Ath torn de 1000 vesins deth municipi de Naut Aran an pogut beneficiar-se des ajudes dirèctes que les a aufrit eth consistòri en tot auer consumit enes negòcis locaus d’aguest parçan.

Eth projècte qu’ideèc er ajuntament eth passat mes de mai, contemplaue que quinsevolh persona que siguesse empadronada en municipi e consumie en bèth establiment d’aguesta zòna, poguesse presentar es tiquèts en forma de factura entà que se li retornèsse un 50% der impòrt totau enquia un maximom de 200 èuros.

Per tant, se un vesin presentaue factures en Ajuntament de Naut Aran per valor de 60 èuros, se li retornauen 30, o en cas qu’auessen estat 200 èuros o mès, 100 èuros, pr’amor qu’ère eth limit establit.

Ath torn de 1000 vesins deth municipi de Naut Aran an pogut beneficiar-se des ajudes dirèctes que les a aufrit eth consistòri en tot auer consumit enes negòcis locaus d’aguest parçan

En totau, ad aguesta accion sociau, s’an ahijut 955 persones des quaus an estat acceptades 953. Era cifra definitiva respècte aguestes ajudes dirèctes ascendís a 95.300 èuros.

Eth baile de Naut Aran, Cesar Ruiz-Canela, destaque que “pendent aguest an de pandèmia auem sajat de cercar alternatiues entà dinamizar era economia locau e qu’es nòsti negòcis non patissen tant es efèctes economics dera COVID-19. Aguesta campanha demòstre que i a auut un impacte reau e que toti aguesti sòs an acabat enes pròpris negòcis deth nòste municipi”.

Ath delà, a ahijut que “malerosament en Naut Aran i a mès de 1500 persones censades per çò qu’unicaments 2/3 parts dera nòsta poblacion a presentat aguesti tiquèts en ajuntament entà réber era ajuda”.

El Ayuntamiento de Naut Aran da más de 95000 euros en ayudas directas

Alrededor de 1000 vecinos del municipio de Naut Aran han podido beneficiarse de las ayudas directas que les ha ofrecido el consistorio por haber consumido en los negocios locales de la zona.

El proyecto que ideó el ayuntamiento el mes pasado mes de mayo, contemplaba que cualquier persona empadronada en el municipio y consumiera en algún establecimiento de este sector, pudiera presentar los tickets a modo de factura para que se le devolviera el 50% del importe total hasta un máximo de 200 euros.

Por lo tanto, si un vecino presentaba facturas al Ayuntamiento de Naut Aran por valor de 60 euros, se le devolvían 30, y en el caso de que fueran 200 euros o más, 100 euros puesto que era el límite establecido.

Alrededor de 1000 vecinos del municipio de Naut Aran han podido beneficiarse de las ayudas directas que les ha ofrecido el consistorio por haber consumido en los negocios locales de la zona

En total, a esta acción social, se han sumado 955 personas de las cuales han sido aceptadas 953. La cifra definitiva respecto estas ayudas directas asciende de esta manera a 95300 euros.

El alcalde de Naut Aran, Cesar Ruiz-Canela, destaca que “durante este año de pandemia hemos estado buscando alternativas para dinamizar la economía local y que nuestros negocios no sufrieran tantos los efectos económicos de la COVID-19. Esta campaña demuestra que ha habido un impacto real y que todo ese dinero ha ido a parar a los propios negocios de nuestro municipio”.

Asimismo, ha añadido que “lamentablemente en Naut Aran hay más de 1500 personas censadas por lo que únicamente 2/3 partes de nuestra población ha presentado estos tickets al ayuntamiento para recibir la ayuda”.

L’Ajuntament de Naut Aran dona més de 95000 euros en ajudes directes

Al voltant de 1000 veïns del municipi de Naut Aran han pogut beneficiar-se de les ajudes directes que els ha ofert el consistori per haver consumit en els negocis locals de la zona.

El projecte que va idear l’ajuntament el mes passat mes de maig, contemplava que qualsevol persona empadronada en el municipi i consumís en algun establiment d’aquest sector, pogués presentar els tiquets en forma de factura perquè se li retornés el 50% de l’import total fins a un màxim de 200 euros.

Per tant, si un veí presentava factures a l’Ajuntament de Naut Aran per valor de 60 euros, se li retornaven 30, i en el cas que tinguessin 200 euros o més, 100 euros, perquè era el límit establert.

Al voltant de 1000 veïns del municipi de Naut Aran han pogut beneficiar-se de les ajudes directes que els ha ofert el consistori per haver consumit en els negocis locals de la zona

En total, a aquesta acció social, s’han sumat 955 persones de les quals han estat acceptades 953. La xifra definitiva respecte aquestes ajudes directes ascendeix d’aquesta forma a 95300 euros.

L’alcalde de Naut Aran, Cesar Ruiz-Canela, destaca que “durant aquest any de pandèmia hem estat buscant alternatives per dinamitzar l’economia local i que els nostres negocis no patissin tants els efectes econòmics de la COVID-19. Aquesta campanya demostra que hi ha hagut un impacte real i que tots aquests diners han anat a parar als propis negocis del nostre municipi”.

Així mateix, ha afegit que “lamentablement a Naut Aran hi ha més de 1500 persones censades pel que únicament 2/3 parts de la nostra població ha presentat aquests tiquets a l’ajuntament per rebre l’ajuda”.

Info: Ajuntament de Naut Aran