D’aguesta manèra s’adaptarà eth sistèma d’abastiment d’aigua potabla d’aguesti pòbles.

Aguesta intervencion ei ua òbra de besonh, e qu’a de servir entà garantir eth subministrament, en tot eliminar es pèrtes d’aigua pes filtracions e eth renfortiment estructurau der hormigon, e garantir era seguretat ena zòna superiora deth depòsit.

Es interessadi an enquiath pròplèu 7 de junhsèga entà presentar es sues prepauses, entà ua intervencion que durarà un totau de dus mesi

Es interessadi an enquiath pròplèu 7 de junhsèga entà presentar es sues prepauses, entà ua intervencion que durarà un totau de dus mesi coma contracte d’òbres.

Tota era informacion restacada damb aguesta licitacion ei plaçada ena sedença electronica dera plana web der Ajuntament de Vielha e Mijaran, en apartat “Perfil deth Contractant”.

Aguesta licitacion respon ath compromís der equip de govèrn der Ajuntament de Vielha e Mijaran entà apariar era totalitat des depòsits municipaus pendent era actuau legislatura.

El Ayuntamiento de Vielha e Mijaran saca a licitación el proyecto de rehabilitación del depósito regulador de agua en los núcleos de Vielha y Betren

De esta manera se adecuará el sistema de abastecimiento de agua potable de estos pueblos.

Esta intervención es una obra necesaria, y que tiene que servir para garantizar el suministro, eliminando las pérdidas de agua por las filtraciones y el refuerzo estructural del hormigón, y garantizar la seguridad en la zona superior del depósito.

Los interesados tienen hasta el próximo 7 de julio para presentar sus propuestas, para una intervención que durará un total dos meses

Los interesados tienen hasta el próximo 7 de julio para presentar sus propuestas, para una intervención que durará un total dos meses como contrato de obres.

Toda la información relacionada con esta licitación se encuentra en la sede electrónica de la página web del Ayuntamiento de Vielha e Mijaran, en el apartado “Perfil del Contratante”.

 Esta licitación responde al compromiso del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Vielha e Mijaran para arreglar la totalidad de los depósitos municipales durante la actual legislatura.

L’Ajuntament de Vielha e Mijaran treu a licitació el projecte de rehabilitació del dipòsit regulador d’aigua en els nuclis de Vielha i Betren

D’aquesta manera s’adequarà el sistema de proveïment d’aigua potable d’aquests pobles.

Aquesta intervenció és una obra necessària, i que ha de servir per a garantir el subministrament, eliminant les pèrdues d’aigua per les filtracions i el reforç estructural del formigó, i garantir la seguretat en la zona superior del dipòsit.

Els interessats tenen fins al pròxim 7 de juliol per a presentar les seves propostes, per a una intervenció que durarà un total dos mesos

Els interessats tenen fins al pròxim 7 de juliol per a presentar les seves propostes, per a una intervenció que durarà un total dos mesos com a contracte d’obres.

Tota la informació relacionada amb aquesta licitació es troba a la seu electrònica de la pàgina web de l’Ajuntament de Vielha e Mijaran, en l’apartat “Perfil del Contractant”.

Aquesta licitació respon al compromís de l’equip de govern de l’Ajuntament de Vielha e Mijaran per a arreglar la totalitat dels dipòsits municipals durant l’actual legislatura.

Info: Ajuntament de Vielha e Mijaran