Er Ajuntament de Naut Aran reclame ath Departament d’Educacion dera Generalitat de Catalonha mès professors entà poder completar era sua plantilha ena escòla Ruda de Salardú entad aguest cors escolar 2020/2021.

Eth nombre d’estudiants matriculadi en aguest centre est an passat ère de 52 damb un totau de 6 mèstres que trabalhauen a jornada complèta. De cara ar inici deth nau an escolar, s’an matriculat un totau de 70 escolans, que supause un aument d’un 35% mès respècte eth 2019, ua chifra practicaments inasumible damb era actuau plantilha damb era que se compde en aguesti moments.

Ei per açò que, des deth consistòri, se reclame qu’era escòla Ruda pogue compdar damb mès professors a jornada complèta entà poder garantir ua educacion mès eficienta e de major qualitat entàs mainatges e mainades que vagen ad aguest centre plaçat en Salardú.

Segontes eth baile der Ajuntament de Naut Aran, Cesar Ruiz-Canela, “a creishut fòrça eth nombre d’estudiants pr’amor qu’a vengut a víuer fòrça gent en nòste municipi aguest darrèr an, e, tanben, baisharàn fòrça mainatges dera escòla mairau de Tredòs. Auem de besonh mès mèstres entà assumir aguesta grana recepcion d’escolans”.

Ena escòla Ruda de Salardú s’impartissen classes as mainatges de P3 enquia 6º de primària e ei eth centre mès gran de tot eth municipi.

Eth baile de Naut Aran tanben a mostrat era sua preocupacion pr’amor qu’encara non a arribat materiau sanitari enes escòles entà poder començar er an damb normalitat en plea crisi deth coronavirus

Atau madeish, Cesar Ruiz-Canela, a mostrat era sua preocupacion pr’amor qu’encara non a arribat materiau sanitari enes escòles entà poder començar er an damb normalitat en plea crisi deth coronavirus. En aguest sens, explique que “des deth consistòri provedim gèus idroalcohòlics e tapisi entara desinfeccion deth cauçat, mès ei competéncia dirècta deth Departament d’Educacion e ara madeish non complissen damb açò. Auem de besonh guants e mascaretes immediatament.”

Ath delà, tanben a insistit que “abans der inici deth cors escolar, se li cau facilitar a toti es professors er accès ath tèst PCR, hèt que tanpòc succedís ara madeish, aumens en nòste municipi”.

El Ayuntamiento de Naut Aran reclama más profesores para la escuela Ruda de Salardú

El Ayuntamiento de Naut Aran reclama al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya más profesores para poder completar su plantilla en la escuela Ruda de Salardú para este curso escolar 2020/2021.

El número de estudiantes matriculados en este centro el año pasado era de 52 con un total de 6 maestros que trabajaban a jornada completa. De cara al inicio del nuevo año escolar, se han matriculado un total de 70 alumnos, que supone un aumento de un 35% más respecto el 2019, una cifra prácticamente inasumible con la actual plantilla con la que se cuenta en estos momentos.

Es por ello que, desde el consistorio, se reclama que la escuela Ruda pueda contar con más profesores a jornada completa para poder garantizar una educación más eficiente y de mayor calidad para los niños y niñas que acudan a este centro ubicado en Salardú.

Según el alcalde del Ayuntamiento de Naut Aran, Cesar Ruiz-Canela, “ha crecido mucho el número de estudiantes debido a que ha venido a vivir mucha gente a nuestro municipio este último año, y, también, bajarán muchos niños de la guardería de Tredòs. Necesitamos más maestros para asumir esta gran recepción de alumnos”.

En la escuela Ruda de Salardú se imparten clases a los niños de P3 hasta 6º de primaria y es el centro más grande de todo el municipio.

El alcalde de Naut Aran también ha mostrado su preocupación porque todavía no ha llegado material sanitario a las escuelas para poder empezar el año con normalidad en plena crisis del coronavirus

Asimismo, Cesar Ruiz-Canela, ha mostrado su preocupación porque todavía no ha llegado material sanitario a las escuelas para poder empezar el año con normalidad en plena crisis del coronavirus. En este sentido, explica que “desde el consistorio estamos suministrando geles hidroalcohólicos y alfombras para la desinfección del calzado, pero es competencia directa del Departament d’Educació y ahora mismo no están cumpliendo con ello. Necesitamos guantes y mascarillas ya.”

Por otra parte, también ha insistido en que “antes del inicio del curso escolar, se debe facilitar a todos los profesores el acceso a los test PCR, hecho que tampoco está sucediendo ahora mismo, como mínimo en nuestro municipio”.

L’Ajuntament de Naut Aran reclama més professors per a l’escola Ruda de Salardú

L’Ajuntament de Naut Aran reclama al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya més professors per poder completar la seva plantilla a l’escola Ruda de Salardú per a aquest curs escolar 2020/2021.

El nombre d’estudiants matriculats en aquest centre l’any passat era de 52 amb un total de 6 mestres que treballaven a jornada completa. De cara a l’inici del nou any escolar, s’han matriculat un total de 70 alumnes, que suposa un augment d’un 35% més respecte el 2019, una xifra pràcticament inassumible amb l’actual plantilla amb què es compta en aquests moments.

És per això que, des del consistori, es reclama que l’escola Ruda pugui comptar amb més professors a jornada completa per poder garantir una educació més eficient i de major qualitat per als nens i nenes que acudeixin a aquest centre situat a Salardú.

Segons l’alcalde de l’Ajuntament de Naut Aran, Cesar Ruiz-Canela, “ha crescut molt el nombre d’estudiants perquè ha vingut a viure molta gent al nostre municipi aquest últim any, i, també, baixaran molts nens de l’escola bressol de Tredòs. Necessitem més mestres per assumir aquesta gran recepció d’alumnes”.

A l’escola Ruda de Salardú s’imparteixen classes als nens de P3 fins a 6º de primària i és el centre més gran de tot el municipi.

L’alcalde de Naut Aran també ha mostrat la seva preocupació perquè encara no ha arribat material sanitari a les escoles per poder començar l’any amb normalitat en plena crisi del coronavirus

Així mateix, Cesar Ruiz-Canela, ha mostrat la seva preocupació perquè encara no ha arribat material sanitari a les escoles per poder començar l’any amb normalitat en plena crisi del coronavirus. En aquest sentit, explica que “des del consistori estem subministrant gels hidroalcohòlics i catifes per a la desinfecció del calçat, però és competència directa del Departament d’Educació i ara mateix no estan complint amb això. Necessitem guants i màscares ja.”

D’altra banda, també ha insistit que “abans de l’inici del curs escolar, s’ha de facilitar a tots els professors l’accés als test PCR, fet que tampoc està succeint ara mateix, com a mínim en el nostre municipi”.

Info: Ajuntament de Naut Aran