Aguest concors, que celèbre enguan era sua XXI edicion, promocione er usatge der aranés ena literatura e ei dubèrt a totes es persones majors de 18 ans qu’i volguen participar.

Eth departament de Lengua e Cultura deth Conselh Generau d’Aran  a convocat era XXIau edicion deth Prèmi Aran de Literatura, un concors qu’ajude a promocionar er usatge der aranés ena literatura.

Eth Prèmi Aran de Literatura ei dubèrt a totes es persones de 18 ans ensús qu’i volguen participar e cònste de tres categories: narracion, poesia e novèlla juvenila.

Es autors poiràn presentar es sues òbres en Departament de Lengua e Cultura deth Conselh abans deth dia 30 de junhsèga. Es òbres an d’èster inedites e presentades de manèra anonima (podetz consultar es bases deth concors entà conéisher toti es detalhs).

Entàs guanhadors d’aguest concors s’aufrirà un prèmi en metallic e un diplòma, que se balharàn pendent era tardor.

El Conselh Generau d’Aran organiza una nueva edición del concurso literario Aran de Literatura

Este concurso, que celebra este año su XXI edición, promociona el uso del aranés en la literatura y está abierto a todas las personas mayores de 18 años que quieran participar.

El departamento de Lengua y Cultura del Conselh Generau d’Aran  ha convocado la XXI edición del Premio Aran de Literatura, un concurso que ayuda a promocionar el uso del aranés en la literatura.

El Premio Aran de Literatura está abierto a todas las personas de más de 18 años que quieran participar y consta de tres categorías: narración, poesía y novela juvenil.

Los autores podrán presentar sus obras en el Departamento de Lengua y Cultura del Conselh antes del día 30 de julio. Las obras tienen que ser inéditas y presentadas de manera anónima (se pueden consultar las bases del concurso para conocer todos los detalles).

Para los ganadores y ganadoras de este concurso se ofrecerá un premio en metálico y un diploma, que se otorgarán durante el otoño.

El Conselh Generau d’Aran organitza una nova edició del concurs literari Aran de Literatura

Aquest concurs, que celebra enguany la seva XXI edició, promociona l’ús de l’aranès en la literatura i està obert a totes les persones majors de 18 anys que vulguin participar.

El departament de Llengua i Cultura del Conselh Generau d’Aran ha convocat la XXI edició del Premi Aran de Literatura, un concurs que ajuda a promocionar l’ús de l’aranès en la literatura.

El Premi Aran de Literatura està obert a totes les persones de més de 18 anys que vulguin participar i consta de tres categories: narració, poesia i novel·la juvenil.

Els autors podran presentar les seves obres en el Departament de Llengua i Cultura del Conselh abans del dia 30 de juliol. Les obres han de ser inèdites i presentades de manera anònima (es poden consultar les bases del concurs per a conèixer tots els detalls).

Per als guanyadors i guanyadores d’aquest concurs s’oferirà un premi en metàl·lic i un diploma, que s’atorgaran durant la tardor.

Info. Conselh Generau d’Aran