Des d’aguesta setmana, eth consultòri sanitari de Salardú s’a tornat a méter en foncionament dempús de mesi de trabalh e accions ena reforma integrau dera sua estructura intèrna.

Aguesti cambis s’an amiat a tèrme pr’amor qu’es installacions se trapauen en mau estat e non èren foncionaus entara atencion as pacients ne entath desvolopament des foncions deth personau sanitari.

En aguest sens, s’a optat per ampliar er espaci deth consultòri dera infermièra, s’a adaptat eth banh entà persones damb discapacitat, s’an rebastit es parets e cambiat era tèrra, es mòbles e era illuminacion d’aguest entorn.

Ath delà, eth consistòri, tanben a optat per insonorizar tot eth locau pr’amor qu’anterioraments s’escotauen es tapatges que venguien deth pròpri ajuntament o deth trafic des veïculs que crozauen eth carrèr en aqueth moment.

Eth totau, s’an destinat 60.000 èuros entà executar aguesta accion des quaus, 6.000 èuros, an estat subvencionadi pera entitat bancària dera Caixa deth madeish pòble de Salardú.

Eth baile de Naut Aran, Cesar Ruiz-Canela, destaque que “auiem de besonh qu’eth consultòri de Salardú se convertisse en un espaci sanitari digne entàs nòsti vesins e damb aguest remodelament ac auem artenhut”.

Atau madeish, concrète que “toti es materiaus damb es que s’a dessenhat aguest nau espaci son es que recomanen es protocòus sanitaris entà milhorar era atencion ath pacient”.

Eth consultòri de Salardú daurís toti es dies de deluns a diuendres en orari de 11:30 a 14:00 ores damb ua plantilha de 2 professionaus e realize es foncions d’un centre d’atencion primària.

El consultorio sanitario de Salardú vuelve a funcionar tras la reforma integral de la estructura interna

Desde esta semana, el consultorio sanitario de Salardú se ha vuelto a poner en funcionamiento después de meses de trabajo y actuaciones en la reforma integral de su estructura interna.

Estos cambios se han llevado a cabo debido a que las instalaciones se encontraban en mal estado y no eran funcionales para la atención a los pacientes ni el desarrollo de las funciones del personal sanitario.

En este sentido, se ha optado por ampliar el espacio del consultorio de la enfermera, se ha adaptado el baño para personas con discapacidad, se han reconstruido las paredes y cambiado el suelo, los muebles y la iluminación de este entorno.

Por otra parte, el consistorio, también ha optado por insonorizar todo el local ya que anteriormente se escuchaban los ruidos que provenían del propio ayuntamiento o del tráfico de los vehículos que cruzaban la calle en ese momento.

En total, se han destinado 60.000 euros para ejecutar esta acción de los cuáles, 6.000 euros han sido subvencionados por la entidad bancaria de la Caixa del mismo pueblo de Salardú.

El alcalde de Naut Aran, Cesar Ruiz-Canela, destaca que “necesitábamos que el consultorio de Salardú se convirtiera en un espacio sanitario digno para nuestros vecinos y con esta remodelación lo hemos conseguido”.

Asimismo, concreta que “todos los materiales con los que se ha diseñado este nuevo espacio son los que recomiendan los protocolos sanitarios para mejorar la atención al paciente”.

El consultorio de Salardú abre todos los días de lunes a viernes en horario de 11:30 a 14:00h con una plantilla de 2 profesionales y realiza las funciones de un centro de atención primaria.

El consultori sanitari de Salardú torna a funcionar després de la reforma integral de l’estructura interna

Des d’aquesta setmana, el consultori sanitari de Salardú s’ha tornat a posar en funcionament després de mesos de treball i actuacions en la reforma integral de la seva estructura interna.

Aquests canvis s’han dut a terme perquè les instal·lacions es trobaven en mal estat i no eren funcionals per a l’atenció als pacients ni el desenvolupament de les funcions del personal sanitari.

En aquest sentit, s’ha optat per ampliar l’espai del consultori de la infermera, s’ha adaptat el bany per a persones amb discapacitat, s’han reconstruït les parets i canviat el terra, els mobles i la il·luminació d’aquest entorn.

D’altra banda, el consistori, també ha optat per insonoritzar tot el local ja que anteriorment s’escoltaven els sorolls que provenien del propi ajuntament o del tràfic dels vehicles que creuaven el carrer en aquell moment.

En total, s’han destinat 60.000 euros per executar aquesta acció dels que, 6.000 euros, han estat subvencionats per l’entitat bancària de la Caixa del mateix poble de Salardú.

L’alcalde de Naut Aran, Cesar Ruiz-Canela, destaca que “necessitàvem que el consultori de Salardú es convertís en un espai sanitari digne per als nostres veïns i amb aquesta remodelació ho hem aconseguit”.

Així mateix, concreta que “tots els materials amb què s’ha dissenyat aquest nou espai són els que recomanen els protocols sanitaris per millorar l’atenció al pacient”.

El consultori de Salardú obre tots els dies de dilluns a divendres en horari d’11:30 a 14:00h amb una plantilla de 2 professionals i realitza les funcions d’un centre d’atenció primària.

Info: Ajuntament de Naut Aran