Per miei d’un sistèma que connècte es besonhs des establiments deth territòri damb eth servici de remassada de lordères, era aplicacion Jo Recicli optimize era remassada pòrta a pòrta deth carton que dejà se realizaue en territòri entre es comèrci adscrits.

Eth govèrn deth Conselh Generau d’Aran a creat era aplicacion Jo Recicli entà facilitar era remassada pòrta a pòrta dera fraccion deth carton entre es establiments comerciaus deth territòri. Per miei d’aguesta aplicacion, desvolopada pera empresa aranesa Maladeta Studio, es comèrci dera Val d’Aran registradi pòden generar ua alarma, laguens der orari establit, entà qu’eth servici de remassada de lordères s’empòrte aguesta fraccion.

“En aguesti moments, era aplicacion Jo Recicli ei sonque disponible entara remassada deth carton generat pes comèrci, mès dejà estudiam que pogue auer d’autes aplicacions laguens d’aguest encastre” afirme eth conselhèr de Territòri, Paisatge e Gestion Ambientau, Oriol Sala

“Aguesta aplicacion ei un esturment que servís entà optimizar eth servici de remassada pòrta a pòrta de carton entàs establiments que dejà se realizaue ena Val d’Aran, mès qu’auie quauqui aspèctes a melhorar”, afirmaue eth conselhèr de Territòri, Paisatge e Gestion Ambientau, Oriol Sala, en tot híger que: “en aguesti moments, era aplicacion Jo Recicli ei sonque disponible entara remassada deth carton generat pes comèrci, mès dejà estudiam que pogue auer d’autes aplicacions laguens d’aguest encastre”.

Es oraris de generacion d’alarmes de recuelhuda de carton en Vielha e Mijaran son de deluns a diuendres de 8:00 a 11:00 ores pendent tot er an, en Naut Aran es dijaus de 8:00 a 13:00 ores pendent era sason d’iuèrn, e enes municipis deth Baish Aran es diuendres de 8:00 a 13:00 pendent tot er an. Sonque se pòt generar ua alarma ath dia per comèrç e laguens der orari.

El Conselh Generau d’Aran crea la aplicación Jo Recicli para facilitar la recogida de cartón entre los comercios

Mediante un sistema que conecta las necesidades de los establecimientos del territorio con el servicio de recogida de basuras, la aplicación Jo Recicli optimiza la recogida puerta a puerta del cartón que ya se realizaba en el territorio entre los comercios adscritos.

El gobierno del Conselh Generau d’Aran ha creado la aplicación Jo Recicli para facilitar la recogida puerta a puerta de la fracción de cartón entre los establecimientos comerciales del territorio. Mediante esta aplicación, desarrollada por la empresa aranesa Maladeta Studio, los comercios de la Val d’Aran registrados pueden generar una alarma, dentro del horario establecido, para que el servicio de recogida de basuras se lleve esta fracción.

“En estos momentos, la aplicación Jo Recicli solo está disponible para la recogida de cartón generado por los comercios, pero ya estudiamos que pueda tener otras aplicaciones dentro de este mismo ámbito” afirma el el consejero de Territorio, Paisaje y Gestión Ambiental, Oriol Sala

“Esta aplicación es un instrumento que sirve para optimizar el servicio puerta a puerta de cartón para los establecimientos que ya se realizaba en la Val d’Aran, pero que tenía algunos aspectos a mejorar”, afirmaba el consejero de Territorio, Paisaje y Gestión Ambiental, Oriol Sala, añadiendo que: “en estos momentos, la aplicación Jo Recicli solo está disponible para la recogida de cartón generado por los comercios, pero ya estudiamos que pueda tener otras aplicaciones dentro de este mismo ámbito”.

Los horarios de generación de alarmas de recogida de cartón en Vielha e Mijaran son de lunes a viernes de 08:00 a 11:00 horas durante todo el año, en Naut Aran los jueves de 08:00 a 13:00 horas durante la temporada de invierno, y en los municipios del Baish Aran los viernes de 08:00 a 13:00 todo el año. Solo puede generarse una alarma al día por comercio y dentro del horario establecido.

El Conselh Generau d’Aran crea l’aplicació Jo Recicli per a facilitar la recollida de cartó entre els comerços

Mitjançant un sistema que connecta les necessitats dels establiments del territori amb el servei de recollida d’escombraries, l’aplicació Jo Recicli optimitza la recollida porta a porta del cartó que ja es realitzava en el territori entre els comerços adscrits.

El govern del Conselh Generau d’Aran ha creat l’aplicació Jo Recicli per a facilitar la recollida porta a porta de la fracció de cartó entre els establiments comercials del territori. Mitjançant aquesta aplicació, desenvolupada per l’empresa aranesa Maladeta Studio, els comerços de la Val d’Aran registrats poden generar una alarma, dins de l’horari establert, perquè el servei de recollida d’escombraries s’emporti aquesta fracció.

“En aquests moments, l’aplicació Jo Recicli només està disponible per a la recollida de cartó generat pels comerços, però ja estudiem que pugui tenir altres aplicacions dins d’aquest mateix àmbit” afirma el conseller de Territori, Paisatge i Gestió Ambiental, Oriol Sala

“Aquesta aplicació és un instrument que serveix per a optimitzar el servei porta a porta de cartó per als establiments que ja es realitzava a la Val d’Aran, però que tenia alguns aspectes a millorar”, afirmava el conseller de Territori, Paisatge i Gestió Ambiental, Oriol Sala, afegint que: “en aquests moments, l’aplicació Jo Recicli només està disponible per a la recollida de cartó generat pels comerços, però ja estudiem que pugui tenir altres aplicacions dins d’aquest mateix àmbit”.

Els horaris de generació d’alarmes de recollida de cartó a Vielha e Mijaran són de dilluns a divendres de 08.00 a 11.00 hores durant tot l’any, a Naut Aran els dijous de 08.00 a 13.00 hores durant la temporada d’hivern, i en els municipis del Baish Aran els divendres de 08.00 a 13.00 tot l’any. Només pot generar-se una alarma al dia per comerç i dins de l’horari establert.

Info: Conselh Generau d’Aran