Eth Conselh Generau d’Aran inície era campanha “Aguest ostiu, gaudís dera Val d’Aran en familha”, ua iniciativa familhar de promocion dera destinacion, qu’en sòn lançament coincidís damb eth Dia Internacionau des Familhes.

Aguesta iniciativa arribe, segontes afirmen es conselhèrs d’Economia, Torisme e Promocion economica, Juan Antonio Serrano e Josep Canut, dempús d’un intens trabalh per part de Foment Torisme Val d’Aran entà afrontar dera milhor forma possible era sason d’ostiu dempús dera crisi deth COVID-19.

“Des der inici dera crisi deth COVID-19, en Foment Torisme Val d’Aran auem trabalhat intensament entà decidir quina estrategia podie èster era milhor entà afrontar aguest ostiu”, afirme eth conselhèr d’Economia, Torisme e Promocion Economica, Juan Antonio Serrano, que hig: “pensèrem que serie interessant fomentar aguest torisme familhar, de mès longa durada e en tot favorir un major consum. Damb aguesta propòsta s’aufrís lotjament gratuït entara mainadèra de mens de 12 ans e diuèrsi auantatges e descompdes en activitats entàs mès petits”.

Pera sua part, eth conselhèr Josep Canut insistís en que: “auem per deuant un gran rèpte dempús dera crisi deth COVID-19, e des deth govèrn deth Conselh Generau d’Aran volem afrontar-lo amassa damb eth conjunt dera ciutadania aranesa a trauès des procèssi de debat e grops de trabalh dera estrategia Aran Accion 20/30”.

Era campanha “Aguest ostiu, gaudís dera Val d’Aran en familha”, que serà vigent enquiath 13 de seteme, ei ua iniciativa amiada a tèrme peth Patronat amassa damb diuèrsi empresaris dera Val d’Aran, des sectors de lotjament e activitats ar aire liure. Entà informar-ne s’a elaborat un huelheton damb es donades des diferents establiments collaboradors.

Natura e aventura

Ena Val d’Aran er entorn naturau acompanhe e era aufèrta de lotjament ei variada, damb un bon nombre d’otèls, apartotèls, ostaus, campings, refugis e cases ruraus adaptades entad aguest public. Era propòsta d’activitats tanben ei diuèrsa e entà totes es edats.

Era destinacion ei perfècta entà descorbir es secrèts deth paisatge de montanha, gaudir des rius, lacs e sauts d’aigua, hèr un picnic en miei deth bòsc, passejar o pedalar pes mès de 550 km de camins senhalizadi, o practicar espòrts ar aire liure coma eth rafting o es vies ferrates, entre d’autes.

Ath delà, eth territòri compde tanben damb un parc d’aventura enes arbes, Naturaran, damb diferents circuits entàs mainatges e mainades, e un gran parc de fauna, Aran Park, plaçat ena natura e que permet conéisher es animaus e era biodiversitat pròpria dera nauta montanha.

La campaña turística “Este verano, disfruta del Valle de Aran en familia” ofrece alojamiento gratuito a los niños y niñas menores de 12 años

El Conselh Generau d’Aran inicia la campaña “Este verano, disfruta del Valle de Aran en familia”, una iniciativa familiar de promoción de la destinación, que en su lanzamiento coincide con el Día Internacional de las Familias.

Esta iniciativa llega, según afirman los consejeros de Economía, Turismo y Promoción económica, Juan Antonio Serrano y Josep Canut, después de un intenso trabajo por parte de Foment Torisme Val d’Aran para afrontar de la mejor manera posible la estación de verano después de la crisis del COVID-19.

“Desde el inicio de la crisis del COVID-19, en Foment Torisme Val d’Aran hemos trabajado intensamente para decidir qué estrategia podía ser la mejor para afrontar este verano”, afirma el consejero de Economía, Turismo y Promoción Económica, Juan Antonio Serrano, que añade “pensamos que sería interesante fomentar este turismo familiar, de larga duración y favoreciendo el consumo. Con esta propuesta se ofrece alojamiento gratuito a los niños y niñas menores de 12 años y distintas ventajas y descuentos en actividades para los más pequeños”.

Por su parte, el consejero Josep Canut insiste en que: “tenemos por delante un gran reto después de la crisis del COVID-19, y desde el gobierno del Conselh Generau d’Aran queremos afrontarlo con el conjunto de la ciudadanía aranesa a través de los procesos de debate y grupos de trabajo de la estrategia Aran Accion 20/30”.

La campaña “Este verano, disfruta del Valle de Aran en familia”, que estará vigente hasta el 13 de septiembre, es una iniciativa llevada a cabo por el Patronato conjuntamente con diversos empresarios del Valle de Aran, de los sectores de los alojamientos y de las actividades al aire libre. Para informar de ello se ha elaborado un folleto con los datos de los diferentes establecimientos colaboradores.

Naturaleza y aventura

En el Valle de Aran, el entorno natural acompaña y la oferta de alojamiento es variada, con un buen número de hoteles, aparthoteles, hostales, campings, refugios y casas rurales adaptados a este público. La propuesta de actividades es también diversa y para todas las edades.

El destino es ideal para descubrir los secretos del paisaje de montaña, disfrutar de ríos, lagos y saltos de agua, hacer un picnic en un área natural en pleno bosque, pasear o pedalear por los más de 550 km de senderos señalizados, o practicar deportes al aire libre como la hípica, vías ferratas o el ráfting.

Además, la zona cuenta con un parque de aventura en los árboles, Naturaran, con diferentes circuitos para niños y niñas y un gran parque de fauna, Aran Park, ubicado en plena naturaleza donde conocer los animales y la biodiversidad propias de la alta montaña.

La campanya turística “Aquest estiu, gaudeix de la Val d’Aran en família” ofereix allotjament gratuït als nens i nenes menors de 12 anys

El Conselh Generau d’Aran inicia la campanya “Aquest estiu, gaudeix de la Val d’Aran en família”, una iniciativa familiar de promoció de la destinació, que en el seu llançament coincideix amb el Dia Internacional de les Famílies.

Aquesta iniciativa arriba, segons afirmen els consellers de Economia, Turisme i Promoció econòmica, Juan Antonio Serrano i Josep Canut, després d’un intens treball per part de Foment Torisme Val d’Aran per a afrontar de la millor manera possible l’estació d’estiu després de la crisi del COVID-19.

“Des de l’inici de la crisi de la COVID-19, a Foment Torisme Val d’Aran hem treballat intensament per a decidir quina estratègia podia ser la millor per a afrontar aquest estiu”, afirma el conseller d’Economia, Turisme i Promoció Econòmica, Juan Antonio Serrano, que afegeix “pensem que seria interessant fomentar aquest turisme familiar, de llarga durada i afavorint el consum. Amb aquesta proposta s’ofereix allotjament gratuït als nens i nenes menors de 12 anys i diferents avantatges i descomptes en activitats per als més petits”.

Per part seva, el conseller Josep Canut insisteix que: “tenim per davant un gran repte després de la crisi de la COVID-19, i des del govern del Conselh Generau d’Aran volem afrontar-lo amb el conjunt de la ciutadania aranesa a través dels processos de debat i grups de treball de l’estratègia Aran Accion 20/30”.

La campanya “Aquest estiu, gaudeix de la Val d’Aran en família”, que estarà vigent fins al 13 de setembre, és una iniciativa duta a terme pel Patronat conjuntament amb diversos empresaris de la Val d’Aran, dels sectors dels allotjaments i de les activitats a l’aire lliure. Per a informar d’això s’ha elaborat un fulletó amb les dades dels diferents establiments col·laboradors.

Natura i aventura

A la Val d’Aran, l’entorn natural acompanya i l’oferta d’allotjament és variada, amb un bon nombre d’hotels, aparthotels, hostals, càmpings, refugis i cases rurals adaptats a aquest públic. La proposta d’activitats és també diversa i per a totes les edats.

La destinació és ideal per a descobrir els secrets del paisatge de muntanya, gaudir de rius, llacs i salts d’aigua, fer un pícnic en una àrea natural al bell mig del bosc, passejar o pedalar pels més de 550 km de senders senyalitzats, o practicar esports a l’aire lliure com l’hípica, les vies ferrades o el ràfting.

A més, la zona compta amb un parc d’aventura als arbres, Naturaran, amb diferents circuits per a nens i nenes i un gran parc de fauna, l’Aran Park, ubicat en plena natura on conèixer els animals i la biodiversitat pròpies de l’alta muntanya.

Info: Conselh Generau d’Aran