Eth plen der Ajuntament de Naut Aran a aprovat aguest maitin damb es vòts a favor de Convergéncia Aranesa e es vòts eth contra d’Aran Amassa e Unitat d’Aran, era cession d’usatge dera glèisa Sant Andreu de Salardú e deth sòn cementèri, autant coma era glèisa de Baqueira. En aguest sens, eth convèni contemple qu’eth Bisbat d’Urgelh permete hèr usatge d’aguest espaci ath consistòri dera forma que considère, quan volgue, pendent un periòde de 50 ans.

Gràcies ad aguesta aprobacion, se regularizarà er usatge d’aguest temple culturau entara realización d’eveniments coma bèth concèrt o exposicions, o ben, promòir eth sòn campanau entà convertí’c en un atractiu toristic entà visitar sustot ena sason d’ostieu e tardor.

Segontes eth baile de Naut Aran, César Ruiz-Canela, “dempús de mès de 3 ans de negociacions damb eth bisbat, mos trapam dauant d’ua grana oportunitat entà poder potenciar era nòsta cultura e auviatge. Pendent aguesti darrèri ans, auem apostat fòrt per aguest airau e volem contunhar apropant aguesta classa de torisme ath nòste territòri”.

Ath delà, ena session plenària, tanben s’an aprovat d’auti ahèrs urbanistics coma era creacion d’un nau carrèr ena poblacion d’Arties o er ampliament dera planta d’àrids d’ua enterpresa de construccion plaçada en municipi.

Las iglesias de Salardú y Baqueira podrán acoger eventos no religiosos

El pleno del Ayuntamiento de Naut Aran ha aprobado esta mañana con los votos a favor de Convergéncia Aranesa y los votos en contra de Aran Amassa y Unitat d’Aran, la cesión de uso de la iglesia Sant Andreu de Salardú y de su cementerio, así como la iglesia de Baqueira. En este sentido, el convenio contempla que el Obispado de Urgell permita hacer uso de este espacio al consistorio de la forma que considere durante un periodo de 50 años.

Gracias a esta aprobación, se regularizará el uso de este templo cultural para la realización de acontecimientos y eventos como algún concierto o exposiciones, o bien, promocionar su campanario para convertirlo en un atractivo turístico para visitar sobre todo en la temporada de verano y otoño.

Según el alcalde de Naut Aran, César Ruiz-Canela, “después de más de 3 años de negociaciones con el obispado, nos encontramos ante una gran oportunidad para poder potenciar nuestra cultura y patrimonio. Durante estos últimos años, estamos apostando fuerte por este ámbito y queremos seguir atrayendo esta clase de turismo a nuestro territorio.”

Por otro lado, en la sesión plenaria, también se han aprobado otras cuestiones urbanísticas como la creación de un nuevo vial en la población de Arties o la ampliación de la planta de áridos de una empresa de construcción ubicada en el municipio.

Les esglésies de Salardú i Baqueira podran acollir esdeveniments no religiosos

El ple de l’Ajuntament de Naut Aran ha aprovat aquest matí amb els vots a favor de Convergéncia Aranesa i els vots en contra d’Aran Amassa i Unitat d’Aran, la cessió d’ús de l’església Sant Andreu de Salardú i del seu cementiri, així com l’església de Baqueira. En aquest sentit, el conveni contempla que el Bisbat d’Urgell permeti fer ús d’aquest espai al consistori de la forma que consideri, quan vulgui, durant un període de 50 anys.

Gràcies a aquesta aprovació, es regularitzarà l’ús d’aquest temple cultural per a la realització d’esdeveniments com algun concert o exposicions, o bé, promocionar el seu campanar per convertir-ho en un atractiu turístic per visitar sobretot en la temporada d’estiu i tardor.

Segons l’alcalde de Naut Aran, César Ruiz-Canela, “després de més de 3 anys de negociacions amb el bisbat, ens trobem davant una gran oportunitat per poder potenciar la nostra cultura i patrimoni. Durant aquests últims anys, estem apostant fort per aquest àmbit i volem seguir atraient aquesta classe de turismo al nostre territori”.

D’altra banda, en la sessió plenària, també s’han aprovat altres qüestions urbanístiques com la creació d’un nou vial a la població d’Arties o l’ampliació de la planta d’àrids d’una empresa de construcció situada al municipi.

Info: Ajuntament de Naut