Aguesta setmana s’a metut en foncionament dejà eth nau projècte entath foment deth comèrç artesanau dera Val d’Aran, “Mercats d’Aran”, ua iniciativa prebotjada peth Conselh Generau a trauès de Foment Torisme Val d’Aran e qu’a compdat tanben damb eth finançament dera Deputacion de Lleida, atau coma establís er airau de promocion economica deth sòn convèni marc damb eth govèrn d’Aran.

“Aguesta ei ua iniciativa que fomente eth comèrç locau e artesanau en territòri, damb productes de proximitat de tot tipe” afirmaue eth conselhèr d’Economia, Torisme e Promocion economica, Juan Antonio Serrano, “ath delà, en èster un mercat itinerant aufrís era possibilitat de dinamizar es pòbles enes que se realize pendent era setmana”.

“Mercats d’Aran” se celèbre totes es tardes deth mes d’agost de deluns a diuendres enes pòbles de Salardú, Vielha, Bossòst, Arties e Les, respectivament.

Aguest projècte, prebotjat peth Conselh Generau d’Aran, fomente eth comèrç locau e artesanau pendent es tardes d’agost de deluns a diuendres en diferents pòbles dera Val d’Aran

“Ath delà des parades des diferents comèrci, compdam tanben damb actuacions de diferents artistes deth territòri entà amenizar aguestes serades e aufrir ua melhor experiéncia ara gent que s’i apròpe, ath viatge que hèm ua apòsta peth talent locau”, indicaue eth conselhèr d’Economia, Torisme e Promocion economica, Josep Canut.

Enes prumèri dus dies, aguesta iniciativa a compdat damb ua fòrça bona acuelhuda per part deth public. Rebrembam qu’entà gaudir de forma segura d’aguest eveniment, totes es persones que s’apròpen a aguesti mercats itinerants auran de seguir es mesures establides pes autoritats sanitàries.

“Mercats d’Aran” todas las tardes de agosto en Salardú, Vielha, Bossòst, Arties y Les

Esta semana se ha puesto en el funcionamiento ya el nuevo proyecto para el fomento del comercio artesanal de la Val d’Aran, “Mercats d’Aran”, una iniciativa promovida por el Conselh Generau a través de Foment Torisme Val d’Aran y que ha contado también con la financiación de la Diputación de Lleida, como establece el área de promoción económica de su convenio marco con el gobierno de Aran.

“Esta es una iniciativa que fomenta el comercio local y artesanal en el territorio, con productos de proximidad de todo tipo” afirmaba el consejero de Economía, Turismo y Promoción económica, Juan Antonio Serrano, “además, al ser un mercado itinerante ofrece la posibilidad de dinamizar los pueblos en los que se realiza durante la semana”.

“Mercats d’Aran” se celebra todas las tardes del mes de agosto de lunes a viernes en los pueblos de Salardú, Vielha, Bossòst, Arties y Les, respectivamente.

Este proyecto, promovido por el Conselh Generau d’Aran, fomenta el comercio local y artesanal durante las tardes de agosto de lunes a viernes en los diferentes pueblos de la Val d’Aran

“Además de las paradas de los diferentes comercios, contamos también con actuaciones de distintos artistas del territorio para amenizar estas tardes y ofrecer una mejor experiencia a la gente que se acerca, a la vez que hacemos una apuesta por el talento local”, indicaba el consejero de Economía, Turismo y Promoción económica, Josep Canut.

En los primeros dos días, esta iniciativa ha contado con una muy buena acogida por parte del público. Recordamos que para disfrutar de forma segura de este evento, todas las personas que se acerquen a estos mercados itinerantes deberán seguir las medidas establecidas por las autoridades sanitarias.

“Mercats d’Aran” totes les tardes d’agost a Salardú, Vielha, Bossòst, Arties i Les

Aquesta setmana s’ha posat en el funcionament ja el nou projecte per al foment del comerç artesanal de la Val d’Aran, “Mercats d’Aran”, una iniciativa promoguda pel Conselh Generau a través de Foment Torisme Val d’Aran i que ha comptat també amb el finançament de la Diputació de Lleida, com estableix l’àrea de promoció econòmica del seu conveni marc amb el govern d’Aran.

“Aquesta és una iniciativa que fomenta el comerç local i artesanal al territori, amb productes de proximitat de tot tipus” afirmava el conseller d’Economia, Turisme i Promoció econòmica, Juan Antonio Serrano, “a més, en ser un mercat itinerant ofereix la possibilitat de dinamitzar els pobles en els quals es realitza durant la setmana”.

“Mercats d’Aran” se celebra totes les tardes del mes d’agost de dilluns a divendres als pobles de Salardú, Vielha, Bossòst, Arties i Les, respectivament.

Aquest projecte, promogut pel Conselh Generau d’Aran, fomenta el comerç local i artesanal durant les tardes d’agost de dilluns a divendres als diferents pobles de la Val d’Aran

“A més de les parades dels diferents comerços, comptem també amb actuacions de diferents artistes del territori per a amenitzar aquestes tardes i oferir una millor experiència a la gent que s’acosta, alhora que fem una aposta pel talent local”, indicava el conseller d’Economia, Turisme i Promoció econòmica, Josep Canut.

En els primers dos dies, aquesta iniciativa ha comptat amb un molt bon acolliment per part del públic. Recordem que per a gaudir de manera segura d’aquest esdeveniment, totes les persones que s’acostin a aquests mercats itinerants hauran de seguir les mesures establertes per les autoritats sanitàries.

Info: Conselh Generau d’Aran