Aguest renauiment s’a artenhut gràcies ar acòrd entre eth sindic d’Aran e eth president dera Deputacion de Lhèida eth passat mes de noveme, peth quau eth Conselh Generau d’Aran receberà un ajut de mès de 320.000 euròs entar aquesiment de naui equipaments medics.

Eth Conselh Generau d’Aran receberà un ajut de 326.700 euròs dera Deputacion de Lhèida entath renauiment d’equipaments medics en Espitau Val d’Aran. Concrètament, aguest impòrt anarà destinat ar aquesiment d’ua equipa TAC e ua incobadora de transpòrt.

“Un nombre elevat de mashines deth nòste espitau se trapen en situacion d’obsolescéncia tecnologica pr’amor dera manca d’inversion pendent es darrèri ans e eth govèrn aranés sollicitèc eth supòrt dera Deputacion de Lhèida entath sòn renauiment”, afirmaue eth sindic d’Aran, Francés Boya, en tot híger que: “ère de besonh actualizar çò de mès lèu possible es equipaments der Espitau Val d’Aran entà poder melhorar era assisténcia sanitària des vesins e vesies dera Val d’Aran e dera Ribagorça, atau coma de toti es vistants que recebem ath long der an”.

Er Espitau Val d’Aran dispòse d’un aparelh TAC damb data d’installacion de 2007 que dejà non pòt realizar es pròves damb qualitat sufisienta entà desvolopar es prètzhèts assistenciaus que realize eth centre medic. Atau madeish, des der espitau s’a acordat tanben cambiar de forma urgenta era incobadora de transòrt.

“Aguest ajut ei frut d’un acòrd mès ampli que mos a de perméter reforçar era collaboracion entre eth Conselh Generau d’Aran e es ajuntaments aranesi damb era Deputacion de Lhèida”, manifèste eth deputat provinciau e conselhèr d’Aran, Amador Marqués.

En aguest sens, cau rebrembar que pendent aguest mes de junh s’a artenhut barrar er acòrd entara renovacion, reforçament e ampliacion deth convèni marc entre eth Conselh Generau d’Aran e era Deputacion de Lhèida.

La Val d’Aran comptarà amb un nou aparell de TAC i una incubadora per a l’Hospital

Aquesta renovació s’ha aconseguit gràcies a l’acord entre el sindic d’Aran i el president de la Diputació de Lleida el mes de novembre passat, pel qual el Conselh Generau d’Aran rebrà una ajuda de més de 320.000 euros per a l’adquisició de nous equipaments mèdics.

El Conselh Generau d’Aran rebrà una ajuda de 326.700 euros de la Diputació de Lleida per a la renovació d’equipaments mèdics de l’Espitau Val d’Aran. Concretament, aquest import anirà destinat a l’adquisició d’un equip TAC i una incubadora de transport.

“Un nombre elevat de màquines del nostre hospital es troben en situació d’obsolescència tecnològica per la falta d’inversió durant els últims anys i el govern aranès va sol·licitar el suport de la Diputació de Lleida per a la seva renovació”, afirmava el sindic d’Aran, Francés Boya, afegint que: “era necessari actualitzar al més aviat possible els equipaments de l’Espitau Val d’Aran per a poder millorar l’assistència sanitària dels veïns i veïnes de la Val d’Aran i la Ribagorça, així com de tots els visitants que rebem al llarg de l’any”.

L’Espitau Val d’Aran disposa d’un aparell TAC amb data d’instal·lació de 2007 que ja no pot realitzar les proves amb qualitat suficient per a desenvolupar les tasques assistencials que realitza el centre mèdic. Així mateix, des de l’hospital s’ha acordat també canviar de manera urgent la incubadora de transport.

“Aquesta ajuda és fruit d’un acord més ampli que ens ha de permetre reforçar la col·laboració entre el Conselh Generau d’Aran i els ajuntaments aranesos amb la Diputació de Lleida”, manifesta el diputat provincial i conseller d’Aran, Amador Marqués.

En aquest sentit, cal recordar que durant aquest mes de juny s’ha aconseguit tancar l’acord per a la renovació, reforç i ampliació del conveni marc entre el Conselh Generau d’Aran i la Diputació de Lleida.

El Valle de Aran contará con un nuevo aparato de TAC y una incubadora para el Hospital

Esta renovación se ha conseguido gracias al acuerdo entre el sindic d’Aran y el presidente de la Diputación de Lleida el pasado mes de noviembre, por el cual el Conselh Generau d’Aran recibirá una ayuda de más de 320.000 euros para la adquisición de nuevos equipamientos médicos.

El Conselh Generau d’Aran recibirá una ayuda de 326.700 euros de la Diputación de Lleida para la renovación de equipamientos médicos del Espitau Val d’Aran. Concretamente, este importe irá destinado a la adquisición de un equipo TAC y una incubadora de transporte.

“Un número elevado de máquinas de nuestro hospital se encuentran en situación de obsolescencia tecnológica por la falta de inversión durante los últimos años y el gobierno aranés solicitó el apoyo de la Diputación de Lleida para su renovación”, afirmaba el sindic d’Aran, Francés Boya, añadiendo que: “era necesario actualizar lo antes posible los equipamientos del Espitau Val d’Aran para poder mejorar la asistencia sanitaria de los vecinos y vecinas de la Val d’Aran y la Ribagorça, así como de todos los visitantes que recibimos a lo largo del año”.

El Espitau Val d’Aran dispone de un aparato TAC con fecha de instalación de 2007 que ya no puede realizar las pruebas con calidad suficiente para desarrollar las tareas asistenciales que realiza el centro médico. Así mismo, desde el hospital se ha acordado también cambiar de forma urgente la incubadora de transporte.

“Esta ayuda es fruto de un acuerdo más amplio que nos tiene que permitir reforzar la colaboración entre el Conselh Generau d’Aran y los ayuntamientos araneses con la Diputación de Lleida”, manifiesta el diputado provincial y consejero de Aran, Amador Marqués.

En este sentido, cabe recordar que durante este mes de junio se ha conseguido cerrar el acuerdo para la renovación, refuerzo y ampliación del convenio marco entre el Conselh Generau d’Aran y la Diputación de Lleida.

Info:  Conselh Generau d’Aran