Damb ua partida de 20.000 €, eth consistòri seguís en tot ajudar ara junta deth casau ena preparacion e dinamizacion des desparières activitats que se realize pendent tot er an en aguesta instalación.

Ua collaboracion damb era qu’eth consistòri preten seguir en tot ajudar ara junta d’aguesta installacion municipau entà que pogue premanir e desvolopar eth programa d’activitats annau damb es sòns usatgèrs.

Aguesta ajuda permet qu’es usatgèrs pogue seguir en tot auer un espaci abituau a on poder anar a interactuar pendent era setmana, en tot èster un servici basic entà d’aguest sector dera societat de Vielha e Mijaran.

En 2020, a conseqüéncia dera pandémia dera COVID-19, eth casau se barrèc, e se profitèc entà hèr ua importanta remodelacion des installacions, gràcies a un convèni damb era Fondacion “La Caixa”, e ben lèu se tornarà a daurir es sues pòrtes ath public.

“Des der Ajuntament de Vielha e Mijaran seguim en tot apostar per ajudar economicament ath Casau deth Jubilat, pr’amor que desvolòpe ua foncion sociau tanplan importanta entara nòsta gent grana”, comente eth baile de Vielha e Mijaran, Juan Antonio Serrano. E ahig que “d’aguesta manèra, es usatgèrs poderàn gaudir de fòrça activitats ath long der an. Dempús d’un an barrat a conseqüéncia dera pandémia, ben lèu tornarà a èster disponible”.

El Ayuntamiento de Vielha e Mijaran renueva el convenio anual con el Hogar del Jubilado “Sant Miquèu” de Vielha

Con una partida de 20.000 €, el consistorio sigue ayudando a la junta del hogar en la preparación y dinamización de las diferentes actividades que se realiza durante todo el año en esta instalación.

Una colaboración con la que el consistorio pretende seguir ayudando a la junta de esta instalación municipal para que pueda preparar y desarrollar el programa de actividades anuales con sus usuarios.

Esta ayuda permite que los usuarios puedan seguir teniendo un espacio habitual donde poder ir a interactuar durante la semana, siendo un servicio básico para este sector de la sociedad de Vielha e Mijaran.

En 2020, como consecuencia de la pandemia de la COVID-19, el hogar se cerró, y se aprovechó para hacer una importante remodelación de las instalaciones, gracias a un convenio con la Fundación “La Caixa”, y muy pronto volverá a abrir sus puertas al público.

“Desde el Ayuntamiento de Vielha e Mijaran seguimos apostando por ayudar económicamente al Hogar del Jubilado, porque desarrolla una función social muy importante para nuestra gente mayor”, comenta el alcalde de Vielha e Mijaran, Juan Antonio Serrano. Y añade que “de esta manera, los usuarios podrán disfrutar de muchas actividades a lo largo del año. Después de un año cerrado como consecuencia de la pandemia, muy pronto volverá a estar disponible”.

L’Ajuntament de Vielha e Mijaran renova el conveni anual amb la Llar del Jubilat “Sant Miquèu” de Vielha

Amb una partida de 20.000 €, el consistori continua ajudant a la junta de la llar en la preparació i dinamització de les diferents activitats que es realitza durant tot l’any en aquesta instal·lació.

Una col·laboració amb la qual el consistori pretén continuar ajudant a la junta d’aquesta instal·lació municipal perquè pugui preparar i desenvolupar el programa d’activitats anuals amb els seus usuaris.

Aquesta ajuda permet que els usuaris pugui continuar tenint un espai habitual on poder anar a interactuar durant la setmana, sent un servei bàsic per a aquest sector de la societat de Vielha e Mijaran.

El 2020, a conseqüència de la pandèmia de la COVID-19, la llar es va tancar, i es va aprofitar per a fer una important remodelació de les instal·lacions, gràcies a un conveni amb la Fundació “La Caixa”, i molt aviat tornarà a obrir les seves portes al públic.

“Des de l’Ajuntament de Vielha e Mijaran continuem apostant per ajudar econòmicament a la Llar del Jubilat, perquè desenvolupa una funció social molt important per a la nostra gent gran”, comenta l’alcalde de Vielha e Mijaran, Juan Antonio Serrano. I afegeix que “d’aquesta manera, els usuaris podran gaudir de moltes activitats al llarg de l’any. Després d’un any tancat a conseqüència de la pandèmia, molt aviat tornarà a estar disponible”.

Info: Ajuntament de Vielha e Mijaran