Enguan aguesta celebracion, qu’a estat presidida peth sindic d’Aran e eth president dera Generalitat, s’a auut d’adaptar ara normativa vigenta pr’amor dera situacion sanitària, e s’a centrat en un acte en aunor ath trabalh des professionaus sanitaris e des servicis essenciaus en memòria des victimes  deth coronavirus en territori.

Eth govèrn deth Conselh Generau d’Aran a organizat aué, 17 de junh, ua Hèsta d’Aran adaptada ara normativa vigenta pr’amor der estat d’alarma decretat peth COVID-19.

Eth sindic d’Aran, Francés Boya, e eth president dera Generalitat, Quim Torra, an presidit aguesta celebracion que commemòre era reinstauracion dera maxima institucion aranesa en 1991. Er acte a compdat tanben damb era preséncia des conselhèrs e conselhères d’Aran, eth conselhèr d’Accion Exterior, Relacions Institucionaus e Transparéncia dera Generalitat, Bernat Solé, e era delegada territoriau dera Generalitat en Naut Pirenèu e Aran, Rosa Amorós, e eth secretari d’Administracions Locaus e de Relacions damb er Aran, Miquel Angel Escobar, entre d’auti.

En aguesta celebracion, qu’enguan s’a redusit a un solet acte institucionau s’a realizat un reconeishement as professionaus qu’an estat ath capdeuant des servicis essenciaus pendent era crisi sanitària e sociau, e s’a sauvat ua menuta de silenci memòria des victimes deth COVID-19 en Aran.

“Viuem en un gran país” afirmaue eth sindic d’Aran pendent eth sòn parlament, en tot híger que: “un país le hè gran era sua gent, es persones com aqueres as qu’aué aumenatjam, l’hè gran era actitud solidària des sòns poblants, era capacitat de pensar en plurau, d’èster ua societat que sap e vò compartir es valors dera solidaritat e der umanisme. Per aquerò, aué era nòsta hèsta ei mès que jamès era hèsta deth gràcies, era hèsta d’aqueres persones qu’auetz complit damb dignitat e solidaritat eth vòste trabalh, auetz dat mòstra dera vòsta responsabilitat e empatia e auetz hèt un exercici d’entrèga e de compromís damb era gent d’Aran”.

Eth sindic a manifestat ath President Torra eth besonh deth compromís e era complicitat dera Generalitat entà sauvar er aranés: “er ànima deth país que volem residís ena nòsta lengua, pr’amor que se morís era lengua, morís eth país

Eth sindic d’Aran a dedicat tanben ues paraules as familhes des victimes qu’eth virus a deishat en Aran: “era pèrta e comiat des qui estimam ei tostemp dolorosa, dura e prigondament sentida, mès, en aguesti mesi, encara n’a estat mès pr’amor qu’auem auut d’afrontar un dolor plan mès amarg qu’era madeisha pèrta, eth de non poder dider-les adiu sarrant era sua man”.

Pendent eth sòn parlament, eth sindic a manifestat ath president Torra eth besonh deth compromís e era complicitat dera Generalitat entà sauvar er aranés: “er ànima deth país que volem residís ena nòsta lengua, pr’amor que se morís era lengua, morís eth país. Non n’auem pro damb paraules ne bones intencions, ei urgent actuar e hèc damb decision, pr’amor que sonque damb era volontat fèrma dera Generalitat de Catalunya auram possibilitats de guanhar aqueth futur que volem entà Aran”.

Pera sua part, eth president dera Generalitat Quim Torra a refermat eth compromís de Catalonha damb «era reconeishença dera realitat nacionau der Aran e eth sòn dret ara autodeterminacion» e a assegurat que “Catalonha vò èster garant dera libertat e era democracia” coma “ues valors preuadíssimes, era preservacion que non mos cansaram jamès de reivindicar”.

Eth cap der Executiu assegure que Catalonha tanben serà damb er emparament e difusion der aranés. Torra a volut deishar clar qu’en emparament e era difusion der aranés, “Catalonha tanben i serà”. “Se sauvam er aranés, ei segur que sauvaram eth catalan”, a assegurat. Pr’amor qu’a contunhat, “ei eth madeish prètzhèt, ei era madeisha luta compartida, pera valor dera singularitat coma aportacion pròpria ara cultura universau”.

Eth president dera Generalitat tanben a agut ues paraules d’arrebrembe pes victimes qu’an perdut era vida a causa dera pandèmia, as que s’a dedicat ua menuta de silenci, e a assegurat que “les deuem un adiu collectiu e sense dobte en Aran coma en Catalonha ac haram”.

El Valle de Aran celebra su Fiesta dando las gracias a los profesionales esenciales y sanitarios y recordando a las víctimas del COVID-19

Este año la celebración, que ha estado presidida por el sindic d’Aran y el president de la Generalitat, se ha tenido que adaptar a la normativa vigente por la situación sanitaria, y se ha centrado en un acto en honor al trabajo de los profesionales sanitarios y de los servicios esenciales en memoria de las víctimas del coronavirus en el territorio.

El gobierno del Conselh Generau d’Aran ha organizado hoy, 17 de junio, una Fiesta de Aran adaptada a la normativa vigente por el estado de alarma decretado por el COVID-19.

El sindic d’Aran, Francés Boya, y el president de la Generalitat, Quim Torra, han presidido esta celebración que conmemora la reinstauración de la máxima institución aranesa en 1991. El acto ha contado también con la presencia de los consejeros y consejeras de Aran, el consejero de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia de la Generalitat, Bernat Solé, la delegada territorial de la Generalitat en el Alto Pirineo y Aran, Rosa Amorós, y el secretario de Administraciones Locales y de Relaciones con el Aran, Miguel Ángel Escobar, entre otros.

En esta celebración, que este año se ha reducido a un simple acto institucional, se ha realizado un reconocimiento a los profesionales que han estado al frente de los servicios esenciales durante la crisis sanitaria y social, y se ha guardado un minuto de silencio en memoria de las víctimas del COVID-19 en Aran.

“Vivimos en un gran país” afirmaba el sindic d’Aran durante su parlamento, añadiendo que: “un país lo hace grande su gente, las personas como aquellas que hoy homenajeamos, lo hace grande la actitud solidaria de sus ciudadanos, la capacidad de pensar en plural, de ser una sociedad que quiere compartir los valores de la solidaridad y el humanismo. Por ello, hoy nuestra fiesta es más que nunca la fiesta del gracias, la fiesta de aquellas personas que habéis cumplido con dignidad y solidaridad vuestro trabajo, habéis dado muestra de vuestra responsabilidad y empatía y habéis hecho un ejercicio de entrega y de compromiso con la gente de Aran”.

El sindic ha manifestado al president Torra la necesidad del compromiso y la complicidad de la Generalitat para salvar el aranés: “el alma del país que queremos reside en nuestra lengua, puesto que si muere la lengua, muere el país

El sindic d’Aran ha dedicado también unas palabras a las familias de las víctimas que el virus ha dejado en Aran: “la pérdida y la despedida de aquellos a los que queremos siempre es dolorosa, dura y profundamente sentida, pero en estos meses, todavía lo ha sido más dado que hemos tenido que afrontar un dolor más amargo que la propia pérdida, el de no poder decirles adiós apretando su mano”.

Durante su parlamento, el sindic ha manifestado al president Torra la necesidad del compromiso y la complicidad de la Generalitat para salvar el aranés: “el alma del país que queremos reside en nuestra lengua, puesto que si muere la lengua, muere el país. No tenemos suficiente con palabras ni buenas intenciones, es urgente actuar y hacerlo con decisión, puesto que solo con la voluntad firme de la Generalitat de Catalunya tendremos posibilidades de ganar el futuro que queremos para Aran”.

Por su parte, el president de la Generalitat Quim Torra ha reafirmado el compromiso de Cataluña con «el reconocimiento de la realidad nacional del Aran y su derecho a la autodeterminación» y ha asegurado que «Cataluña quiere ser garante de la libertad y la democracia», como «unos valores muy preciados, cuya preservación no nos cansaremos de reivindicar».

El jefe del Ejecutivo asegura que Cataluña también estará con la protección y difusión del aranés y sostiene que «si salvamos el aranés, seguro que salvaremos el catalán». Torra ha querido dejar claro que en la protección y la difusión del aranés, «Cataluña también estará». «Si salvamos el aranés, seguro que salvaremos el catalán», ha asegurado. Porque, ha continuado, «es la misma tarea, es la misma lucha compartida, por el valor de la singularidad como aportación propia a la cultura universal».

El presidente de la Generalitat también ha tenido unas palabras de recuerdo para las víctimas que han perdido la vida a causa de la pandemia, a quienes se les ha dedicado un minuto de silencio, y aseguró que «les debemos un adiós colectivo y sin duda en el Aran como en Cataluña lo haremos «.

La Val d’Aran celebra la seva Festa donant les gràcies als professionals essencials i sanitaris i recordant a les víctimes del COVID-19

Enguany la celebració, que ha estat presidida pel sindic d’Aran i el president de la Generalitat, s’ha hagut d’adaptar a la normativa vigent per la situació sanitària, i s’ha centrat en un acte en honor al treball dels professionals sanitaris i dels serveis essencials en memòria de les víctimes del coronavirus al territori.

El govern del Conselh Generau d’Aran ha organitzat avui, 17 de juny, una Festa d’Aran adaptada a la normativa vigent per l’estat d’alarma decretat pel COVID-19.

El sindic d’Aran, Francés Boya, i el president de la Generalitat, Quim Torra, han presidit aquesta celebració que commemora la reinstauració de la màxima institució aranesa en 1991. L’acte ha comptat també amb la presència dels consellers i conselleres d’Aran, el conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència de la Generalitat, Bernat Solé, la delegada territorial de la Generalitat a l’Alt Pirineu i Aran, Rosa Amorós, i el secretari d’Administracions Locals i de Relacions amb l’Aran, Miquel Àngel Escobar, entre d’altres.

En aquesta celebració, que enguany s’ha reduït a un simple acte institucional, s’ha realitzat un reconeixement als professionals que han estat al capdavant dels serveis essencials durant la crisi sanitària i social, i s’ha guardat un minut de silenci en memòria de les víctimes de la COVID-19 a l’Aran.

“Vivim en un gran país” afirmava el sindic d’Aran durant el seu parlament, afegint que: “un país el fa gran la seva gent, les persones com aquelles que avui homenatgem, el fa gran l’actitud solidària dels seus ciutadans, la capacitat de pensar en plural, de ser una societat que vol compartir els valors de la solidaritat i l’humanisme. Per això, avui la nostra festa és més que mai la festa del gràcies, la festa d’aquelles persones que heu complert amb dignitat i solidaritat el vostre treball, heu donat mostra de la vostra responsabilitat i empatia i heu fet un exercici de lliurament i de compromís amb la gent d’Aran”.

El sindic ha manifestat al president Torra la necessitat del compromís i la complicitat de la Generalitat per a salvar l’aranès: “l’ànima del país que volem resideix en la nostra llengua, ja que si mor la llengua, mor el país

El sindic d’Aran ha dedicat també unes paraules a les famílies de les víctimes que el virus ha deixat a l’Aran: “la pèrdua i el comiat d’aquells als quals estimem sempre és dolorosa, dura i profundament sentida, però en aquests mesos, encara ho ha estat més atès que hem hagut d’afrontar un dolor més amarg que la pròpia pèrdua, el de no poder dir-los adéu estrenyent la seva mà”.

Durant el seu parlament, el sindic ha manifestat al president Torra la necessitat del compromís i la complicitat de la Generalitat per a salvar l’aranès: “l’ànima del país que volem resideix en la nostra llengua, ja que si mor la llengua, mor el país. No tenim suficient amb paraules ni bones intencions, és urgent actuar i fer-ho amb decisió, ja que només amb la voluntat ferma de la Generalitat de Catalunya tindrem possibilitats de guanyar el futur que volem per a l’Aran”.

Per la seva part, el president de la Generalitat Quim Torra ha refermat el compromís de Catalunya amb «el reconeixement de la realitat nacional de l’Aran i el seu dret a l’autodeterminació» i ha assegurat que “Catalunya vol ser garant de la llibertat i la democràcia” com “uns valors preuadíssims, la preservació dels quals no ens cansarem mai de reivindicar”.

El cap de l’Executiu assegura que Catalunya també estarà amb la protecció i difusió de l’aranès i sosté que “si salvem l’aranès, segur que salvarem el català”. Torra ha volgut deixar clar que en la protecció i la difusió de l’aranès, “Catalunya també hi serà”. “Si salvem l’aranès, de ben segur que salvarem el català”, ha assegurat. Perquè, ha continuat, “és la mateixa tasca, és la mateixa lluita compartida, pel valor de la singularitat com a aportació pròpia a la cultura universal”.

El president de la Generalitat també ha tingut unes paraules de record per les víctimes que han perdut la vida a causa de la pandèmia, a qui se’ls ha dedicat un minut de silenci, i ha assegurat que “els devem un adeu col·lectiu i sens dubte a l’Aran com a Catalunya el farem”.

Info. Conselh Generau d’Aran/Premsa Govern.cat