En tot cercar naues formules entà auançar ena defensa e promocion der aranés, eth govèrn deth Conselh Generau d’Aran a apostat peth format audiovisuau damb Èm çò qu’èm, ua naua sèrie en aranés, coprodusida pera maxima institucion aranesa e Lleida TV a trauès dera productora Kionalia Project.

Er airau de politica lingüistica deth Conselh Generau d’Aran a premanit es tematiques a tractar e a revirat e supervisat es guions d’aguesta nauèra sèrie que s’estrearà ena television a finaus d’aguest mes de seteme.

Aguest nauedós producte audiovisuau a coma principau finalitat hèr arribar era lengua a un public extens en un format pòc explotat enquia ara. Segontes afirme eth sindic d’Aran, Francés Boya, “auem volut emplegar un esturment tant potent coma son es contenguts audiovisuaus entà impulsar era promocion e normalizacion der aranés pr’amor que, a despièch des dificultats damb es que mos trapam entà poder desplegar ua politica lingüistica eficaç tà esvitar era desparacion der aranés, consideram indispensable qu’era nòsta lengua pròpria compde damb es madeishi recorsi qu’an d’autes lengües oficiaus” e hig que: “tath govèrn deth Conselh Generau d’Aran era qüestion lingüistica ei un ahèr clau, pr’amor que sense era lengua non existirien ne era nòsta singularitat ne eth nòste autogovèrn”.

Eth govèrn d’Aran, dera man de Lleida TV, apòste pera ficcion e er umor entà prebotjar era normalizacion lingüistica der aranés damb era sèrie Èm çò qu’èm a on, a trauès de diuèrsi gags, tractarà es errors e dubtes mès comuns qu’apareishen en emplec abituau dera lengua pròpria d’Aran

Èm çò qu’èm aurà un totau de 15 capítols e serà protagonizada pera intelligéncia artificiau SIA, ua expèrta ena lengua pròpria d’Aran, acompanhada de d’auti personatges interpretadi per actors e actritzes deth territòri.

“Damb aguesta produccion non sonque trabalham ena normalizacion dera lengua, senon que tanben dam visibilitat ath gran talent que i a ena Val d’Aran”, assegure eth sindic d’Aran ath temps qu’arregraís a totes es persones que i an participat “era sua dedicacion e volontat de collaborar en impuls der aranés”.

Aguest pionèr projècte prebotjarà er aranés e incidirà, de forma agradiua e damb umor, en aqueri aspèctes enes quaus se cometen mès errors e genèren mès dubtes.

El Conselh Generau d’Aran impulsa “Èm çò qu’èm” la primera serie de televisión en aranés

Buscando nuevas fórmulas para avanzar en la defensa y promoción del aranés, el gobierno del Conselh Generau d’Aran ha apostado por el formato audiovisual con Èm çò qu’èm, una nueva serie en aranés, coproducida por la máxima institución aranesa y Lleida TV a través de la productora Kionalia Project.

El área de política lingüística del Conselh Generau d’Aran ha preparado las temáticas a tratar y ha traducido y supervisado los guiones de esta nueva serie que se estrenará en la televisión a finales de este mes de septiembre.

Este novedoso producto audiovisual tiene como principal finalidad acercar la lengua a un público extenso en un formato poco explotado hasta ahora. Según afirma el sindic d’Aran, Francés Boya, “hemos querido utilizar un instrumento tan potente como son los contenidos audiovisuales para impulsar la promoción y normalización del aranés porque, a pesar de las dificultades con las que nos encontramos para poder desplegar una política lingüística eficaz para evitar la desaparición del aranes, consideramos indispensable que nuestra lengua propia cuente con los mismos recursos que tienen otras lenguas oficiales” y añade que: “para el gobierno del Conselh Generau d’Aran la cuestión lingüística es un asunto clave, puesto que sin la lengua no existirían ni nuestra singularidad ni nuestro autogobierno”.

El gobierno de Aran, de la mano de Lleida TV, apuesta por la ficción y el humor para promover la normalización lingüística del aranés con la serie Èm çò qu’èm donde, a través de diversos gags, tratará los errores y dudas más comunes que aparecen en el empleo habitual de la lengua propia de Aran

Èm çò qu’èm tendrá un total de 15 capítulos y estará protagonizada por la inteligencia artificial SIA, una experta en la lengua propia de Aran, acompañada de otros personajes interpretados por actores y actrices del territorio.

“Con esta producción no solo trabajamos en la normalización de la lengua, sino que también damos visibilidad al gran talento que hay en la Val d’Aran”, asegura el sindic d’Aran, a la vez que agradece a todas las personas que han participado “su dedicación y voluntad de colaborar en el impulso del aranés”.

Este proyecto pionero promoverá el aranés e incidirá, de forma agradable y con humor, en aquellos aspectos en los cuales se cometen más errores y generan más dudas.

El Conselh Generau d’Aran impulsa “Èm çò qu’èm” la primera sèrie de televisió en aranès

Cercant noves fórmules per a avançar en la defensa i promoció de l’aranès, el govern del Conselh Generau d’Aran ha apostat pel format audiovisual amb Èm çò qu’èm, una nova sèrie en aranès, coproduïda per la màxima institució aranesa i Lleida TV a través de la productora Kionalia Project.

L’àrea de política lingüística del Conselh Generau d’Aran ha preparat les temàtiques a tractar i ha traduït i supervisat els guions d’aquesta nova sèrie que s’estrenarà en la televisió a la fi d’aquest mes de setembre.

Aquest nou producte audiovisual té com a principal finalitat acostar la llengua a un públic extens en un format poc explotat fins ara. Segons afirma el sindic d’Aran, Francés Boya, “hem volgut utilitzar un instrument tan potent com són els continguts audiovisuals per a impulsar la promoció i normalització de l’aranès perquè, malgrat les dificultats amb les quals ens trobem per a poder desplegar una política lingüística eficaç per a evitar la desaparició de l’aranès, considerem indispensable que la nostra llengua pròpia compti amb els mateixos recursos que tenen altres llengües oficials” i afegeix que: “per al govern del Conselh Generau d’Aran la qüestió lingüística és un assumpte clau, ja que sense la llengua no existirien ni la nostra singularitat ni el nostre autogovern”.

El govern d’Aran, de la mà de Lleida TV, aposta per la ficció i l’humor per a promoure la normalització lingüística de l’aranès amb la sèrie Èm çò qu’èm on, a través de diversos gags, tractarà els errors i dubtes més comuns que apareixen en la utilització habitual de la llengua pròpia d’Aran

Èm çò qu’èm tindrà un total de 15 capítols i estarà protagonitzada per la intel·ligència artificial SIA, una experta en la llengua pròpia d’Aran, acompanyada d’altres personatges interpretats per actors i actrius del territori.

“Amb aquesta producció no només treballem en la normalització de la llengua, sinó que també donem visibilitat al gran talent que hi ha a la Val d’Aran”, assegura el sindic d’Aran, alhora que agraeix a totes les persones que han participat “la seva dedicació i voluntat de col·laborar en l’impuls de l’aranès”.

Aquest projecte pioner promourà l’aranès i incidirà, de manera agradable i amb humor, en aquells aspectes en els quals es cometen més errors i generen més dubtes.

Info: Conselh Generau d’Aran