Eth Conselh Generau d’Aran premanís un seteme damb mès d’un centeat d’activitats centrades en suenh dera salut.

Damb er objectiu de dinamizar eth mes de seteme e apostar per un torisme de benèster, era Val d’Aran compdarà damb ua amplia aufèrta d’activitats beneficioses entara salut (iòga, taichí, qi gong, dança urbana e moltes mès) e destinades a persones de totes es edats e condicions.

Entath mes de seteme eth Conselh Generau d’Aran, a trauès de Foment Torisme Val d’Aran, a organizat ua complèta agenda damb mès de cent activitats centrades en benèster dirigides autant a visitants coma a vesins e vesies deth territòri, damb er objectiu de consolidar Aran coma un endret beneficiós entara salut, perfècte entà agarrar fòrces e renauir còs e ment.

Compdant damb er entorn mès saludable coma scenari, pendent eth mes que ven s’amiaràn a tèrme sessions de iòga integrau, iòga entà gent grana, hatha vinyasa, biogroove, qi gong, kundalini, pranayama, taichí, iòga en familha, iòga entà mainatges e dansa urbana. S’an programat tanben diuèrsi talhèrs de codina sana, astrologia, meditacion, condes e cants.

Ath delà, cada dia aurà lòc ua gessuda per rotes emblematiques dera Val d’Aran coma Uelhs deth Joèu, Artiga de Lin e Pomero, Salardú, ermita de Corilha e Gessa, Banhs de Tredòs, còva de Bossòst, bòsc de Conangles, Aiguamòg…

“Volem dinamizar eth mes de seteme en tot demostrar qu’èm un territòri saludable, damb un entorn net e descongestionat e ua amplia aufèrta d’activitats e terapies naturaus” afirme eth conselhèr d’Economia, Torisme e Promocion Economica, Juan Antonio Serrano

Entà amiar a tèrme totes aguestes activitats, “compdaram damb era collaboracion de grani especialistes en cada ua d’aguestes modalitats, mès tanben damb d’auti professionaus coma fisioterapeutes, osteopates e d’auti qu’aufriràn servicis de benèster de forma individuau”, afirme eth conselhèr d’Economia, Torisme e Promocion Economica, Juan Antonio Serrano, en tot híger que: “volem dinamizar eth mes de seteme en tot demostrar qu’èm un territòri saludable, damb un entorn net e descongestionat e ua amplia aufèrta d’activitats e terapies naturaus”.

“Er entorn naturau dera Val d’Aran aufrís infinides possibilitats e pensam que, ara mès que jamès, era gent ei conscient dera importància dera salut”, apunte eth conselhèr d’Economia, Torisme e Promocion Economica, Josep Canut: “damb aguest mes deth benèster complementaram es activitats fisiques, de relaxacion e connexion damb un madeish, damb es nòsti paisatges, gastronomia e auviatge culturau entà incrementar es resultats d’aguesta experiéncia unica”.

Mès informacion en:
https://www.visitvaldaran.com/mes-del-bienestar/

Septiembre será el mes del turismo del bienestar en el Valle de Aran

El Conselh Generau d’Aran prepara un septiembre con más de un centenar de actividades centradas en la salud.

Con el objetivo de dinamizar el mes de septiembre y apostar por un turismo de bienestar, la Val d’Aran contará con una amplia oferta de actividades beneficiosas para la salud (yoga, taichí, qi gong, danza urbana y muchas más) y destinadas a personas de todas las edades y condiciones.

Para el mes de septiembre el Conselh Generau d’Aran, a través de Foment Torisme Val d’Aran, ha organizado una completa agenda con más de cien actividades centradas en el bienestar dirigidas tanto a visitantes como a vecinos y vecinas del territorio, con el objetivo de consolidar Aran como un destino saludable, perfecto para tomar fuerzas y renovar cuerpo y mente.

Contando con el entorno más saludable como escenario, durante el mes que viene se llevarán a cabo sesiones de yoga integral, yoga para gente mayor, hatha vinyasa, biogroove, qi gong, kundalini, pranayama, taichí, yoga en familia, yoga para niños y niñas y danza urbana. Se han programado también diversos talleres de cocina saludable, astrología, meditación, cuentos y cantos.

Además, cada día tendrá lugar una salida por rutas emblemáticas de la Val d’Aran como Uelhs deth Joèu, Artiga de Lin y Pomero, Salardú, ermita de Corilha y Gessa, Baños de Tredòs, cueva de Bossòst, bosque de Conangles, Aiguamòg…

“Queremos dinamizar el mes de septiembre demostrando que somos un territorio saludable, con un entorno limpio y descongestionado y con una amplia oferta de actividades y terapias naturales” afirma el consejero de Economía, Turismo y Promoción Económica, Juan Antonio Serrano

Para llevar a cabo todas estas actividades, “contaremos con la colaboración de grandes especialistas en cada una de estas modalidades, pero también con otros profesionales como fisioterapeutas, osteópatas y otros que ofrecerán servicios de bienestar de forma individual”, afirma el consejero de Economía, Turismo y Promoción Económica, Juan Antonio Serrano, añadiendo que: “queremos dinamizar el mes de septiembre demostrando que somos un territorio saludable, con un entorno limpio y descongestionado y con una amplia oferta de actividades y terapias naturales”.

“El entorno natural de la Val d’Aran ofrece infinitas posibilidades y pensamos que, ahora más que nunca, la gente es consciente de la importancia de la salud”, apunta el consejero de Economía, Turismo y Promoción Económica, Josep Canut: “con este mes del bienestar complementaremos las actividades físicas, de relajación y conexión con uno mismo, con nuestros paisajes, gastronomía y patrimonio para incrementar los resultados de esta experiencia única”.

Más información en:
https://www.visitvaldaran.com/mes-del-bienestar/

Setembre serà el mes del turisme del benestar a la Val d’Aran

El Conselh Generau d’Aran prepara un setembre amb més d’un centenar d’activitats centrades en la salut.

Amb l’objectiu de dinamitzar el mes de setembre i apostar per un turisme de benestar, la Val d’Aran comptarà amb una àmplia oferta d’activitats beneficioses per a la salut (ioga, taitxí, txikung, dansa urbana i moltes més) i destinades a persones de totes les edats i condicions.

Per al mes de setembre el Conselh Generau d’Aran, a través de Foment Torisme Val d’Aran, ha organitzat una completa agenda amb més de cent activitats centrades en el benestar dirigides tant a visitants com a veïns i veïnes del territori, amb l’objectiu de consolidar Aran com una destinació saludable, perfecta per a agafar forces i renovar cos i ment.

Comptant amb l’entorn més saludable com a escenari, durant el mes que ve es duran a terme sessions de ioga integral, ioga per a gent gran, hatha vinyasa, biogroove, txikung, kundalini, pranayama, taitxí, ioga en família, ioga per a nens i nenes i dansa urbana. S’han programat també diversos tallers de cuina saludable, astrologia, meditació, contes i cants.

A més, cada dia tindrà lloc una sortida per rutes emblemàtiques de la Val d’Aran com Uelhs deth Joèu, Artiga de Lin i Pomero, Salardú, ermita de Corilha i Gessa, Banys de Tredòs, cova de Bossòst, bosc de Conangles, Aiguamòg…

“Volem dinamitzar el mes de setembre demostrant que som un territori saludable, amb un entorn net i descongestionat i amb una àmplia oferta d’activitats i teràpies naturals” afirma el conseller d’Economia, Turisme i Promoció Econòmica, Juan Antonio Serrano

Per a dur a terme totes aquestes activitats, “comptarem amb la col·laboració de grans especialistes en cadascuna d’aquestes modalitats, però també amb altres professionals com a fisioterapeutes, osteòpates i altres que oferiran serveis de benestar de manera individual”, afirma el conseller d’Economia, Turisme i Promoció Econòmica, Juan Antonio Serrano, afegint que: “volem dinamitzar el mes de setembre demostrant que som un territori saludable, amb un entorn net i descongestionat i amb una àmplia oferta d’activitats i teràpies naturals”.

“L’entorn natural de la Val d’Aran ofereix infinites possibilitats i pensem que, ara més que mai, la gent és conscient de la importància de la salut”, apunta el conseller d’Economia, Turisme i Promoció Econòmica, Josep Canut: “amb aquest mes del benestar complementarem les activitats físiques, de relaxació i connexió amb un mateix, amb els nostres paisatges, gastronomia i patrimoni per a incrementar els resultats d’aquesta experiència única”.

Més informació a:
https://www.visitvaldaran.com/mes-del-bienestar/

Info: Conselh Generau d’Aran