Eth Conselh Generau d’Aran daurís es preinscripcions entàs sòns corsi d’aranés en Aran e Barcelona qu’ enguan, pr’amor dera situacion sanitària e entà garantir era seguretat des persones matriculades e eth professorat non poiràn èster presenciaus e s’aufriràn via telematica.

Eth govèrn deth Conselh Generau d’Aran torne a aufrir enguan es sòns corsi d’aranés adaptadi as diferents nivèus. “Aguestes classes representen un esturment fòrça important entà mantier viua era lengua, normalizar-la e apropar-la as persones nauvengudes o que volguen ampliar es sòns coneishements”, afirme eth sindic d’Aran, Francés Boya, en tot híger que: “enguan, pr’amor dera situacion sanitària e entà garantir era seguretat des persones inscrites en aguesti corsi, atau coma des professors que les impartissen, non i aurà classes presenciaus, senon que s’impartiràn telematicament”.

Dejà ei dubèrta era preinscripcion online entàs corsi d’aranés 2020-2021  enquiath dia 19 d’octobre. Posteriorament, entà formalizar era inscripcion, se receberà un corrèu electronic entre eth 20 e eth 23 d’octobre, en quau s’includirà eth numerò de compde bancari entà realizar eth pagament dera matricula e es classes començaràn era setmana deth 26 d’octobre, exceptat deth nivèu A2, que darà inici eth 2 de noveme.

Es oraris variaràn segontes eth nivèu:

–       Nivèu A1: es deluns de 18:00 a 20:00 ores.

–       Nivèu A2: es deluns de 18:00 a 20:00 ores.

–       Nivèu B1: es deluns de 19:00 a 21:00 ores.

–       Nivèu B2: es deluns de 18:00 a 20:00 ores.

Eth prètz generau dera matricula ei de 52 euròs, entath personau dera administracion ei de 26 euròs e entàs estudiants empadronadi en Aran, persones en caumatge o jubilats ei gratuït, mès enes dus darrèri casi calerà aportar justificant.

Un an mès, se manten eth grop de Barcelona, a on s’impartirà eth nivèu B1, tanben a trauès de classes telemàtiques es dijaus de 18:00 a 20:00 ores. Eth prètz generau dera matricula d’aguest cors ei de 72 euròs, que se rebaishe a 36 euròs entath personau dera administracion e ei gratuït entàs estudiants empadronadi en Aran, persones en caumatge o jubilades, mès tanben ei de besonh aportar era justificacion.

Dejà pòs realizar era tua preinscripcion ramplint aguest formulari http://ow.ly/dgbs50BMqog. Es places son limitades.

Este año los cursos de aranés en Aran y Barcelona se ofrecerán vía telemàtica

El Conselh Generau d’Aran abre las preinscripciones para sus cursos de aranés en Aran y Barcelona que este año, a causa de la situación sanitaria y para garantizar la seguridad de las personas matriculadas y el profesorado no podrán ser presenciales y se ofrecerán por vía telemàtica.

El gobierno del Conselh Generau d’Aran vuelve a ofrecer este año sus cursos de aranés adaptados a los distintos niveles. “Estas clases representan una herramienta muy importante para mantener viva la lengua, normalizarla y acercarla a las personas recién llegadas o que quieren ampliar sus conocimientos”, afirma el sindic d’Aran, Francés Boya, añadiendo que: “este año, a causa de la situación sanitaria y para garantizar la seguridad de las personas inscritas en estos cursos, así como de los profesores que los imparten, no habrá clases presenciales, sino que se impartirán telemáticamente”.

Ya está abierta la preinscripción online para los cursos de aranés 2020-2021 hasta el 19 de octubre. Posteriormente, para formalizar la inscripción, se recibirá un correo electrónico entre el 20 y el 23 de octubre, en el cual se incluirá el número de cuenta bancario para realizar el pago de la matrícula, y las clases empezarán la semana del 26 de octubre, a excepción del nivel A2, que empezará el 2 de noviembre.

Los horarios variarán según el nivel:

–       Nivel A1: los lunes de 18:00 a 20:00 horas.

–       Nivel A2: los lunes de 18:00 a 20:00 horas.

–       Nivel B1: los lunes de 19:00 a 21:00 horas.

–       Nivel B2: los lunes de 18:00 a 20:00 horas.

El precio general de la matrícula es de 52 euros, para el personal de la administración es de 26 euros y para los estudiantes empadronados en Aran, personas en paro o jubilados es gratuito, pero en los dos últimos casos se deberá aportar justificante.

Un año más, se mantiene el grupo de Barcelona, donde se impartirá el nivel B1, también a través de clases telemáticas, los jueves de 18:00 a 20:00 horas. El precio general de la matrícula de este curso es de 72 euros, que se rebaja a 36 euros para el personal de la administración y es gratuito para los estudiantes empadronados en Aran, personas en situación de paro o jubiladas, pero también es necesario aportar la justificación.

Ya puedes realizar tu preinscripción rellenando este formulario http://ow.ly/dgbs50BMqog.  Las plazas son limitadas.

Enguany els cursos d’aranès a Aran i Barcelona s’oferiran per via telemàtica

El Conselh Generau d’Aran obre les preinscripcions per als seus cursos d’aranès a Aran i Barcelona que enguany, a causa de la situació sanitària i per a garantir la seguretat de les persones matriculades i el professorat no podran ser presencials i s’oferiran per via telemàtica.

El govern del Conselh Generau d’Aran torna a oferir enguany els seus cursos d’aranès adaptats als diferents nivells. “Aquestes classes representen una eina molt important per a mantenir viva la llengua, normalitzar-la i acostar-la a les persones nouvingudes o que volen ampliar els seus coneixements”, afirma el sindic d’Aran, Francés Boya, afegint que: “enguany, a causa de la situació sanitària i per a garantir la seguretat de les persones inscrites en aquests cursos, així com dels professors que els imparteixen, no hi haurà classes presencials, sinó que s’impartiran telemàticament”.

Ja està oberta la preinscripció online per als cursos d’aranès 2020-2021 fins al 19 d’octubre. Posteriorment, per a formalitzar la inscripció, es rebrà un correu electrònic entre el 20 i el 23 d’octubre, en el qual s’inclourà el número de compte bancari per a realitzar el pagament de la matrícula, i les classes començaran la setmana del 26 d’octubre, a excepció del nivell A2, que començarà el 2 de novembre.

Els horaris variaran segons el nivell:

– Nivell A1: els dilluns de 18.00 a 20.00 hores.

– Nivell A2: els dilluns de 18.00 a 20.00 hores.

– Nivell B1: els dilluns de 19.00 a 21.00 hores.

– Nivell B2: els dilluns de 18.00 a 20.00 hores.

El preu general de la matrícula és de 52 euros, per al personal de l’administració és de 26 euros i per als estudiants empadronats en Aran, persones en atur o jubilats és gratuït, però en els dos últims casos s’haurà d’aportar justificant.

Un any més, es manté el grup de Barcelona, on s’impartirà el nivell B1, també a través de classes telemàtiques, els dijous de 18.00 a 20.00 hores. El preu general de la matrícula d’aquest curs és de 72 euros, que es rebaixa a 36 euros per al personal de l’administració i és gratuït per als estudiants empadronats en Aran, persones en situació d’atur o jubilades, però també és necessari aportar la justificació.

Ja pots realitzar la teva preinscripció emplenant aquest formulari http://ow.ly/dgbs50BMqog. Les places són limitades.

Info: Conselh Generau d’Aran