En cas deth 20au Prèmi Literari Aran de Literatura, s’alongue eth tèrme de presentacion des òbres enquiath 15 de junh e s’endarrerís era entrega de prèmis enquia qu’era situacion sigue mès establa.

Pr’amor dera crisi deth COVID-19, qu’a supausat era arturada dera activitat docenta presenciau e non a permetut as alumnes realizar es sòns trabalhs (narracions, poesies e diboishi), eth Conselh Generau d’Aran a decidit suprimir enguan era 30au edicion deth Concors Literari Mn Condò Sambeat e era 13au edicion deth Concors de Diboish ena Escòla, atau coma tanben eth  Festivau de Teatre ena Escòla.

Pera sua part, s’alongue eth tèrme de presentacion des òbres dera 20au edicion deth Prèmi Literari Aran de Literatura, adreçat as adults, enquiath 15 de junh. Es prèmis s’autrejaràn un còp era situacion sigue mès establa.

El Conselh Generau d’Aran suprime la 30ª edición del concurso literario Mn Condò Sambeat por la crisis del COVID-19

En el caso de la 20º Premio Literario Aran de Literatura, se alarga el plazo de presentación de las obras hasta el 15 de junio y se atrasa la entrega de premios hasta que la situación sea más estable.

A causa de la crisis del COVID-19, que ha supuesto la paralización de la actividad docente presencial y no ha permitido a los alumnos realizar sus trabajos (narraciones, poesías y dibujos), el Conselh Generau d’Aran ha decidido suprimir este año la 30ª edición del Concurso Literario Mn Condò Sambeat y la 13ª edición del Concurso de Dibujo en la Escuela, así como el Festival de Teatro en la Escuela.

Por otro lado, se alarga el plazo de presentación de las obras de la 20ª edición del Premio Literario Aran de Literatura, dirigido a adultos, hasta el 15 de junio. Los premios se otorgarán cuando la situación sea más estable.

El Conselh Generau d’Aran suprimeix la 30a edició del concurs literari Mn Condò Sambeat per la crisi del COVID-19

En el cas de la 20è Premi Literari Aran de Literatura, s’allarga el termini de presentació de les obres fins al 15 de juny i s’endarrereix el lliurament de premis fins que la situació sigui més estable.

A causa de la crisi del COVID-19, que ha suposat la paralització de l’activitat docent presencial i no ha permès als alumnes fer els seus treballs (narracions, poesies i dibuixos), el Conselh Generau d’Aran ha decidit suprimir enguany la 30a edició del Concurs Literari Mn Condò Sambeat i la 13a edició del Concurs de Dibuix a l’Escola, així com el Festival de Teatre a l’Escola.

D’altra banda, s’allarga el termini de presentació de les obres de la 20a edició del Premi Literari Aran de Literatura, dirigit a adults, fins al 15 de juny. Els premis s’atorgaran quan la situació sigui més estable.

Info: Conselh Generau d’Aran