El risc de rebrot és molt alt al conjunt de la Val d’Aran, tot i que hi ha poblacions que continuen mantenint un índex de risc molt baix com en el cas de Canejan, Bausen, Vilamòs i Arres, alt a Es Bòrdes; i molt alt a Naut Aran, Vielha e Mijaran, Les i Bossòst.

En el cas de Catalunya, la velocitat de propagació de la COVID-19, l’Rt, ha pujat a 1,27, sis centèsimes. El risc de rebrot també puja, ho fa 48 punts, fins als 657.

Per obtenir el risc de brot d’un territori es tenen en compte diverses variables calculades a partir del nombre de casos diagnosticats.

D’una banda, es mesura la taxa rho, o taxa de reproducció de la malaltia, que s’obté a partir de la mitjana de persones que s’infecten a partir d’un mateix cas. Com més per sota es trobi del valor 1, més indicarà que l’extensió del virus va de baixa.

Aquesta variable es creua amb la incidència acumulada de casos per cada 100.000 habitants els últims 14 dies. És a dir, es pondera l’afectació en un període determinat sobre un volum concret de població.

Les dades són actualitzades tot i que en els càlculs s’han exclòs els tres últims dies perquè contenen dades que s’actualitzen a mesura que avança el temps i sovint distorsionen la visió global.

VIELHA E MIJARAN:

Índex de risc: 2235.76 (Molt alt).

Índex de risc dia anterior: 2275.85

Casos diagnosticats amb PCR i test d’antígens els últims 7 dies: 34

Casos diagnosticats amb PCR i test d’antígens els últims 14 dies: 42

Incidència acumulada de diagnosticats els últims 14 dies per cada 100.000 habitants: 719.55

Taxa de reproducció de l’epidèmia ponderada setmanalment (rho7): 3.11 (l’epidèmia creix si és superior a 1).

NAUT ARAN:

Índex de risc: 1822.36 (Molt alt).

Índex de risc dia anterior: 1756.33

Casos diagnosticats amb PCR i test d’antígens els últims 7 dies: 11

Casos diagnosticats amb PCR i test d’antígens els últims 14 dies: 15

Incidència acumulada de diagnosticats els últims 14 dies per cada 100.000 habitants: 831.95

Taxa de reproducció de l’epidèmia ponderada setmanalment (rho7): 2.19 (l’epidèmia creix si és superior a 1).

ES BÒRDES:

Índex de risc: 165.47 (Alt).

Índex de risc dia anterior: 165.47

Casos diagnosticats amb PCR i test d’antígens els últims 7 dies: 1

Casos diagnosticats amb PCR i test d’antígens els últims 14 dies: 1

Incidència acumulada de diagnosticats els últims 14 dies per cada 100.000 habitants: 386.10

Taxa de reproducció de l’epidèmia ponderada setmanalment (rho7): 0.43 (l’epidèmia creix si és superior a 1).

VILAMÒS:

Índex de risc: 0.00 (Molt baix).

Índex de risc dia anterior: 0.00

Casos diagnosticats amb PCR i test d’antígens els últims 7 dies: 0

Casos diagnosticats amb PCR i test d’antígens els últims 14 dies: 0

Incidència acumulada de diagnosticats els últims 14 dies per cada 100.000 habitants: 0.00

Taxa de reproducció de l’epidèmia ponderada setmanalment (rho7): 0.00 (l’epidèmia creix si és superior a 1).

ARRES:

Índex de risc: 0.00 (Molt baix).

Índex de risc dia anterior: 0.00

Casos diagnosticats amb PCR i test d’antígens els últims 7 dies: 0

Casos diagnosticats amb PCR i test d’antígens els últims 14 dies: 0

Incidència acumulada de diagnosticats els últims 14 dies per cada 100.000 habitants: 0.00

Taxa de reproducció de l’epidèmia ponderada setmanalment (rho7): 0.00 (l’epidèmia creix si és superior a 1).

BOSSÒST:

Índex de risc: 885.61 (Molt alt).

Índex de risc dia anterior: 869.51

Casos diagnosticats amb PCR i test d’antígens els últims 7 dies: 5

Casos diagnosticats amb PCR i test d’antígens els últims 14 dies: 5

Incidència acumulada de diagnosticats els últims 14 dies per cada 100.000 habitants: 450.86

Taxa de reproducció de l’epidèmia ponderada setmanalment (rho7): 1.96 (l’epidèmia creix si és superior a 1).

LES:

Índex de risc: 407.73 (Molt alt).

Índex de risc dia anterior: 317.12

Casos diagnosticats amb PCR i test d’antígens els últims 7 dies: 3

Casos diagnosticats amb PCR i test d’antígens els últims 14 dies: 3

Incidència acumulada de diagnosticats els últims 14 dies per cada 100.000 habitants: 317.12

Taxa de reproducció de l’epidèmia ponderada setmanalment (rho7): 1.29 (l’epidèmia creix si és superior a 1).

CANEJAN:

Índex de risc: 0.00 (Molt baix).

Índex de risc dia anterior: 0.00

Casos diagnosticats amb PCR i test d’antígens els últims 7 dies: 0

Casos diagnosticats amb PCR i test d’antígens els últims 14 dies: 0

Incidència acumulada de diagnosticats els últims 14 dies per cada 100.000 habitants: 0.00

Taxa de reproducció de l’epidèmia ponderada setmanalment (rho7): 0.00 (l’epidèmia creix si és superior a 1).

BAUSEN:

Índex de risc: 0.00 (Molt baix).

Índex de risc dia anterior: 0.00

Casos diagnosticats amb PCR i test d’antígens els últims 7 dies: 0

Casos diagnosticats amb PCR i test d’antígens els últims 14 dies: 0

Incidència acumulada de diagnosticats els últims 14 dies per cada 100.000 habitants: 0.00

Taxa de reproducció de l’epidèmia ponderada setmanalment (rho7): 0.00 (l’epidèmia creix si és superior a 1).

El govern del Conselh Generau d’Aran recorda la necessitat de seguir totes les mesures preventives establertes per les autoritats sanitàries.