Eth Conselh Generau d’Aran a informat qu’enes darrères 72 ores s’an confirmat 31 naui casi positius per COVID-19.

Aué dissabte s’an confirmat 16 naui casi positius per COVID-19.

Segontes es darrères donades deth Departament de Salut dera Generalitat, era Val d’Aran a un risc de rebròt de 936 punts, e ua velocitat de propagacion (RT) de 1’85.

Enes dus darrèri dies s’a dat era alta a un pacient ingressat ena planta COVID-19 der Espitau Val d’Aran, a on encara i demoren ingressades 2 persones peth virus.

Eth numèro de casi positius en Aran der inici dera pandemia ençà ei de 593.

Eth govèrn deth Conselh Generau d’Aran rebrembe eth besonh seguir totes es mesures preventives establides pes autoritats sanitàries.

El riesgo de rebrote es muy alto en el Valle de Aran y se sitúa en los 936 puntos

El Conselh Generau d’Aran ha informado que en las últimas 72 horas se han confirmado 31 nuevos casos positivos por COVID-19.

Hoy sábado se han confirmado 16 nuevos casos positivos por COVID-19.

Según los últimos datos del Departamento de Salud de la Generalitat, el Valle de Aran tiene un riesgo de rebrote de 936 puntos, y una velocidad de propagación (RT) de 1’85.

En los dos últimos días se ha dado el alta a un paciente ingresado en la planta COVID-19 del Espitau Val d’Aran, dónde todavía permanecen ingresadas 2 personas a causa del virus.

El número de casos positivos en Aran desde el inicio de la pandemia hasta ahora es de 593.

El gobierno del Conselh Generau d’Aran recuerda la necesidad de seguir todas las medidas preventivas establecidas por las autoridades sanitarias.

El risc de rebrot és molt alt a la Val d’Aran i se situa en els 936 punts

El Conselh Generau d’Aran ha informat que en les últimes 72 hores s’han confirmat 31 nous casos positius per COVID-19.

Avui dissabte s’han confirmat 16 nous casos positius per COVID-19.

Segons les últimes dades de el Departament de Salut de la Generalitat, la Val d’Aran té un risc de rebrot de 936 punts, i una velocitat de propagació (RT) de 1’85.

En els dos últims dies s’ha donat l’alta a un pacient ingressat a la planta COVID-19 de l’Espitau Val d’Aran, on encara hi ha ingressades 2 persones a causa del virus.

El nombre de casos positius a Aran des de l’inici de la pandèmia fins ara és de 593.

El govern de el Conselh Generau d’Aran recorda la necessitat de seguir totes les mesures preventives establertes per les autoritats sanitàries.

Info: Conselh Generau d’Aran