Era sindica d’Aran a adreçat ua carta ath conselhèr d’interior dera Generalitat de Catalunya entà qu’eth Conselh Generau sigue representat en Plan Territoriau de Proteccion Civila de Catalunya (PROCICAT) e arténher atau qu’era especificitat d’Aran sigue tenguda en compde enes decisions que pren aguest ens.

Era sindica d’Aran, Maria Vergés, s’a adreçat ath conseller d’Interior dera Generalitat, Miquel Sàmper, entà sollicitar qu’eth Conselh Generau forme part deth PROCICAT, de forma qu’era Val d’Aran pogue participar ena prenuda de decisions e pogue hèr arribar atau era realitat dera singularitat aranesa e deth sòn autogovèrn.

“Era filtracion deth Plan de mesures de dubertura progressiva d’activitats a provocat un gran mauestar e preocupacion en sector toristic d’Aran”, asseguraue era sindica d’Aran, en tot híger que: “des deth govèrn deth Conselh Generau compartim aguesta procupacion pr’amor que, de mantenguer-se es mesures referents as restriccions de mobilitat e, per tant, que non se pogue entrar ne gésser de Catalunya, serie inviable era tempsada d’iuèrn en nòste territòri”.

Dempús de constatar qu’eth brolhon de mesures filtrat dimars sus era reprenuda d’activitats en Catalunya restringie era mobilitat tà entrar e gésser deth territori catalan e de qu’aguestes mesures non s’agen consultat ne metut en coneishement deth govèrn d’Aran, s’a sollicitat ath conseller d’Interior qu’eth Conselh Generau age representacion en PROCICAT

En aguest sens, Vergés a afirmat que “èm totaument conscients qu’era prioritat ei e a d’èster era de contier eth virus, totun, lamentam que non s’age auut en compde ath govèrn d’Aran ara ora de valorar aguesta decision e er impacte en nòste territòri”.

Pr’amor der impacte sus Aran qu’an es decisions que se prenen des de PROCICAT, era sindica a demanat qu’eth Conselh Generau d’Aran compde damb ua plaça en aguest ens, dera madeisha manèra que participle coma mèmbre de diuèrsi òrgans dera Generalitat de Catalunya.

La sindica d’Aran reclama que el Conselh Generau tenga representación dentro del PROCICAT

La sindica d’Aran ha dirigido una carta al conseller de Interior de la Generalitat de Catalunya para que el Conselh Generau sea representado en el Plan Territorial de Protección Civil de Catalunya (PROCICAT) y conseguir así que la especificidad de Aran sea tenida en cuenta en las decisiones que toma este ente.

La síndica de Aran, Maria Vergés, se ha dirigido al conseller de Interior de la Generalitat, Miquel Sàmper, para solicitar que el Conselh Generau forme parte del PROCICAT, de forma que la Val d’Aran pueda participar en la toma de decisiones y pueda hacer llegar así la realidad de la singularidad aranesa y de su autogobierno.

“La filtración del Plan de medidas de apertura progresiva de actividades ha provocado un gran malestar y preocupación en el sector turístico de aran”, aseguraba la sindica d’Aran, añadiendo que: “desde el gobierno del Conselh Generau compartimos esta preocupación puesto que, de mantenerse las medidas referentes a las restricciones de movilidad y, por tanto, que no se pueda ni entrar ni salir de Catalunya, sería inviable la temporada de invierno en nuestro territorio”.

Tras constatar que el borrador de medidas filtrado el martes sobre la reactivación de actividades en Catalunya restringía la movilidad para entrar y salir del territorio catalán y que estas medidas no se hayan consultado ni puesto en conocimiento del gobierno de Aran, se ha solicitado al conseller de Interior que el Conselh Generau tenga representación en el PROCICAT

En este sentido, Vergés ha afirmado que “somos totalmente conscientes de que la prioridad es y debe ser la de contener el virus, sin embargo, lamentamos que no se haya tenido en cuenta al gobierno de Aran a la hora de valorar esta decisión y el impacto en nuestro territorio”.

A causa del impacto sobre Aran que tienen las decisiones que se toman desde PROCICAT, la sindica ha pedido que el Conselh Generau d’Aran cuente con una plaza en este ente, de la misma forma que participa como miembro de diversos órganos de la Generalitat de Catalunya.

La sindica d’Aran reclama que el Conselh Generau tingui representació dins del PROCICAT

La sindica d’Aran ha dirigit una carta al conseller d’Interior de la Generalitat de Catalunya perquè el Conselh Generau sigui representat en el Pla Territorial de Protecció Civil de Catalunya (PROCICAT) i aconseguir així que l’especificitat d’Aran sigui tinguda en compte en les decisions que pren aquest ens.

La sindica d’Aran, Maria Vergés, s’ha dirigit al conseller d’Interior de la Generalitat, Miquel Sàmper, per a sol·licitar que el Conselh Generau formi part del PROCICAT, de manera que la Val d’Aran pugui participar en la presa de decisions i pugui fer arribar així la realitat de la singularitat aranesa i del seu autogovern.

“La filtració del Pla de mesures d’obertura progressiva d’activitats ha provocat un gran malestar i preocupació en el sector turístic de l’Aran”, assegurava la síndica d’Aran, afegint que: “des del govern del Conselh Generau compartim aquesta preocupació perquè, de mantenir-se les mesures referents a les restriccions de mobilitat i, per tant, que no es pugui ni entrar ni sortir de Catalunya, seria inviable la temporada d’hivern en el nostre territori”.

Després de constatar que l’esborrany de mesures filtrat el dimarts sobre la reactivació d’activitats a Catalunya restringia la mobilitat per a entrar i sortir del territori català i que aquestes mesures no s’hagin consultat ni posat en coneixement del govern d’Aran, s’ha sol·licitat al conseller d’Interior que el Conselh Generau tingui representació en el PROCICAT

En aquest sentit, Vergés ha afirmat que “som totalment conscients que la prioritat és i ha de ser la de contenir el virus, no obstant això, lamentem que no s’hagi tingut en compte al govern d’Aran a l’hora de valorar aquesta decisió i l’impacte en el nostre territori”.

A causa de l’impacte sobre Aran que tenen les decisions que es prenen des de PROCICAT, la sindica ha demanat que el Conselh Generau d’Aran compti amb una plaça en aquest ens, de la mateixa forma que participa com a membre de diversos òrgans de la Generalitat de Catalunya.

Info: Conselh Generau d’Aran