Aguest projècte, qu’aurà de besonh era implicacion e participacion dera societat aranesa, a coma principaus objectius promocionar eth desvolopament economic, sostenible e der auviatge culturau e naturau qu’aufrís eth territòri e plaçar Aran laguens der hilat internacionau des Resèrves dera Biosfèra dera UNESCO.

Eth govèrn deth Conselh Generau d’Aran, a trauès d’Inèdit e Verd e Blu, se trape en fasa de redaccion dera candidatura dera Val d’Aran coma Resèrva dera Biosfèra  reconeishuda pera UNESCO, un projècte impulsat entà promocionar damb un reconeishement internacionau er auviatge culturau e naturau dera Val d’Aran.

“Pendent aguest ostiu s’an realizat ua sèrie d’enquestes as persones qu’an visitat era Val d’Aran e d’aguestes enquestes se’n pòt trèir ua conclusion fòrça clara: es principaus atractius toristics que les an botjat a visitar Aran son era natura, eth paisatge e era cultura”, assegure eth sindic d’Aran, Francés Boya, que hig que: “en aguest sens, era candidatura ara Resèrva dera Biosfèra, ath delà d’aufrir un modèl d’auto-governança deth territòri, mos pòt perméter reconéisher es nòsti valors patrimoniaus, sustot a nivèu culturau e naturau, e mos servirà tanben entà diferenciar-mos d’auti territòris”.

Aspèctes coma eth desvolopament economic sostenible, era recèrca aplicada ath territòri, era promocion des productes e gastronomia locau, atau coma eth torisme son aspèctes primordiaus a considerar entath bon dessenh e foncionament dera futura Resèrva. Ei de besonh destacar qu’aguest reconeishement non ei ua figura de proteccion deth territòri, mès òc que profite es zònes de conservacion dejà existentes e declarades.

“En aguesta prumèra fasa de redaccion dera candidatura dera Val d’Aran coma Resèrva dera Biosfèra, eth govèrn deth Conselh Generau cerque era maxima implicacion de tot eth territòri. Dejà s’a artenhut compdar damb eth supòrt de lèu toti es Ajuntaments aranesi, e tanben s’a implicat a entitats tan importantes coma eth Grèmi d’Ostalaria e era estacion Baqueira Beret”, explique Boya.

Enes pròplèus dies aurà lòc era jornada de presentacion deth projècte e, lèu, auràn lòc tanben diuèrses jornades de participacion entà definir es òrgans de governança e eth plan d’accion dera Reserva dera Biosfèra Val d’Aran.

El Conselh Generau avanza en la candidatura de la Val d’Aran como Reserva de la Biosfera de la UNESCO

Este proyecto, que necesitará la implicación y participación de la sociedad aranesa, tiene como principales objetivos promocionar el desarrollo económico sostenible, el patrimonio cultural y natural que ofrece el territorio y posicionar Aran dentro de la red internacional de las Reservas de la Biosfera de la UNESCO.

El gobierno del Conselh Generau d’Aran, con el apoyo de Inèdit y Verd e Blu,  se encuentra en fase de redacción de la candidatura de la Val d’Aran como reserva de la Biosfera reconocida por la UNESCO, un proyecto impulsado para promocionar con un reconocimiento internacional el patrimonio cultural y natural de la Val d’Aran.

“Durante este verano se han realizado una serie de encuestas a las personas que han visitado la Val d’Aran y de estas encuestas se puede sacar una conclusión muy clara: los principales atractivos turísticos que han movido a estas personas a visitar Aran son la naturaleza, el paisaje y la cultura”, asegura el sindic d’Aran, Francés Boya, que añade que: “en este sentido, la candidatura a la Reserva de la Biosfera, además de ofrecer un modelo de auto gobernación al territorio, nos puede permitir reconocer nuestros valores patrimoniales, sobre todo a nivel cultural y natural, y nos servirá también para diferenciarnos de otros territorios”.

Aspectos como el desarrollo económico sostenible, la investigación aplicada al territorio, la promoción de los productos y gastronomía local así como el turismo son aspectos primordiales a considerar para el buen diseño y funcionamiento de la futura reserva. Es necesario destacar que este reconocimiento no es una figura de protección del territorio, pero sí que aprovecha las zonas de conservación ya existentes y declaradas.

“En esta primera fase de redacción de la candidatura de la Val d’Aran como Reserva de la Biosfera, el gobierno del Conselh Generau busca la máxima implicación de todo el territorio. Ya se ha conseguido contar con el apoyo de casi todos los Ayuntamientos araneses, y también se ha implicado a entidades tan importantes como el Gremio de Hostelería y la estación Baqueira Beret”, explica Boya.

En los próximos días tendrá lugar la jornada de presentación del proyecto y próximamente se realizarán distintas jornadas de participación para definir los órganos de gobernación y el plan de acción de la Reserva de la Biosfera Val d’Aran.

El Conselh Generau avança en la candidatura de la Val d’Aran com a Reserva de la Biosfera de la UNESCO

Aquest projecte, que necessitarà la implicació i participació de la societat aranesa, té com a principals objectius promocionar el desenvolupament econòmic, sostenible i el patrimoni cultural i natural que ofereix el territori així com posicionar Aran dins la xarxa internacional de les reserves de la Biosfera d’UNESCO.

El govern del Conselh Generau d’Aran es troba en fase de redacció de la candidatura de la Val d’Aran com a reserva de la Biosfera reconeguda per la UNESCO, un projecte impulsat per a promocionar amb un reconeixement internacional el patrimonio cultural i natural de la Val d’Aran.

“Durant aquest estiu s’han realitzat una sèrie d’enquestes a les persones que han visitat la Val d’Aran i d’aquestes enquestes es pot treure una conclusió molt clara: els principals atractius turístics que han mogut a aquestes persones a visitar Aran són la natura, el paisatge i la cultura”, assegura el sindic d’Aran, Francés Boya, que afegeix que: “en aquest sentit, la candidatura a la Reserva de la Biosfera, a més d’oferir un model d’auto-governació al territori, ens pot permetre reconèixer els nostres valors patrimonials, sobretot a nivell cultural i natural, i ens servirà també per a diferenciar-nos d’altres territoris”.

Aspectes com el desenvolupament econòmic sostenible, la recerca aplicada al territori, la promoció dels productes i gastronomia loca així com el turisme són aspectes capdalts a considerar pel bon disseny i funcionament de la futura reserva. És necessari destacar que aquest reconeixement no és una figura de protecció del territori, però si que aprofita les zones de conservació ja existents i declarades.

“En aquesta primera fase de redacció de la candidatura de la Val d’Aran com a Reserva de la Biosfera, el govern del Conselh Generau busca la màxima implicació de tot el territori. Ja s’ha aconseguit comptar amb el suport de gairebé tots els Ajuntaments aranesos, i també s’ha implicat a entitats tan importants com el Gremi d’Hostaleria i l’estació d’esquí Baqueira Beret”, explica Boya.

En els pròxims dies tindrà lloc la jornada de presentació del projecte i pròximament es realitzaran diferents jornades de participació per a definir els òrgans de governança i pla d’acció de la Reserva de la Biosfera Val d’Aran.

Info: Conselh Generau d’Aran