Era organizacion deth Salardú Country Ròck Festival amassa damb er Ajuntament de Naut Aran, a decidit suspéner era 7au edicion d’aguest multitudinari eveniment qu’amassaue ath torn de 6000 persones en municipi de Naut Aran enes darrèries deth mes d’agost.

Eth motiu d’aguesta anullacion, per dusau an consecutiu, ei pr’amor dera actuau pandèmia deth coronavirus, atau coma entà poder evitar un major risc de contagi entre era poblacion aranesa e es visitants que van ad a eth. Segontes hònts deth Salardú Country Ròck Festival, aguesta hèsta generaue mès de 500.000 èuros d’ingrèssi economics entara zòna de Naut Aran. Laguens d’aguesti, s’enmarquen es nets d’hotèl, restaurants, staff, consum en municipi o era estada ena Val d’Aran.

Enquia Salardú s’apropaue gent de diuèrsi païsi coma es Estats Units, Argentina o Australia entà vibrar damb es grani artistes de renòm que barauen ath ritme deth melhor country antic e modèrn.

Eth director der hestau, Victor Manuel Rodríguez, destaque que “dauant d’aguesta incertesa cau hèr un pas endarrèr per motius de salut publica, e demorar un an mès entà que pogue èster un eveniment complèt en toti es sòns airaus”.

Ath delà, concrète que “sajaram de compensar aguesti dus ans posposats. Ac haram damb fòrça aumenatges, emotiu e damb ua nauta carrega emocionau. Demoram que coma societat pogam véncer aguest virus que tant mau mos hè”.

Ei previst que, er an que ven, eth Salardú Country Ròck Festival se hèsque deth 24 ath 27 d’agost.

Se suspende el Salardú Country Rock Festival

La organización del Salardú Country Rock Festival junto con el Ayuntamiento de Naut Aran, ha decidido suspender la 7ª edición de este multitudinario acontecimiento que congregaba a más de 6000 personas en el municipio de Naut Aran a finales del mes de agosto.

El motivo de esta anulación, por segundo año consecutivo, es la actual pandemia del coronavirus, así como para poder evitar un mayor riesgo de contagio entre la población aranesa y los visitantes que acuden a él.

Según fuentes del Salardú Country Rock Festival, esta fiesta generaba más de 500.000 euros de ingresos económicos para la zona de Naut Aran. Dentro de estos, se enmarcaban las noches de hotel, restaurantes, staff, consumo en el municipio o la estancia en la Valle de Aran.

Hasta Salardú se acercaba gente de varios países como Estados Unidos, Argentina o Australia para vibrar con los grandes artistas de renombre que bailaban al ritmo del mejor country antiguo y moderno.

El director del festival, Victor Manuel Rodríguez, destaca que “ante esta incertidumbre hay que dar un paso atrás por motivos de salud pública, y esperar un nuevo año para que pueda ser un acontecimiento completo en todas sus vertientes”.

Asimismo, concreta que “intentaremos compensar estos dos años pospuestos. Lo haremos con muchos homenajes, emotivo y con una alta carga emocional. Esperamos que como sociedad podamos vencer este virus que tanto mal nos está haciendo”.

Está previsto que, el año que viene, el Salardú Country Rock Festival se haga del 24 al 27 de agosto.

Se suspèn el Salardú Country Rock Festival

L’organització del Salardú Country Rock Festival juntament amb l’Ajuntament de Naut Aran, ha decidit suspendre la 7ª edició d’aquest multitudinari esdeveniment que congregava a més de 6000 persones en el municipi de Naut Aran a finals del mes d’agost.

El motiu d’aquesta anul·lació, per segon any consecutiu, és l’actual pandèmia del coronavirus, així com per poder evitar un major risc de contagi entre la població aranesa i els visitants que acudeixen a ell.

Segons fonts del Salardú Country Rock Festival, aquesta festa generava més de 500.000 euros d’ingressos econòmics per a la zona de Naut Aran. Dins d’aquests, s’emmarcaven les nits d’hotel, restaurants, staff, consum en el municipi o l’estada a la Vall d’Aran.

Fins a Salardú s’apropava gent de diversos països com Estats Units, Argentina o Australia per vibrar amb els grans artistes de renom que ballaven al ritme del millor country antic i modern.

El director del festival, Victor Manuel Rodríguez, destaca que “davant d’aquesta incertesa cal fer un pas enrere per motius de salut pública, i esperar un nou any perquè pugui ser un esdeveniment complet en totes les seves vessants”.

Així mateix, concreta que “intentarem compensar aquests dos anys posposats. Ho farem amb molts homenatges, emotiu i amb una alta càrrega emocional. Esperem que com a societat puguem vèncer aquest virus que tant mal ens està fent”.

Està previst que, l’any que ve, el Salardú Country Rock Festival es faci del 24 al 27 d’agost.

Info: Ajuntament de Naut Aran