Eth Conselh Generau e es Ajuntaments aranesi  auancen ena implementacion deth Mecanisme de Gestion Forestau.

Eth govèrn deth Conselh Generau d’Aran a presentat aguesta setmana as Ajuntaments e EMD’s deth territòri es auanci amiadi a tèrme ena estrategia de profitament dera biomassa forestau, un projècte que se començarà a desplegar en 2021 e que supausarà ua clara apòsta pera bioeconomia e eth suenh as bòsqui dera Val d’Aran.

“Era estrategia forestau ena que trabalham a coma principau objectiu amiar a tèrme un profitament sostenible des nòsti bòsqui, en tot apostar pera bioeconomia e era reinversion enes infraestructures de montanha”, afirme eth sindic d’Aran, Francés Boya,  en tot híger que: “des deth govèrn deth Conselh Generau d’Aran trabalham entà pactar un modèl de governança forestau basat en un acòrd institucionau damb es ajuntaments e EMD’s entà hèr-mos cargue des milèrs de tones de husta disponibles cada an enes nòsti parçans e que mos cau profitar entà melhorar, per ua part, era nòsta qualitat ambientau e, per ua auta, era economia deth territòri, pr’amor qu’ei un recors pròpri que sonque mos cau saber emplegar”.

Eth projecte, se començarà a desplegar en 2021 e supausarà ua clara apòsta pera bioeconomia e eth suenh as bòsqui dera Val d’Aran

Ei previst qu’aguest mecanisme de gestion forestau comence a foncionar en aguest pròplèu an 2021 pr’amor qu’ena actualitat, es recorsi forestaus dera Val d’Aran son fòrça infrautilizadi e, de hèt, Aran ei eth territòri deth Pirenèu catalan damb menor grad de profitament deth creishement. Laguens d’aguest projècte ei contemplat tanben qu’en brèu se pogue installar ua caudèra de biomassa en Espitau Val d’Aran.

“Recuperar era gestion forestau ei clau entà arténher uns bòsqui mès resilents ath cambi climatic e as incendis forestaus, ath temps que podem generar ua economia verda ath torn des nòstes montanhes”, a manifestat eth sindic d’Aran

“Recuperar era gestion forestau ei clau entà arténher uns bòsqui mès resilents ath cambi climatic e as incendis forestaus, ath temps que podem generar ua economia verda ath torn des nòstes montanhes”, a manifestat eth sindic d’Aran.

Damb era creacion d’aguest nau mecanisme de gestion forestau se preten profitar eth potenciau des bòsqui aranesi e favorir era economia des ajuntaments aranesi, ath còp que s’apòste per ua energia mès neta e sostenible gràcies ath profitament dera biomassa.

Era presentacion auec lòc pendent era amassada deth Conselh de Bailes dera Val d’Aran, presidida peth sindic d’Aran, Francés Boya, e a on se compdèc damb era preséncia (autant de forma presenciau coma telematica) des conselhèrs e conselhères d’Aran e alcaldes e alcaldesses deth territòri, e ena que participèren tanben eth degà deth Collègi d’Enginhaires Forestaus, Eduardo Rojas, eth coordinador de politica forestau deth Pirenèu, Paco Cano, e er advocat e silvicultor, Alex Serrahima.

El Conselh Generau presenta a los Ayuntamientos y EMD’s la apuesta por la bioeconomía y el cuidado a los bosques de la Val d’Aran

El Conselh Generau y los Ayuntamientos araneses avanzan en la implementación del Mecanismo de Gestión Forestal.

El gobierno del Conselh Generau d’Aran ha presentado esta semana a los Ayuntamientos y EMD’s del territorio los avances llevados a cabo en la estrategia de aprovechamiento de la biomasa forestal, un proyecto que se empezará a desplegar en 2021 y que supondrá una clara apuesta por la bioeconomía y el cuidado a los bosques de la Val d’Aran.

“La estrategia forestal en la que trabajamos tiene como principal objetivo llevar a cabo un aprovechamiento sostenible de nuestros bosques, apostando por la bioeconomía y la reinversión en las infraestructuras de montaña”, afirma el sindic de Aran, Francés Boya, añadiendo que: “desde el gobierno del Conselh Generau d’Aran trabajamos para pactar un modelo de gobernanza forestal basado en un acuerdo institucional con los ayuntamientos y EMD’s para hacernos cargo de los miles de toneladas de madera que tenemos disponibles cada año en nuestros bosques y que tenemos que aprovechar para mejorar, por un lado, nuestra calidad ambiental y, por el otro, la economía del territorio, puesto que es un recurso propio que solo tenemos que saber utilizar”.

El proyecto que se empezará a desplegar en 2021 supondrá una clara apuesta por la bioeconomía y el cuidado a los bosques de la Val d’Aran

Está previsto que este mecanismo de gestión forestal empiece a funcionar en el próximo 2021 puesto que en la actualidad, los recursos forestales de la Val d’Aran están muy infrautilizados y, de hecho, Aran es el territorio del Pirineo catalán con menor grado de aprovechamiento del crecimiento. Dentro de este proyecto, está contemplado que en breves se instale una caldera de biomasa en el Espitau Val d’Aran.

“Recuperar la gestión forestal es clave para conseguir unos bosques más resilientes al cambio climático y a los incendios forestales, al tiempo que podemos generar una economía verde en torno a las montañas”, asegura el sindic Francés Boya

“Recuperar la gestión forestal es clave para conseguir unos bosques más resilientes al cambio climático y a los incendios forestales, al tiempo que podemos generar una economía verde en torno a las montañas”, asegura Boya.

Con la creación de este nuevo mecanismo de gestión forestal, se pretende aprovechar el potencial de los bosques araneses y favorecer la economía de los ayuntamientos araneses, a la vez que se apuesta por una energía más limpia y sostenible gracias al aprovechamiento de la biomasa.

La presentación tuvo lugar durante la reunión del Consejo de Alcaldes de la Val d’Aran, presidida por el sindic d’Aran, Francés Boya, donde se contó con la presencia (tanto de forma presencial como telemática) de los consejeros y consejeras de Aran, los alcaldes y alcaldesas del territorio y con la participación también del decano del Colegio de Ingenieros Forestales, Eduardo Rojas, el coordinador de política forestal del Pirineo, Paco Cano, y el abogado y silvicultor, Alex Serrahima.

El Conselh Generau presenta als Ajuntaments i EMD’s l’aposta per la bioeconomia i la cura als boscos de la Val d’Aran

El Conselh Generau i els Ajuntaments aranesos avancen en la implementació del Mecanisme de Gestió Forestal.

El govern del Conselh Generau d’Aran ha presentat aquesta setmana als Ajuntaments i EMD’s del territori els avanços duts a terme en l’estratègia d’aprofitament de la biomassa forestal, un projecte que es començarà a desplegar en 2021 i que suposarà una clara aposta per la bioeconomia i la cura als boscos de la Val d’Aran.

“L’estratègia forestal en la qual treballem té com a principal objectiu dur a terme un aprofitament sostenible dels nostres boscos, apostant per la bioeconomia i la reinversió en les infraestructures de muntanya”, afirma el sindic d’Aran, Francés Boya, afegint que: “des del govern del Conselh Generau d’Aran treballem per a pactar un model de governança forestal basat en un acord institucional amb els ajuntaments i EMD’s per a fer-nos càrrec dels milers de tones de fusta que tenim disponibles cada any als nostres boscos i que hem d’aprofitar per a millorar, d’una banda, la nostra qualitat ambiental i, per l’altra, l’economia del territori, ja que és un recurs propi que només hem de saber utilitzar”.

El projecte que es començarà a desplegar en 2021 suposarà una clara aposta per la bioeconomia i la cura als boscos de la Val d’Aran

Està previst que aquest mecanisme de gestió forestal comenci a funcionar el pròxim 2021 ja que en l’actualitat, els recursos forestals de la Val d’Aran estan molt infrautilitzats i, de fet, Aran és el territori del Pirineu català amb menor grau d’aprofitament del creixement. Dins d’aquest projecte, està contemplat que en breus s’instal·li una caldera de biomassa a l’Espitau Val d’Aran.

“Recuperar la gestió forestal és clau per a aconseguir uns boscos més resilients al canvi climàtic i als incendis forestals, al mateix temps que podem generar una economia verda entorn de les muntanyes”, assegura Boya.

“Recuperar la gestió forestal és clau per a aconseguir uns boscos més resilients al canvi climàtic i als incendis forestals, al mateix temps que podem generar una economia verda entorn de les muntanyes”, assegura el sindic Francés Boya  

Amb la creació d’aquest nou mecanisme de gestió forestal, es pretén aprofitar el potencial dels boscos aranesos i afavorir l’economia dels ajuntaments aranesos, alhora que s’aposta per una energia més neta i sostenible gràcies a l’aprofitament de la biomassa.

La presentació va tenir lloc durant la reunió del Consell de Batlles de la Val d’Aran, presidida pel sindic d’Aran, Francés Boya, on es va comptar amb la presència (tant de manera presencial com telemàtica) dels consellers i conselleres d’Aran, els alcaldes i alcaldesses del territori i amb la participació del degà del Col·legi d’Enginyers Forestals, Eduardo Rojas, el coordinador de política forestal del Pirineu, Paco Cano, i l’advocat i silvicultor, Alex Serrahima.

Info: Conselh Generau d’Aran