Er objectiu der Ajuntament de Naut Aran, ei que toti es pòbles deth municipi formen un recorregut de Viles Florides e siguen un atractiu toristic sustot enes mesi de primauèra, ostieu e tardor.

Eth jurat deth certamen Viles Florides a visitat eth municipi de Naut Aran aguesta setmana entà autrejar en uns mesi es distincions qu’aufrís eth concors entà méter era valor eth suenh des espacis verdi, era melhora dera qualitat de vida, era conscienciacion sociau a trauès de politiques sostenibles o eth desvolopament d’economies locaus a trauès der atractiu de parcs e jardins urbans.

En aguest sens, cinc pòbles dera zòna de Naut Aran an sollicitat a Viles Florides èster laguens dera sua reconeishença: Garòs, Gèssa, Unha, Salardú e Tredòs. Ena visita ad aguesti emplaçaments, a quedat evident eth trabalh exercit pes vesins e es institucions entà mantier uns espacis publics plan ordenadi e ornamentadi d’ua forma atractiua.

Es pòbles de Bagergue e Arties, en Naut Aran, e Vilac en Vielha e Mijaran, an demorat exents d’èster avaloradi enguan pr’amor que ja formen part de Viles Florides e mantien, donques, era sua catalogacion actuau. Des dera organizacion d’aguest certamen, an considerat que, a causa dera crisi deth coronavirus, sonque s’anauen a visitar e avalorar es pòbles que non siguessen part d’aguest grop.

Segontes eth baile deth consistòri, Cesar Ruiz-Canela, “èster part de Viles Florides pòt supausar un futur ascens a nivèu toristic entara nòsta zòna e ath delà ua manèra d’impulsar es nòstes poblacions coma espacis sostenibles”.

Es distincions se liuraràn eth pròplèu mes de seteme.

El jurado de Viles Florides visita Garòs, Gèssa, Unha, Salardú y Tredòs en el municipio de Naut Aran

El objetivo del Ayuntamiento de Naut Aran, es que todos los pueblos del municipio formen un recorrido de Viles Florides y sean un atractivo turístico especialmente los meses de primavera, verano y otoño.

El jurado del certamen Viles Florides ha visitado el municipio de Naut Aran esta semana para otorgar en un futuro las distinciones que ofrece el concurso por poner en valor la protección de los espacios verdes, la mejora de la calidad de vida, la concienciación social a través de políticas sostenibles o el desarrollo de economías locales a través del atractivo de parques y jardines urbanos.

En este sentido, cinco pueblos de la zona de Naut Aran han solicitado a Viles Florides formar parte de su reconocimiento: Garòs, Gèssa, Unha, Salardú y Tredòs. En la visita a estos lugares, ha quedado patente el trabajo ejercido por los vecinos y las instituciones por mantener unos espacios públicos bien ordenados y ornamentados de una forma atractiva.

Los pueblos de Bagergue y Arties, en Naut Aran, y Vilac en Vielha e Mijaran, han quedado exentos de ser valorados este año puesto que ya forman parte de Viles Florides y mantienen, por tanto, su catalogación actual. Des de la organización de este certamen, han considerado que, debido a la crisis del coronavirus, únicamente se iban a visitar y valorar los pueblos que no formaran parte de este grupo.

Según el alcalde del consistorio, Cesar Ruiz-Canela, “ser parte de Viles Florides puede suponer un futuro repunte a nivel turístico para nuestra zona y además una manera de impulsar nuestras poblaciones como espacios sostenibles”.

Las distinciones se entregarán el próximo mes de septiembre.

El jurat de Viles Florides visita Garòs, Gèssa, Unha, Salardú i Tredòs al municipi de Naut Aran

L’objectiu de l’Ajuntament de Naut Aran, és que tots els pobles del municipi formin un recorregut de Viles Florides i siguin un atractiu turístic especialment els mesos de primavera, estiu i tardor.

El jurat del certamen Viles Florides ha visitat el municipi de Naut Aran aquesta setmana per atorgar en un futur les distincions que ofereix el concurs per posar en valor la protecció dels espais verds, la millora de la qualitat de vida, la conscienciació social a través de polítiques sostenibles o el desenvolupament d’economies locals a través de l’atractiu de parcs i jardins urbans.

En aquest sentit, cinc pobles de la zona de Naut Aran han sol·licitat a Viles Florides formar part del seu reconeixement: Garòs, Gèssa, Unha, Salardú i Tredòs. En la visita a aquests llocs, ha quedat palès el treball exercit pels veïns i les institucions per mantenir uns espais públics ben ordenats i ornamentats d’una forma atractiva.

Els pobles de Bagergue i Arties, a Naut Aran, i Vilac a Vielha e Mijaran, han quedat exempts de ser valorats aquest any posat que ja formen part de Viles Florides i mantenen, per tant, la seva catalogació actual. Des de l’organització d’aquest certamen, han considerat que, degut a la crisi del coronavirus, únicament s’anaven a visitar i valorar els poble que no formessin part d’aquest grup.

Segons l’alcalde del consistori, Cesar Ruiz-Canela, “ser part de Viles Florides pot suposar un futur repunt a nivell turístic per a la nostra zona i a més una manera d’impulsar les nostres poblacions com a espais sostenibles”.

Les distincions es lliuraran el proper mes de setembre.

Info: Ajuntament de Naut Aran