Dempús qu’eth COE age manifestat er interès en organizar aguesta candidatura, que compde damb eth vist e platz deth president deth Govèrn Espanhòu, deth president dera Generalitat e eth president d’Aragon, era sindica d’Aran a manifestat eth sòn supòrt ad aguesti jòcs olimpics, que poirien èster ua grana oportunitat entara Val d’Aran.

Eth president deth Comitat Olimpic Espanhòu, Alejandro Blanco, a enviat ua carta ath president deth Comitat Olimpic Internacionau en tot expressar er interès en organizar en 2030 es Jòcs Olimpics d’Iuèrn Pirenèus-Barcelona. En aguesta missiva s’i an hijut es corresponentes cartes de supòrt deth president der Estat, Pedro Sánchez, eth president dera Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès e eth president deth Gobierno de Aragón, Javier Lambán.

Pendent eth plen deth Conselh Generau d’Aran, era sindica d’Aran, Maria Vergés, a mostrat eth supòrt deth Conselh Generau d’Aran ad aguesta iniciativa en tot manifestar que “deth govèrn d’Aran ençà èm convençudi qu’era celebracion d’aguesti jòcs olimpics en Pirenèu ei ua grana oportunitat e que, de celebrar-se, aurien un impacte fòrça posititiu en nòste territòri” en tot híger que: “eth platnejament d’aguesti jòcs ei amiar-les a tèrme de forma sostenible e respectuosa damb eth territòri, sense crear naues infraestructures senon melhorar es dejà existentes”. Ath delà, Vergés manifestaue que: “un eveniment d’aguest nivèu facilitarie e agilizarie arténher melhores importantes enes nòstes comunicacions, autant a nivèu de mobilitat coma tecnologic”.

En aguest sens, era sindica d’Aran assegure qu’eth Conselh Generau d’Aran encara non a recebut informacion oficiau, mès qu’ei un ahèr que dejà tractèc damb eth president dera Generalitat, Pere Aragonès, pendent era sua visita a Aran en mes de junh, e que demore auer en brèu informacion actualizada.

El Conselh Generau d’Aran muestra su apoyo a la candidatura olímpica Pirineos-Barcelona 2030

Después de que el COE haya manifestado el interés en organizar esta candidatura, que cuenta con el visto buena del presidente del Gobierno Español, el presidente de la Generalitat y el presidente de Aragón, la síndica de Aran ha manifestado su apoyo a estos juegos olímpicos, que podrían ser una gran oportunidad para la Val d’Aran.

El presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, ha enviado una carta al presidente del Comité Olímpico Internacional expresando el interés en organizar en 2030 los Juegos Olímpicos de Invierno Pirineos-Barcelona. En esta misiva se han adjuntado las correspondientes cartas de apoyo del presidente del Estado, Pedro Sánchez, el presidente de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, y el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán.

Durante el pleno del Conselh Generau d’Aran, la síndica de Aran, Maria Vergés, ha mostrado el apoyo del Conselh Generau d’Aran a esta iniciativa manifestando que “desde el gobierno de Aran estamos convencidos de que la celebración de estos juegos olímpicos en el Pirineo es una gran oportunidad y que, de celebrarse, tendrían un impacto muy positivo en nuestro territorio” añadiendo que: “el planteamiento de estos juegos es llevarlos a cabo de forma sostenible y respetuosa con el territorio, sin crear nuevas infraestructuras sino mejorar las ya existentes”. Además, Vergés manifestaba que: “un evento de este nivel facilitaría y agilizaría conseguir mejoras importantes en nuestras comunicaciones, tanto a nivel de movilidad como tecnológico”.

En este sentido, la síndica de Aran asegura que el Conselh Generau d’Aran no ha recibido todavía información oficial, pero que es un asunto que ya trató con el presidente de la Generalitat durante su visita a Aran en el mes de junio, y que espera tener en breve información actualizada.

El Conselh Generau d’Aran mostra el seu suport a la candidatura olímpica Pirineus-Barcelona 2030

Després que el COE hagi manifestat l’interès en organitzar aquesta candidatura, que compta amb el vist i plau del president del Govern Espanyol, del president de la Generalitat i del president d’Aragó, la síndica d’Aran ha manifestat el seu suport a aquests jocs olímpics, que podrien ser una gran oportunitat per a la Val d’Aran.

El president del Comitè Olímpic Espanyol, Alejandro Blanco, ha enviat una carta al president del Comitè Olímpic Internacional expressant l’interès a organitzar en 2030 els Jocs Olímpics d’Hivern Pirineus-Barcelona. En aquesta missiva s’han adjuntat les corresponents cartes de suport del president de l’Estat, Pedro Sánchez, el president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, i el president del Govern d’Aragó, Javier Lambán.

Durant el ple del Conselh Generau d’Aran, la síndica d’Aran, Maria Vergés, ha mostrat el suport del Conselh Generau d’Aran a aquesta iniciativa manifestant que “des del govern d’Aran estem convençuts que la celebració d’aquests jocs olímpics al Pirineu és una gran oportunitat i que, de celebrar-se, tindrien un impacte molt positiu en el nostre territori” afegint que: “el plantejament d’aquests jocs és dur-los a terme de manera sostenible i respectuosa amb el territori, sense crear noves infraestructures sinó millorar les ja existents”. A més, Vergés manifestava que: “un esdeveniment d’aquest nivell facilitaria i agilitaria aconseguir millores importants en les nostres comunicacions, tant a nivell de mobilitat com tecnològic”.

En aquest sentit, la síndica d’Aran assegura que el Conselh Generau d’Aran no ha rebut encara informació oficial, però que és un assumpte que ja va tractar amb el president de la Generalitat durant la seva visita a Aran el mes de juny, i que espera tenir en breu informació actualitzada.

Info: Conselh Generau d’Aran