Es ajudes sociaus en Naut Aran se poderàn sollicitar enquiath 31 de deseme.

Er Ajuntament de Naut Aran destinarà ua partida de 70.000 èuros en matèria d’ajudes sociaus dirigida as familhes deth municipi entà que poguen auer mès facilitats economiques ara ora d’apuntar as sòns hilhs a bèra activitat extraescolara pendent tot er an.

Ei eth prumèr viatge que se presente aguesta linha de subvencions dirèctes des que se veiràn beneficiadi enquia 350 mainatges e mainades deth Naut Aran de 0 a 17 ans.

Entà poder optar ara ajuda, s’aurà de presentar ua instància en Ajuntament de Naut Aran amassa damb ua factura dera activitat o activitats en cas que sigue mès d’ua. Eth maxim que se poderà arténher per escolan serà de 200 èuros s’era soma de totes es factures o rebuts des activitats ei de 1000 èuros o mès. En cas qu’era quantitat aportada sigue inferiora ad aguesti 1000 èuros, se darà un 20% deth totau dera factura presentada.

Eth baile deth consistòri de Naut Aran, Cesar Ruiz-Canela, destaque que “volem qu’es nòsti joeni agen era oportunitat de poder realizar bèra activitat extraescolara sense cap tipe de problèma. Non auem hèt excepcions, atau qu’auem considerat qu’activitats esportiues, culturaus coma era musica o classes de repàs, poguen èster justificades entà arrecéber era subvencion”.

Ei eth prumèr viatge que se presente aguesta linha de subvencions dirèctes des que se veiràn beneficiadi enquia 350 mainatges e mainades deth Naut Aran de 0 a 17 ans

Ath delà, ahig que “credem qu’aguesta mesura serà fòrça plan ben arrecebuda pes familhes e pensam qu’ei ua bona iniciatiua enes tempsi que corren damb era crisi sanitària peth coronavirus”.

Es ajudes se poderàn sollicitar enquiath 31 de deseme.

Naut Aran destinarà 70.000 euros de ayudas sociales a las familias del municipio

Las ayudas sociales en Naut Aran se podrán solicitar hasta el 31 de diciembre.

El Ayuntamiento de Naut Aran destinará una partida de 70.000 euros en materia de ayudas sociales dirigida a las familias del municipio para que puedan tener más facilidades de apuntar a sus hijos a alguna actividad extraescolar durante todo el año.

Es la primera vez que se presenta esta línea de subvenciones directas de las que se verán beneficiados hasta 350 niños y niñas del Naut Aran de 0 a 17 años.

Para poder optar a la ayuda, se tendrá que presentar una instancia en el Ayuntamiento de Naut Aran junto con una factura de la actividad o actividades en el caso que sea más de una. El máximo que se podrà conseguir por alumno será de 200 euros si la suma de todas las facturas o recibidos de las actividades sea de 1000 euros o más. En caso de que la cantidad aportada sea inferior a esos 1000 euros, se dará un 20% del total de la factura presentada.

El alcalde del consistorio de Naut Aran, Cesar Ruiz-Canela, destaca que “queremos que todos nuestros jóvenes tengan la oportunidad de poder realizar alguna actividad extraescolar sin ningún tipo de problema. No hemos hecho excepciones, así que hemos considerado que actividades deportivas, culturales como la música o incluso clases de repaso, puedan ser justificadas para recibir la subvención”.

Es la primera vez que se presenta esta línea de subvenciones directas de las que se verán beneficiados hasta 350 niños y niñas del Naut Aran de 0 a 17 años

Además, añade que “creemos que esta medida será muy bien recibida por las familias y pensamos que es una buena iniciativa en los tiempos que corren con la crisis sanitaria por el coronavirus”.

Las ayudas se podrán solicitar hasta el 31 de diciembre.

Naut Aran destinarà 70.000 euros d’ajudes socials a les famílies del municipi

Els ajuts socials a Naut Aran es podran sol·licitar fins al 31 de desembre.

L’Ajuntament de Naut Aran destinarà una partida de 70.000 euros en matèria d’ajudes socials dirigida a les famílies del municipi perquè puguin tenir més facilitats d’apuntar als seus fills a alguna activitat extraescolar durant tot l’any.

És la primera vegada que es presenta aquesta línia de subvencions directes de les que es veuran beneficiats fins a 350 nens i nenes del Naut Aran de 0 a 17 anys.

Per poder optar a l’ajuda, s’haurà de presentar una instància a l’Ajuntament de Naut Aran juntament amb una factura de l’activitat o activitats en el cas que sigui més d’una. El màxim que es podrà aconseguir per alumne serà de 200 euros si la suma de totes les factures o rebuts de les activitats sigui de 1000 euros o més. En cas que la quantitat aportada sigui inferior a aquests 1000 euros, es donarà un 20% del total de la factura presentada.

L’alcalde del consistori de Naut Aran, Cesar Ruiz-Canela, destaca que “volem que els nostres joves tinguin l’oportunitat de poder realitzar alguna activitat extraescolar sense cap tipus de problema. No hem fet excepcions, així que hem considerat que activitats esportives, culturals com la música o fins i tot classes de repàs, puguin ser justificades per rebre la subvenció”.

És la primera vegada que es presenta aquesta línia de subvencions directes de les que es veuran beneficiats fins a 350 nens i nenes del Naut Aran de 0 a 17 anys

A més, afegeix que “creiem que aquesta mesura serà molt ben rebuda per les famílies i pensem que és una bona iniciativa en els temps que corren amb la crisi sanitària pel coronavirus”.

Les ajudes es podran sol·licitar fins al 31 de desembre.

Info: Ajuntament de Naut Aran