La María, la Celia i l’Ana Sanz són tres germanes bessones de Bossòst amb un expedient acadèmica brillant. Separades per només una dècima, les tres han superat la nota de tall més alta per accedir a la universitat, el 13,5 del doble grau en física i matemàtiques. Així, doncs, han pogut entrar a les carreres que van demanar com a primera opció.

Totes tres han cursat una forma de batxillerat especial, el BatxiBac, que permet a l’alumnat cursar el batxillerat català i el «baccalauréat» francès. Per fer-lo cal demostrar un nivell bàsic de francès, equivalent al B1 del Marc Europeu de Referència per a les Llengües. Durant el curs es fa un terç de l’horari lectiu en francès i es fan les assignatures de Llengua i Literatura franceses i Història de França.

El BatxiBac té una forma d’accedir a la universitat especial. Els alumnes poden escollir si es presenten a les PAU o no i si ho fan a la fase general o només a les matèries específiques per pujar nota. Tal com explica la María, té avantatges, però també implica que has de tenir un currículum impecable durant tot l’any, perquè compta l’avaluació continuada.

Les tres bessones van acabar el BatxiBac amb matrícula honor i van optar per fer les proves específiques. Van escollir Biologia, Matemàtiques Científiques i Química. I van fregar la perfecció. Amb les matèries específiques, la selectivitat es puntua sobre 14 i elles van treure un 13,7 la Celia, un 13,8 la María i un 13,9 l’Ana. Enhorabona a totes tres.

Info: 324.cat