, pairs/mairs e er equip de professorat poguen tornar ara escòla damb eth menor risc de contagi dera COVID-19.

En agost, era brigada municipau, damb eth supòrt deth personau contractat pes plans aucupacionaus, pintèc totes es aules dera escòla, atau coma es correders. Atau madeish, tanben s’a proporcionat e installat dispensadors de gel idroalcoòlic e productes desinfectants, coma mesura de prevencion de contagi laguens deth pròpri centre pendent eth cors escolar.

Aguesta mesura arribe dempús d’auer pintat tot eth centre, a on tanben s’i an plaçat dispensadors de gel idroalcoòlic e productes desinfectants, e auer realizat amassades de coordinacion damb era directiva dera escòla

Ath delà, er Ajuntament ampliarà un torn de neteja entre es 10 e es 12 ores en pati entà melhorar era desinfeccion d’aguest espaci qu’ei a on mès coincidís era mainadèra a diari.

D’aute viatge, eth consistòri a mantengut amassades de coordinacion damb er equip directiu dera Escòla Garona entà aplicar naues mesures de seguretat ena entrada e gessuda der alumnat. En aguest sens, se procedirà ath barrament deth transit de veïculs ena Avenguda deth Solan (deuant deth centre escolar), entà qu’es pairs/mairs poguen deishar o arremassar as sòns/sues hilhs/es, ena madeisha via, en lòc dera entrada, entà poder mantier ua distància de seguretat fòrça mès ampla, en tot previer eth risc de contagi.

Desinfección de la Escuela Garona antes del inicio del curso escolar

Durante esta semana, el Ayuntamiento de Vielha e Mijaran ha iniciado los trabajos de desinfección de la Escuela Garona de Vielha de cara a dejarla en las mejores condiciones de seguridad para el nuevo curso escolar que empezará el próximo 14 de septiembre.

Con esta intervención, el consistorio da continuidad a las tareas para que el alumnado, padres/madres y el equipo de profesorado puedan volver a la escuela con el menor riesgo de contagio de la COVID-19.

En agosto, la brigada municipal, con apoyo del personal contratado por los planes ocupacionales, pintó todas las aulas de la escuela, así como los pasillos. Asimismo, también se ha proporcionado e instalado dispensadores de gel hidroalcohólico y productos desinfectantes, como medida de prevención de contagio dentro del propio centro durante el curso escolar.

Esta medida llega después de haber pintado todo el centro, dónde también se han colocado dispensadores de gel hidroalcohólico y productos desinfectantes, y haber realizado reuniones de coordinación con la directiva de la escuela

Además, el Ayuntamiento ampliará un turno de limpieza entre las 10 y las 12 horas en el patio para mejorar la desinfección de este espacio que es dónde más coincide el alumnado a diario.

Por otro lado, el consistorio ha mantenido reuniones de coordinación con el equipo directivo de la Escuela Garona para aplicar nuevas medidas de seguridad en la entrada y salida del alumnado. En este sentido, se procederá al cierre del tránsito de vehículos en la Avenida del Solan (delante del centro escolar), para que los/as padres/madres puedan dejar o recoger a sus hijos/as, en la misma carretera, en lugar de la entrada, para poder mantener una distancia de seguridad más amplia, previniendo el riesgo de contagio.

Desinfecció de l’Escola Garona abans de l’inici del curs escolar

Durant aquesta setmana, l’Ajuntament de Vielha e Mijaran ha iniciat els treballs de desinfecció de l’Escola Garona de Vielha de cara a deixar-la en les millors condicions de seguretat per al nou curs escolar que començarà el pròxim 14 de setembre.

Amb aquesta intervenció, el consistori dóna continuïtat a les tasques perquè l’alumnat, pares/mares i l’equip de professorat puguin tornar a l’escola amb el menor risc de contagi de la COVID-19.

A l’agost, la brigada municipal, amb suport del personal contractat pels plans ocupacionals, va pintar totes les aules de l’escola, així com els passadissos. Així mateix, també s’ha proporcionat i instal·lat dispensadors de gel hidroalcohòlic i productes desinfectants, com a mesura de prevenció de contagi dins del propi centre durant el curs escolar.

Aquesta mesura arriba després d’haver pintat tot el centre, on també s’han col•locat dispensadors de gel hidroalcohòlic i productes desinfectants, i haver realitzat reunions de coordinació amb la directiva de l’escola

A més, l’Ajuntament ampliarà un torn de neteja entre les 10 i les 12 hores al pati per a millorar la desinfecció d’aquest espai que és on més coincideix l’alumnat diàriament.

D’altra banda, el consistori ha mantingut reunions de coordinació amb l’equip directiu de l’Escola Garona per a aplicar noves mesures de seguretat en l’entrada i sortida de l’alumnat. En aquest sentit, es procedirà al tancament del trànsit de vehicles en l’Avinguda del Solan (davant del centre escolar), perquè els/les pares/mares puguin deixar o recollir als/les seus/seves fills/es, a la mateixa carretera, en lloc de l’entrada, per a poder mantenir una distància de seguretat més àmplia, prevenint el risc de contagi.

Info: Ajuntament de Vielha e Mijaran