Er Ajuntament de Naut Aran a daurit es piscines de Salardú ath public damb un aforament d’un 30% per qüestions de seguretat sanitària.

Ena entrada ar accès ara piscina calerà portar ua mascarèta, e se procedirà a comprobar era temperatura des usatgèrs damb un termomètre de pistòla digitau. Ath delà, en tèrra, s’i plaçarà ua alfombra en qué i aurà desinfectant entàs pès Tanben i aurà gel idroalcoholic.

Laguens des installacions

S’a separat er equipament per parcèles de 2,50 x 2,50m2 (2 persones màxim), de 3.5 x 2,50 m2 (3-4 persones) e en d’auti casi de 5 x 2,50 m2 (5 persones).

Eth consistòri a contractat un servici de limpiesa que trabalharà 8 ores ath dia e s’encuedarà de desinfectar es servicis (6 viatges ath dia) e es vestiaris (3 viatges ath dia)

I aurà 3 socorristes: un ena entrada, e dus mès controlant era piscina grana e petita. Per tant se garantís que i age ua grana seguretat entàs banhistes.

Per qüestions d’aforament enguan sonque se poiràn trèir er abonament setmanau, mensuau e de sason es residents de Naut Aran. Era rèsta de persones auràn de pagar era entrada diària.

El Ayuntamiento de Naut Aran ha abierto las piscinas de Salardú

El Ayuntamiento de Naut Aran ha abierto las piscinas de Salardú al público con un aforo de un 30% por cuestiones de seguridad sanitaria.

En la entrada al acceso a la piscina será necesario llevar una mascarilla, y se procederá a comprobar la temperatura de los usuarios con un termómetro de pistola digital. Además, en el suelo, se situará una alfombra en la que habrá desinfectante para los pies y también habrá gel hidroalcohólico.

En las instalaciones

Se ha separado el equipamiento por parcelas de 2,50 x 2,50m2 (2 personas máximo), de 3.5 x 2,50 m2 (3-4 personas) y en los otros casos de 5 x 2,50 m2 (5 personas).

El consistorio ha contratado un servicio de limpieza que trabajará 8 horas al día y se encargará de desinfectar los servicios (6 veces al día) y los vestuarios (3 veces al día)

Las piscinas tendrán 3 socorristas: uno en la entrada, y dos controlando la piscina grande y pequeña. Por lo tanto, se garantiza que haya una gran seguridad para los bañistas.

Por cuestiones de aforo este año sólo podrán obtener el abono semanal, mensual y de temporada los residentes de Naut Aran. El resto de usuarios tendrán que pagar la entrada diaria.

L’Ajuntament de Naut Aran ha obert les piscines de Salardú

L’Ajuntament de Naut Aran ha obert les piscines de Salardú al públic amb un aforament d’un 30% per qüestions de seguretat sanitària.

A l’entrada d’accés a la piscina serà necessari portar una mascareta, i es procedirà a comprovar la temperatura dels usuaris amb un termòmetre de pistola digital. A més, a terra, es situarà una catifa en què hi haurà desinfectant per als peus i també hi haurà gel hidroalcohòlic.

A les instal·lacions

S’ha separat l’equipament per parcel·les de 2,50 x 2,50m2 (2 persones màxim), de 3.5 x 2,50 m2 (3-4 persones) i en els altres casos de 5 x 2,50 m2 (5 persones).

El consistori ha contractat un servei de neteja que treballarà 8 hores a el dia i s’encarregarà de desinfectar els serveis (6 vegades a el dia) i els vestidors (3 vegades a el dia).

Les piscines tindran 3 socorristes: un a l’entrada, i dos controlant la piscina gran i petita. Per tant, es garanteix que hi hagi una gran seguretat per als banyistes.

Per qüestions d’aforament aquest any només podran obtenir l’abonament setmanal, mensual i de temporada els residents de Naut Aran. La resta d’usuaris hauran de pagar l’entrada diària.

Info: Ajuntament de Naut Aran