Eth govèrn deth Conselh Generau d’Aran amplie eth convèni de collaboracion damb era asociación sense ànim de lucre ADDA entà garantir que pogue amiar a tèrme en melhors condicions es sòns prètzhèts en airau de centre aucopacionau e de servicis d’insercion sociolaborau.

Eth govèrn deth Conselh Generau d’Aran a renauit eth convèni de collaboracion damb era associacion sense ànim de lucre ADDA e n’a incrementat era aportacion economica a 114.000 euròs entath finançament des activitats qu’amie a tèrme pendent er an.

“Un des objectius que perseguim des deth govèrn deth Conselh Generau d’Aran ei eth d’establir es bases e estrategies dera atencion sociau tàs pròplèus ans, ues bases que responen a un projècte clar e concrèt que balhe solucions as besonhs reaus deth nòste territòri” afirme era vicesindica prumèra e conselhèra d’Igualtat, Salut e Benèster, Maria Vergés, en tot híger que: “en aguest sens, eth trabalh que desvolòpen es professionaus dera associacion ADDA ei primordiau entath benèster collectiu dera societat aranesa”.

Aguest increment ena aportacion economica establit en convèni de collaboracion entre eth Conselh Generau e ADDA, se da entà garantir qu’era associacion pogue amiar a tèrme en milhors condicions es sòns prètzhèts en airau de centre aucopacionau e de servicis d’insercion sociolaborau.

El Conselh Generau d’Aran incrementa la partida económica destinada a la asociación ADDA

El gobierno del Conselh Generau d’Aran amplía el convenio de colaboración con la asociación sin ánimo de lucro ADDA para garantizar que pueda llevar a cabo en las mejores condiciones sus tareas en el área de centro ocupacional y de servicios de inserción sociolaboral.

El gobierno del Conselh Generau d’Aran ha renovado el convenio de colaboración con la asociación sin ánimo de lucro ADDA y ha incrementado la aportación económica a 114.000 euros para la financiación de las actividades que lleva a cabo durante el año.

“Uno de los objetivos que perseguimos desde el gobierno del Conselh Generau d’Aran es la de establecer las bases y estrategias de la atención social para los próximos años, unas bases que respondan a un proyecto claro y concreto que dé soluciones a las necesidades reales de nuestro territorio” afirma el vicesíndica primera y consejera de Igualdad, Salud y Bienestar, Maria Vergés, que añade que: “en este sentido, el trabajo que desarrollan los profesionales de la asociación ADDA es primordial para el bienestar colectivo de la sociedad aranesa”.

Este incremento en la aportación económica establecido en el convenio de colaboración entre el Conselh Generau y ADDA, se da para garantizar que la asociación pueda llevar a cabo en las mejores condiciones sus tareas en el área de centro ocupacional y de servicios de inserción sociolaboral.

El Conselh Generau d’Aran incrementa la partida econòmica destinada a l’associació ADDA

El Conselh Generau d’Aran amplia el conveni de col·laboració amb l’associació sense ànim de lucre ADDA per a garantir que pugui dur a terme en les millors condicions les seves tasques en l’àrea de centre ocupacional i de serveis d’inserció sociolaboral.

El govern del Conselh Generau d’Aran ha renovat el conveni de col·laboració amb l’associació sense ànim de lucre ADDA i ha incrementat l’aportació econòmica a 114.000 euros per al finançament de les activitats que duu a terme durant l’any.

“Un dels objectius que perseguim des del govern del Conselh Generau d’Aran és el d’establir les bases i estratègies de l’atenció social per als pròxims anys, unes bases que responguin a un projecte clar i concret que doni solucions a les necessitats reals del nostre territori” afirma el vicesíndica primera i consellera d’Igualtat, Salut i Benestar, Maria Vergés, que afegeix que: “en aquest sentit, el treball que desenvolupen els professionals de l’associació ADDA és primordial per al benestar col·lectiu de la societat aranesa”.

Aquest increment en l’aportació econòmica establert en el conveni de col·laboració entre el Conselh Generau i ADDA es dóna per a garantir que l’associació pugui dur a terme en les millors condicions les seves tasques en l’àrea de centre ocupacional i de serveis d’inserció sociolaboral.

Info: Conselh Generau d’Aran