El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) de la Generalitat de Catalunya farà efectiu, el proper 9 d’abril,  el pagament del 10% restant dels imports dels ajuts directes associats ramaders a les explotacions d’oví, de cabrum, i d’oví i cabrum amb drets especials de 2014, per un import total 382.270 euros a 941 beneficiaris.

En total, juntament amb el primer pagament, que es va efectuar el 14 de febrer, aquesta campanya s’haurà pagat un total de 3.632.053 euros.

El pagament d’aquests imports es fa un cop han estat publicats els imports unitaris definitius per cap de bestiar publicats pel Fons Espanyol de Garantia Agrària (FEGA), que es poden consultar en el document ‘Imports unitaris ajuts associats, per hectàrea o per cap de bestiar’.

Així, tot i les dificultats que està comportant la situació excepcional pel COVID-19, el DARP manté el compromís amb els agricultors i ramaders, i continua amb els pagaments previstos segons calendari, aportant liquiditat en un moment de crisi.

En total, juntament amb el primer pagament, que es va efectuar el 14 de febrer, aquesta campanya s’haurà pagat un total de 3.632.053 euros

Aquests ajuts, que formen part del primer pilar de Política Agrària Comuna (PAC), estan finançats al 100% pel Fons Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA), i estan destinats a atendre sectors específics amb risc de disminució o abandonament de la producció.

Les resolucions vinculades a aquests pagaments no es publicaran fins l’aixecament de l’estat d’alarma imposat per l’estat mitjançant el Real Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, inclòs. Malgrat això, els sol·licitants dels ajuts poden accedir a les dades del pagament a través de l’aplicació DUN.

Un cop es reverteixi aquesta situació excepcional, s’informarà del dia de la publicació de les resolucions que hagin quedat pendents i del termini per a la presentació de recurs d’alçada, si escau.

Info: Premsa Gencat.cat