Era exposicion a coma protagonista a Palmira Jaquetti, ua hemna polifacetica que hèc granes aportacions a nivèu musicau, literari, pedagogic e umanistic, en ua epòca ena quau non siguec valorada intellectuaument pera sua condicion d’hemna.

Er hilat de Musèus dera Val d’Aran acuelh en Ecomusèu çò de Joanchiquet ua des exposicions itinerantes mès subergessentes d’enguan, ua exposicion qu’a coma protagonista a Palmira Jaquetti.

Er objectiu dera exposicion ei trèir ara sua figura der anonimat, en tot reconéisher e divulgar eth trabalh de tota ua vida. Per un costat, participèc activament enes missions de recèrca de cançons dera òbra deth Cançoner Popular de Catalunya. Ath delà, deishec constància dera vida en mon rurau des ans 20 e 30 enes memòries des sòns viatges e trabalhs de camp. Poetèssa destacada, participec enes Jòcs Floraus hestejadi dehòra de Catalunha e recebec quauqui prèmis.  Coma compositora, armonizec cançons e deishec ua òbra qu’encara ei per descorbir.

Era exposicion, que conmemòre es 125 ans deth naishement de Palmira Jaquetti Isant (Barcelona, 21 de seteme de 1895 – Els Monjos, 8 de mai de 1963), ei ua iniciativa deth Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, a trauès dera Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural.

Era exposicion se poderà visitar enquiath 6 de seteme de 2021.

Pendent era inauguracion d’aué s’amiarà a tèrme un petit repàs pera vida e òbra d’aguesta hemna polifacetica e se darà a conéisher part deth sòn legat poetic. Es places son limitades e ei de besonh confirmar assisténcia via corrèu electronic en dir.museu@aran.org

“Lum ena anma. Palmira Jaquetti, 1895-1963” exposición en el Ecomuseo çò de Joanchiquet de Vilamòs

La exposición tiene como protagonista a Palmira Jaquetti, una mujer polifacética que hizo grandes aportaciones a nivel musical, literario, pedagógico y humanístico, en una época en la que no fue valorada por su condición de mujer.

Musèus dera Val d’Aran acoge en el Ecomuseo çò de Joanchiquet una de las exposiciones itinerantes más sobresalientes de este año, una exposición que tiene como protagonista a Palmira Jaquetti.

El objetivo de la exposición es sacar su figura del anonimato, reconociendo y divulgando el trabajo de toda una vida. Por un lado, participó activamente en las misiones de investigación de canciones de la obra del “Cançoner Popular de Catalunya”. Dejó constancia de la vida en el mundo rural de los años 20 y 30 en las memorias de sus viajes y trabajos de campo. Poetisa destacada, participó en los Juegos Florales celebrados fuera de Catalunya y recibió algunos premios. Como compositora, armonizó canciones y dejó una obra que está todavía por descubrir.

La exposición, que conmemora los 125 años del nacimiento de Palmira Jaquetti Isant (Barcelona, 21 de septiembre de 1895 – Els Monjos, 8 de mayo de 1963), es una iniciativa del Departamento de Cultura de la Generalitat de Catalunya a través de la Dirección General de Cultura Popular y Asociacionismo Cultural.

La exposición se podrá visitar hasta el 6 de septiembre de 2021.

Durante la inauguración de hoy se llevará a cabo un pequeño repaso por la vida y obra de esta mujer polifacética y se dará a conocer parte de su legado poético. Las plazas son limitadas y es necesario confirmar asistencia vía email a dir.museu@aran.org.  

“Lum ena anma. Palmira Jaquetti, 1895-1963” exposición a l’Ecomuseu çò de Joanchiquet de Vilamòs

L’exposició té com a protagonista a Palmira Jaquetti, una dona polifacètica que va fer grans aportacions a nivell musical, literari, pedagògic i humanístic, en una època en la qual no va ser valorada per la seva condició de dona.

Musèus dera Val d’Aran acull a l’Ecomuseu çò de Joanchiquet una de les exposicions itinerants més destacades d’enguany, una exposició que té com a protagonista a Palmira Jaquetti.

L’objectiu de l’exposició és treure la seva figura de l’anonimat, reconeixent i divulgant el treball de tota una vida. D’una banda, va participar activament en les missions de recerca de cançons de l’obra del “Cançoner Popular de Catalunya”. Va deixar constància de la vida en el món rural dels anys 20 i 30 en les memòries dels seus viatges i treballs de camp. Poetessa destacada, va participar en els Jocs Florals celebrats fora de Catalunya i va rebre alguns premis. Com a compositora, va harmonitzar cançons i va deixar una obra que està encara per descobrir.

L’exposició, que commemora els 125 anys del naixement de Palmira Jaquetti Isant (Barcelona, 21 de setembre de 1895 – Els Monjos, 8 de maig de 1963), és una iniciativa del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya a través de la Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural.

L’exposició es podrà visitar fins al 6 de setembre de 2021.

Durant la inauguració d’avui es durà a terme un petit repàs per la vida i obra d’aquesta dona polifacètica i es donarà a conèixer part del seu llegat poètic. Les places són limitades i és necessari confirmar assistència via email a dir.museu@aran.org.

Info: Conselh Generau d’Aran