Era sindica d’Aran a reclamat tanben ath govèrn dera Generalitat qu’abilite es ajudes e recorsi de besonh entà palliar es efèctes des restriccions d’aguesti mesi en teishit sociau e empresariau aranés.

Aran compde damb nau municipis repartidi en trenta tres nuclèus de poblacion, e bona part des sòns abitants an de besonh desplaçar-se a d’auti municipis entà poder accedir ara majoria de servicis basics que non se trapen en sòn municipi de residéncia

Eth govèrn deth Conselh Generau d’Aran a sollicitat ath president en foncions dera Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, era conselhèra de Salut, Alba Vergés, e eth conselhèr d’Interior, Miquel Sàmper, que s’age en compde era singularitat e especificitat dera Val d’Aran ara ora d’aplicar es naues mesures de mobilitat qu’entren en vigor a compdar d’aué, 7 de gèr, e que s’aplique un confinament comarcau e non municipau en nòste territòri.

“Aran compde damb nau municipis repartidi en trenta tres nuclèus de poblacion, e bona part des sòns abitants an de besonh desplaçar-se a d’auti municipis entà poder accedir ara majoria de servicis basics que non se trapen en sòn municipi de residéncia”, manifestaue era sindica d’Aran, Maria Vergés, en tot híger que: “damb er objectiu de garantir er accés de tota era ciutadania d’Aran as equipaments sociosanitaris, culturaus e comerciaus que requerissen, auem sollicitat que se modifique er ambit dera restriccion de mobilitat de municipau a comarcau”.

Per un aute costat, eth govèrn d’Aran a demanat tanben ara Generalitat qu’abilite es ajudes e recorsi de besonh entà palliar es efèctes des restriccions d’aguesti mesi en teishit sociau e empresariau aranés.

El Conselh Generau solicita a la Generalitat la movilidad comarcal y no municipal

La sindica d’Aran ha reclamado también al gobierno de la Generalitat que habilite las ayudas y recursos necesarios para paliar los efectos de las restricciones de estos meses en el tejido social y empresarial aranés.

Aran cuenta con nueve municipios repartidos en treinta y tres núcleos de población, y buena parte de sus habitantes necesitan desplazarse a otros municipios para poder acceder a la mayoría de los servicios básicos que no se encuentran en su municipio de residencia

El gobierno del Conselh Generau d’Aran ha solicitado al presidente en funciones de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, la consejera de Salud, Alba Vergés, y el consejero de Interior, Miquel Sàmper, que se tenga en cuenta la singularidad y especificidad de la Val d’Aran a la hora de aplicar las nuevas medidas de movilidad que entran en vigor hoy, 7 de enero, y que se aplique un confinamiento comarcal y no municipal en nuestro territorio.

“Aran cuenta con nueve municipios repartidos en treinta y tres núcleos de población, y buena parte de sus habitantes necesitan desplazarse a otros municipios para poder acceder a la mayoría de los servicios básicos que no se encuentran en su municipio de residencia”, manifestaba la sindica d’Aran, Maria Vergés, añadiendo que: “con el objetivo de garantizar el acceso de toda la ciudadanía de Aran a los equipamientos socio sanitarios, culturales y comerciales que requieren, hemos solicitado que se modifique el ámbito de la restricción de movilidad municipal a comarcal”.

Por otro lado, el gobierno de Aran ha pedido también a la Generalitat que habilite las ayudas y recursos necesarios para paliar los efectos de las restricciones de estos meses en el tejido social y empresarial aranés.

El Conselh Generau sol·licita a la Generalitat la mobilitat comarcal i no municipal

La sindica d’Aran ha reclamat també al govern de la Generalitat que habiliti les ajudes i recursos necessaris per a pal·liar els efectes de les restriccions d’aquests mesos en el teixit social i empresarial aranès.

Aran compta amb nou municipis repartits en trenta-tres nuclis de població, i bona part dels seus habitants necessiten desplaçar-se a altres municipis per a poder accedir a la majoria dels serveis bàsics que no es troben en el seu municipi de residència

El govern del Conselh Generau d’Aran ha sol·licitat al president en funcions de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, la consellera de Salut, Alba Vergés, i el conseller d’Interior, Miquel Sàmper, que es tingui en compte la singularitat i especificitat de la Val d’Aran a l’hora d’aplicar les noves mesures de mobilitat que entren en vigor avui, 7 de gener, i que s’apliqui un confinament comarcal i no municipal en el nostre territori.

“Aran compta amb nou municipis repartits en trenta-tres nuclis de població, i bona part dels seus habitants necessiten desplaçar-se a altres municipis per a poder accedir a la majoria dels serveis bàsics que no es troben en el seu municipi de residència”, manifestava la sindica d’Aran, Maria Vergés, afegint que: “amb l’objectiu de garantir l’accés de tota la ciutadania d’Aran als equipaments sociosanitaris, culturals i comercials que requereixen, hem sol·licitat que es modifiqui l’àmbit de la restricció de mobilitat municipal a comarcal”.

D’altra banda, el govern d’Aran ha demanat també a la Generalitat que habiliti les ajudes i recursos necessaris per a pal·liar els efectes de les restriccions d’aquests mesos en el teixit social i empresarial aranès.

Info: Conselh Generau d’Aran

Foto: El Comercio