El Ayuntamiento de Naut Aran ha iniciado las obras de reforma integral de la escuela infantil de Sant Martí de Gèssa. En este sentido, se han destinado desde el consistorio un total de 85.000 euros a la rehabilitación de los lavabos públicos para los pequeños estudiantes, el suelo, el techo o una nueva iluminación que mejorará la experiencia lectiva para los alumnos y profesores.

Anteriormente, ya se ejecutaron otras acciones como cambiar las ventanas de la escuela o pintar todo el centro exteriormente.

El ayuntamiento, se ha encargado de la financiación de estas obras, aunque la competencia debía recaer en el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Ante la falta de atención de esta institución, se ha decidido realizar esta inversión para que pueda estar lista de cara al inicio del curso escolar previsto para mediados de septiembre.

Según el alcalde de Naut Aran, Cesar Ruiz-Canela “hemos rehabilitado el estudio de Gèssa porque era el último que nos faltaba por restaurar en el municipio y era una prioridad para el equipo de gobierno. Que los niños dispongan de unas instalaciones de calidad también es nuestra responsabilidad”.

La escuela Sant Martí de Gèssa acoge a una decena de alumnos de los cursos de P-3 hasta 6º de primaria.

Er Ajuntament de Naut Aran inicie era reforma integrau dera escòla Sant Martí de Gèssa

Er Ajuntament de Naut Aran a iniciat es òbres de reforma integrau dera escòla infantila de Sant Martí de Gèssa. En aguest sens, s’an destinat des deth consistòri un totau de 85.000 èuros ara reabilitacion des servicis publics entàs petiti estudiants, eth tèrra, eth tet o ua naua illuminacion que milhorarà era experiéncia lectiva entàs escolans e professors.

Abans, dejà s’executèren d’autes accions coma cambiar es hièstres dera escòla o pintar tot eth centre exteriorment.

Er ajuntament, s’a encuedat deth finançament d’aguestes òbres, tot e qu’era competéncia requè en Departament d’Ensenhament dera Generalitat de Catalonha. Dauant era manca d’atencion d’aguesta institucion, s’a decidit realizar aguesta inversion entà que pogue finalizar de cara ar inici deth cors escolar previst de cara a mejans deth mes de seteme.

Segontes eth baile de Naut Aran, Cesar Ruiz-Canela, “auem reabilitat er estudi de Gèssa pr’amor qu’ère eth darrèr que mos mancaue entà restaurar en municipi e ère ua prioritat entara equipa de govèrn. Qu’es mainatges dispòsen d’ues installacions de qualitat tanben ei era nòsta responsabilitat”.

Era escòla Santa Martí de Gèssa acuelh a un detzeat d’alumnes des corsi de P-3 enquia 6º de primària.

L’Ajuntament de Naut Aran inicia la reforma integral de l’escola Sant Martí de Gèssa

L’Ajuntament de Naut Aran ha iniciat les obres de reforma integral de l’escola infantil de Sant Martí de Gèssa. En aquest sentit, s’han destinat des del consistori un total de 85.000 euros a la rehabilitació dels lavabos públics per als petits estudiants, el terra, el sostre o una nova il·luminació que millorarà l’experiència lectiva per als alumnes i professors.

Anteriorment, ja es van executar altres accions com canviar les finestres de l’escola o pintar tot el centre exteriorment.

L’ajuntament, s’ha encarregat del finançament d’aquestes obres, encara que la competència recau en el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Davant la falta d’atenció d’aquesta institució, s’ha decidit realitzar aquesta inversió perquè pugui estar llesta de cara a l’inici del curs escolar previst de cara a mitjans del mes setembre.

Segons l’alcalde de Naut Aran, Cesar Ruiz-Canela, “hem rehabilitat l’estudi de Gèssa perquè era l’últim que ens faltava per restaurar al municipi i era una prioritat per a l’equip de govern. Que els nens disposin d’unes instal·lacions de qualitat també és la nostra responsabilitat”.

L’escola Sant Martí de Gèssa acull a una desena d’alumnes dels cursos de P-3 fins a 6º de primària.

Info: Ajuntament de Naut Aran