Eth Plen der Ajuntament de Naut Aran a aprovat aguest maitin ua modificacion deth pressupòst der an 2020 per valor de 906.000 èuros entà realizar melhores en municipi. Era votacion a gessut endauant damb es vòts favorables de Convergéncia Aranesa e era abstencion d’Unitat d’Aran e Aran Amassa.

Laguens des accions previstes en aguesta modificacion, destaquen era creacion d’un nau gimnàs en Gessa per valor de 70.000 èuros, era pavimentacion d’un tram de 2,4 quilomètres dera carretèra d’Aiguamòg per 240.000 èuros, 200.000 èuros entara dusau fasa deth carrèr Plaus d’Arties, 150.000 èuros entara reforma deth carrèr Major de Salardú o 50.000 èuros entà reabilitar era entrada ara poblacion de Gessa.

Eth baile Cesar Ruiz-Canela afirme que “aguesta modificacion ei fòrça de besonh entà amiar a tèrme accions que melhoraràn era vida des nòsti vesins coma ei eth bastiment d’un nau gimnàs en Gessa. Credem qu’ei ua apòsta pes abits saludables que portarà fòrça beneficis ath municipi”.

“Maugrat era baishada dera prevision de beneficis que mos ven per Baqueira Beret, pujam es ajudes sociaus que son fonamentaus ena epòca actuau que mos trapam. Cau èster ath costat des familhes pr’amor que son es qu’ac nòten en dia a dia des sues vides”, afirme eth baile de Naut Aran, Cesar Ruiz Canela

Ath delà, s’a aprovat tanben aguest maitin eth pressupòst de 6.700.000 èuros entar an 2021 damb es vòts a favor de Convergéncia Aranesa e era abstencion d’Aran Amassa e eth vòt en contra d’Unitat d’Aran, mès en aguest cas sonque en apartat d’inversions. En aguest sens, i a ua leugèra descenuda de 40.000 èuros dera quantitat pressupostada per çò que hè ar an anterior pr’amor d’ua rebaisha deth 33% deth cànon de Baqueira Beret.

Er Ajuntament a aumentat tanben era partida as EMD’s enquia arribar a un totau de 400.000 èuros

Totun, s’aumenten es ingrèssi enes plusvàlues, e es subvencions per part dera Generalitat e era Deputacion de Lhèida coma per exemple gràcies ath PUOSC. Atau madeish, s’a aumentat tanben era partida as EMD’s enquia arribar a un totau de 400.000 èuros. En d’auti ahèrs, tanben s’a incrementat eth percentatge enes partides de politica sociau per ampliament des contractes que hè eth consistòri en ostieu e es ajudes as familhes deth municipi.

Sus açò, Ruiz-Canela destaque que “maugrat era baishada dera prevision de beneficis que mos ven per Baqueira Beret, pujam es ajudes sociaus que son fonamentaus ena epòca actuau que mos trapam. Cau èster ath costat des familhes pr’amor que son es qu’ac nòten en dia a dia des sues vides”.

El Ayuntamiento de Naut Aran aprueba una modificación presupuestaria de 906.000 euros en 2020 y un presupuesto de 6.700.000 euros para 2021

El Pleno del Ayuntamiento de Naut Aran ha aprobado esta mañana una modificación del presupuesto del año 2020 por valor de 906.000 euros para realizar mejoras en el municipio. La votación se ha aceptado con los votos favorables de Convergéncia Aranesa y la abstención de Unitat d’Aran y Aran Amassa.

Dentro de las actuaciones previstas en esta modificación, destacan la creación de un nuevo gimnasio en Gessa por valor de 70.000 euros, la pavimentación de un tramo de 2,4 km de la carretera de Aiguamòg por 240.000 euros, 200.000 euros para la segunda fase de la calle Plaus de Arties, 150.000 euros para la reforma de la calle Mayor de Salardú o 50.000 euros para rehabilitar la entrada a la población de Gessa.

El alcalde Cesar Ruiz-Canela afirma que “esta modificación es muy necesaria para llevar a cabo actuaciones que mejorarán la vida de nuestros vecinos como un nuevo gimnasio en Gessa. Creemos que es una apuesta por los hábitos saludables que traerá muchos beneficios al municipio”.

“A pesar de la bajada de la previsión de beneficios que nos viene por Baqueira Beret, subimos las ayudas sociales que son fundamentales en la época actual que nos encontramos. Hay que estar al lado de las familias porque son los que lo notan en el día a día de sus vidas”, afirma el alcalde de Naut Aran, Cesar Ruiz Canela

Por otra parte, se ha aprobado también esta mañana el presupuesto de 6.700.000 euros para el año 2021 con los votos a favor de Convergéncia Aranesa y la abstención de Aran Amassa y el voto en contra de Unitat d’Aran, pero en este caso únicamente en el apartado de inversiones. Hay un leve descenso de 40.000 euros de la cantidad presupuestada respecto al año anterior debido a una rebaja del 33% del canon de Baqueira Beret.

El Ayuntamiento ha aumentado también la partida a las EMD’s hasta llegar a un total de 400.000 euros

Aun así, se aumentan los ingresos en plusvalías, y las subvenciones por parte de la Generalitat y la Diputación de Lleida como el PUOSC. Asimismo, se ha aumentado también la partida a las EMD’s hasta llegar a un total de 400.000 euros. En otras cuestiones también se ha incrementado el porcentaje en las partidas de política social gracias a la ampliación de los contratos que hace el consistorio en verano y las ayudas a las familias del municipio.

Sobre esto, Ruiz-Canela destaca que “a pesar de la bajada de la previsión de beneficios que nos viene por Baqueira Beret, subimos las ayudas sociales que son fundamentales en la época actual que nos encontramos. Hay que estar al lado de las familias porque son los que notan en el día a día de sus vidas”.

L’Ajuntament de Naut Aran aprova una modificació pressupostària de 906.000 euros al 2020 i un pressupost de 6.700.000 euros per 2021

El Ple de l’Ajuntament de Naut Aran ha aprovat aquest matí una modificació del pressupost de l’any 2020 per valor de 906.000 euros per realitzar millores en el municipi. La votació s’ha acceptat amb els vots favorables de Convergéncia Aranesa i l’abstenció d’Unitat d’Aran i Aran Amassa.

Dins de les actuacions previstes en aquesta modificació, destaquen la creació d’un nou gimnàs a Gessa per valor de 70.000 euros, la pavimentació d’un tram de 2,4 km de la carretera d’Aiguamòg per 240.000 euros, 200.000 euros per a la segona fase del carrer Plaus d’Arties, 150.000 euros per a la reforma del carrer Major de Salardú o 50.000 euros per rehabilitar l’entrada a la població de Gessa.

L’alcalde Cesar Ruiz-Canela afirma que “aquesta modificació és molt necessària per dur a terme actuacions que milloraran la vida dels nostres veïns com la construcció d’un nou gimnàs a Gessa. Creiem que és una aposta pels hàbits saludables que portarà molts beneficis al municipi.”

“Malgrat la baixada de la previsió de beneficis que ens ve per Baqueira Beret, pugem les ajudes socials que són fonamentals en l’època actual que ens trobem. Cal estar al costat de les famílies perquè són els ho noten en el dia a dia de les seves vides”, afirma l’alcalde de Naut Aran, Cesar Ruiz Canela

D’altra banda, s’ha aprovat també aquest matí el pressupost de 6.700.000 euros per a l’any 2021 amb els vots a favor de Convergéncia Aranesa i l’abstenció d’Aran Amassa i el vot en contra d’Unitat d’Aran, però en aquest cas únicament en l’apartat d’inversions. Hi ha un lleu descens de 40.000 euros de la quantitat pressupostada respecte a l’any anterior a causa d’una rebaixa del 33% del cànon de Baqueira Beret.

L’Ajuntament ha augmentat també la partida a les EMD’s fins a arribar a un total de 400.000 euros

Així i tot, s’augmenten els ingressos en plusvàlues, i les subvencions per part de la Generalitat i la Diputació de Lleida com el PUOSC. Així mateix, s’ha augmentat també la partida a les EMD’s fins a arribar a un total de 400.000 euros. En altres qüestions també s’ha incrementat el percentatge en les partides de política social gràcies a l’ampliació dels contractes que fa el consistori a l’estiu i les ajudes a les famílies del municipi.

Sobre això, Ruiz-Canela destaca que “malgrat la baixada de la previsió de beneficis que ens ve per Baqueira Beret, pugem les ajudes socials que són fonamentals en l’època actual que ens trobem. Cal estar al costat de les famílies perquè són els ho noten en el dia a dia de les seves vides”.

Info: Ajuntament de Naut Aran