Eth Conselh Generau d’Aran e es Ajuntaments municipaus an decidit, en tot auer en compde qu’era situacion sanitària actuau ei favorable, celebrar aguest octobre es hèires ramadères de Les, Salardú, Vielha e Bossòst en tot implementar es mesures preventives de besonh.

Era setmana passada, eth conselhèr de Territòri, Paisatge e Gestion ambientau, Francés Bruna, s’amassèc damb es alcaldes e representants des municipis de Vielha e Mijaran, Naut Aran, Bossòst e Les entà acordar era realizacion des hèires ramadères d’enguan.

“Er an passat, per responsabilitat, autant eth govèrn deth Conselh coma es ajuntaments  decidirem qu’era melhor decision entath conjunt deth territòri ère anullar aguestes celebracions pr’amor dera pandemia e entà preservar era salut publica des aranesi e araneses” rebrembaue eth conselhèr Francés Bruna, en tot híger que: “enguan, auent en compde qu’era situacion  epidemiologica actuau ei fòrça favorable en nòste territòri, auem decidit celebrar es tradicionaus hèires deth bestiar de Salardú, Les, Vielha e Bossòst, en tot implementar totes es mesures sanitàries de besonh e suprimint deth programa es esdejoars populars per motius de seguretat”.

Aguestes hèires auran lòc eth dia 6 d’octobre en Les, eth dia 7 en Salardú, eth dia 8 en Vielha e eth 30 d’octobre en Bossòst.

Entà qu’es ramadèrs/es poguen portar eth bestiar entàs hèires, ei de besonh qu’agen era preceptiua guida de transpòrt, que se pòt sollicitar telefonicament ath 973 64 18 01 o per corrèu electronic a cgriart@gencat.cat

Entà qu’es ramadèrs/es poguen portar eth bestiar entàs hèires, ei de besonh qu’agen era preceptiua guida de transpòrt, que se pòt sollicitar telefonicament ath 973 64 18 01 o per corrèu electronic a cgriart@gencat.cat. Destacam qu’eth dia 8 d’octobre non se poiràn realizar es guides pr’amor qu’era sedença deth Conselh Generau d’Aran serà barrada ath public.

La Val d’Aran volverá a acoger este año sus tradicionales ferias ganaderas

El Conselh Generau d’Aran y los Ayuntamientos municipales han decidido, teniendo en cuenta que la situación sanitaria actual es favorable, celebrar este octubre las ferias ganaderas de Les, Salardú, Vielha y Bossòst, implementando las medidas preventivas necesarias.

La semana pasada, el consejero de Territorio, Paisaje y Gestión ambiental, Francés Bruna, se reunió con los alcaldes y representantes de los municipios de Vielha e Mijaran, Naut Aran, Bossòst y Les para acordar la realización de las ferias ganaderas de este año.

“El año pasado, por responsabilidad, tanto el gobierno del Conselh como los ayuntamientos decidimos que la mejor decisión para el conjunto del territorio era anular estas celebraciones debido a la pandemia y para preservar la salud pública de los araneses y aranesas” recordaba el consejero Francés Bruna, añadiendo que: “este año, teniendo en cuenta que la situación epidemiológica actual es bastante favorable en nuestro territorio, hemos decidido celebrar las tradicionales ferias del ganado de Salardú, Les, Vielha y Bossòst, implementando todas las medidas sanitarias necesarias y suprimiendo del programa los desayunos populares por motivos de seguridad”.

Estas ferias tendrán lugar el día 6 de octubre en Les, el día 7 en Salardú, el día 8 en Vielha y el 30 de octubre en Bossòst.

Para que los ganaderos y ganaderas puedan llevar el ganado a las ferias, es necesario que tengan la guía de transporte, que se puede solicitar telefónicamente en el 973 64 18 01 o por correo electrónico a cgriart@gencat.cat

Para que los ganaderos y ganaderas puedan llevar el ganado a las ferias, es necesario que tengan la guía de transporte, que se puede solicitar telefónicamente en el 973 64 18 01 o por correo electrónico a cgriart@gencat.cat. Cabe destacar que el día 8 de octubre no se podrán realizar las guías dado que la sede del Conselh Generau d’Aran permanecerá cerrada al público.

La Val d’Aran tornarà a acollir enguany les seves tradicionals fires ramaderes

El Conselh Generau d’Aran i els Ajuntaments municipals han decidit, tenint en compte que la situació sanitària actual és favorable, celebrar aquest octubre les fires ramaderes de Les, Salardú, Vielha i Bossòst, implementant les mesures preventives necessàries.

La setmana passada, el conseller de Territori, Paisatge i Gestió ambiental, Francés Bruna, es va reunir amb els alcaldes i representants dels municipis de Vielha e Mijaran, Naut Aran, Bossòst i Les per a acordar la realització de les fires ramaderes d’enguany.

“L’any passat, per responsabilitat, tant el govern del Conselh com els ajuntaments vam decidir que la millor decisió per al conjunt del territori era anul·lar aquestes celebracions a causa de la pandèmia i per a preservar la salut pública dels aranesos i araneses” recordava el conseller Francés Bruna, afegint que: “enguany, tenint en compte que la situació epidemiològica actual és bastant favorable en el nostre territori, hem decidit celebrar les tradicionals fires del bestiar de Salardú, Les, Vielha i Bossòst, implementant totes les mesures sanitàries necessàries i suprimint del programa els esmorzars populars per motius de seguretat”.

Aquestes fires tindran lloc el dia 6 d’octubre a Les, el dia 7 a Salardú, el dia 8 a Vielha i el 30 d’octubre a Bossòst.

Perquè els ramaders i ramaderes puguin portar el bestiar a les fires, és necessari que tinguin la guia de transport, que es pot sol·licitar telefònicament en el 973 64 18 01 o per correu electrònic a cgriart@gencat.cat

Perquè els ramaders i ramaderes puguin portar el bestiar a les fires, és necessari que tinguin la guia de transport, que es pot sol·licitar telefònicament en el 973 64 18 01 o per correu electrònic a cgriart@gencat.cat. Cal destacar que el dia 8 d’octubre no es podran realitzar les guies atès que la seu del Conselh Generau d’Aran romandrà tancada al públic.

Info: Conselh Generau d’Aran