Er Ajuntament de Naut Aran a impermeabilitzat eth tèt dera sala polivalenta de Naut Aran, plaçada en Salardú, pr’amor que quan ploiguie o nheuaue, se filtraue aigua en aguestes installacions e dificultaue era practica de bèri espòrts.

Eth consistòri, a destinat 18.000 èuros ara subsanacion d’aguest defècte en ua extension de mès de 1000 mètres quarrats. Ath delà, s’a pintat eth tèt d’un color gris qu’armonize damb era decoracion que presente era rèsta deth poliesportiu. Aguestes accions, s’enmarquen laguens deth macro-projècte de renauiment totau d’aguestes installacions.

Eth baile der Ajuntament de Naut Aran, Cesar Ruiz-Canela afirme que “laguens des reformes que hèm en aguest espaci, era impermeabilizacion deth recinte ère ua des nòstes prioritats perqué se produsien gotères damb fòrça freqüéncia e hège qu’eth paviment esguitlesse” Atau madeish, ahig que “aguesta impermeabilizacion mos permeterà practicar espòrt damb tranquillitat aumens pendent es pròplèus 15 o 20 ans”.

En fases anteriores, se destinèren 40.000 èuros a extrèir er arc deth miei que i auie ena part extèrna deth complèx pr’amor qu’obstaculizaue era entrada ath poliesportiu, cambiar es hièstres, e pintar es parets interiores e exteriores de tot eth recinte.

Eth pròplèu pas, serà eth de pintar era pista de color blu, se traçaràn es naues linhes de jòc esportiu e se reharàn per complèt es vestiaris.

El Ayuntamiento de Naut Aran impermeabiliza el techo de la sala polivalente de Salardú

El Ayuntamiento de Naut Aran ha impermeabilizado el techo de la sala polivalente de Naut Aran, ubicada en Salardú, ya que cuando llovía o nevaba, se filtraba agua en estas instalaciones y dificultaba la práctica de algunos deportes.

El consistorio, ha destinado 18.000 euros a la subsanación de este defecto en una extensión de más de 1000 metros cuadrados. Además, se ha pintado el techo de un color gris que harmoniza con el decorado que presenta el resto del polideportivo. Estas actuaciones, se enmarcan dentro del macroproyecto de renovación total de estas instalaciones.

El alcalde del Ayuntamiento de Naut Aran, Cesar Ruiz-Canela, afirma que “dentro de las reformas que estamos haciendo en este espacio, la impermeabilización del recinto era una de nuestras prioridades porque se producían goteras con mucha frecuencia y hacía que el pavimento resbalara”. Asimismo, añade que “esta impermeabilización nos permitirá practicar deporte con tranquilidad como mínimo durante los próximos 15 o 20 años”.

En fases previas, se destinaron 40.000 euros a extraer el arco del medio que había en la parte externa del complejo porque obstaculizaba la entrada al polideportivo, cambiar las ventanas, y pintar las paredes interiores y exteriores de todo el recinto.

El próximo paso, será el de pintar la pista de color azul, se trazarán las nuevas líneas de juego deportivo y se reharán por completo los vestuarios.

L’Ajuntament de Naut Aran impermeabilitza el sostre de la sala polivalent de Salardú

L’Ajuntament de Naut Aran ha impermeabilitzat el sostre de la sala polivalent de Naut Aran, situada a Salardú, ja que quan plovia o nevava, es filtrava aigua en aquestes instal·lacions i dificultava la pràctica d’alguns esports.

El consistori, ha destinat 18.000 euros a l’esmena d’aquest defecte en una extensió de més de 1000 metres quadrats. A més, s’ha pintat el sostre d’un color gris que harmonitza amb el decorat que presenta la resta del poliesportiu. Aquestes actuacions, s’emmarquen dins del macro-projecte de renovació total d’aquestes instal·lacions.

L’alcalde de l’Ajuntament de Naut Aran, Cesar Ruiz-Canela afirma que “dins de les reformes que estem fent en aquest espai, la impermeabilització del recinte era una de les nostres prioritats perquè es produïen goteres amb molta freqüència i feia que el paviment rellisqués”. Així mateix, afegeix que “aquesta impermeabilització ens permetrà practicar esport amb tranquil·litat com a mínim durant els propers 15 o 20 anys”.

En fases prèvies, es van destinar 40.000 euros a extreure l’arc del mig que hi havia en la part externa del complex perquè obstaculitzava l’entrada al poliesportiu, canviar les finestres, i pintar les parets interiors i exteriors de tot el recinte.

El proper pas, serà el de pintar la pista de color blau, es traçaran les noves línies de joc esportiu i es refaran per complet els vestuaris.

Info: Ajuntament de Naut Aran