Era tradicionau corsa populara enguan non se poderà celebrar pr’amor dera pandemia, totun se cercarà ua possible alternativa entà qu’es corredors federadi poguen realizar era pròva e qu’era sua tempsada non se veigue tant afectada, mès tostemp depenerà dera situacion sanitària deth moment.

Eth Conselh Generau d’Aran a decidit ajornar era celebracion dera 42au Marxa Beret, qu’aurie d’auer lòc coma ei tradicionau era prumèra dimenjada deth mes de hereuèr, pr’amor dera actuau situacion sanitària.

“Era Marxa Beret non se pòt celebrar enes madeishes condicions enes que s’a celebrat enquiara, pr’amor que cau limitar ath maxim eth contacte entre persones” afirmaue eth conselhèr d’Espòrts, Héctor Manero, en tot híger que “cercam possibles solucions entà sajar de dar opcions as esportistes federats qu’obtien punts d’aguesta competicion, qu’enguan auie de tornar a èster eth Campionat d’Espanha d’esquí de hons e que forme part deth calendari FIS de Longa Distància”.

Cercam possibles solucions entà sajar de dar opcions as esportistes federats qu’obtien punts d’aguesta competición, afirme eth conselhèr d’Espòrts, Héctor Manero

Pera sua part, eth tanben conselhèr d’Espòrts, Amador Marqués, asseguraue que: “en cas d’amiar a tèrme era competicion entàs esquiadors e esquiadores federadi, s’aurien de seguir totes es mesures que dejà establic era RFEDI en sòn protocòl COVID-19 entàs competicions que s’amien a tèrme ena tempsada 2020-21 mès, en tot cas, era realizacion o non d’aguesta pròva depenerà tostemp dera situacion sanitària deth moment”.

La 42ª Marxa Beret pospuesta a causa de la crisis sanitaria de la COVID-19

La tradicional cursa popular no se podrá celebrar este año a causa de la pandemia, sin embargo, se buscará una posible alternativa para que los corredores federados puedan realizar la prueba y que su temporada no se vea tan afectada, pero siempre dependerá de la situación sanitara del momento.

El Conselh Generau d’Aran ha decidido posponer la celebración de la 42ª Marxa Beret, que debería realizarse el primer fin de semana del mes de febrero, a causa de la actual situación sanitaria.

“La Marxa Beret no se puede celebrar en las mismas condiciones en las que se ha celebrado hasta ahora puesto que hay que limitar al máximo el contacto entre las personas”, afirmaba el consejero de Deportes, Héctor Manero, añadiendo que: “buscamos posibles soluciones para intentar dar opciones a los deportistas federados que obtienen puntos de esta competición, que este año tenía que volver a ser el Campeonato de España de esquí de fondo y que forma parte del calendario FIS de Larga Distancia”.

Buscamos posibles soluciones para intentar dar opciones a los deportistas federados que obtienen puntos de esta competición, afirma el consejero de Deportes, Héctor Manero

Por su parte, el también consejero de Deportes, Amador Marqués, aseguraba que: “en el caso de llevar a cabo la competición para los esquiadores y esquiadoras federados, se seguirían todas las medidas que ya estableció la RFEDI en su protocolo COVID-19 para las competiciones que se llevan a cabo en la temporada 2020-21 pero, en todo caso, la realización o no de esta prueba dependerá siempre de la situación sanitaria del momento”.

La 42a Marxa Beret ajornada a causa de la crisi sanitària de la COVID-19

La tradicional cursa popular no es podrà celebrar enguany a causa de la pandèmia, no obstant això, es buscarà una possible alternativa perquè els corredors federats puguin realitzar la prova i que la seva temporada no es vegi tan afectada, però sempre dependrà de la situació sanitària del momento.

El Conselh Generau d’Aran ha decidit posposar la celebració de la 42a Marxa Beret, que hauria de realitzar-se el primer cap de setmana del mes de febrer, a causa de l’actual situació sanitària.

“La Marxa Beret no es pot celebrar en les mateixes condicions en les quals s’ha celebrat fins ara perquè cal limitar al màxim el contacte entre les persones”, afirmava el conseller d’Esports, Héctor Manero, afegint que: “busquem possibles solucions per a intentar donar opcions als esportistes federats que obtenen punts d’aquesta competició, que enguany havia de tornar a ser el Campionat d’Espanya d’esquí de fons i que forma part del calendari FIS de Llarga Distància”.

Busquem possibles solucions per a intentar donar opcions als esportistes federats que obtenen punts d’aquesta competició, afirma el conseller d’Esports, Héctor Manero

Per part seva, el també conseller d’Esports, Amador Marquès, assegurava que: “en cas de dur a terme la competició per als esquiadors i esquiadores federats, se seguirien totes les mesures que ja va establir la RFEDI en el seu protocol COVID-19 per a les competicions que es duen a terme en la temporada 2020-21 però, en tot cas, la realització o no d’aquesta prova dependrà sempre de la situació sanitària del moment”.

Info: Conselh Generau d’Aran