Dissabte se celebrarà era 4au Trail Vielha-Molières 3010 e era 7au Era Ròda Non Stop de BTT, e entre ambdues competicions i aurà 1000 participaires, qu’aportaràn 4000 sojorns, damb ua repercusion economica de mès de 300.000€.

Aguesta dimenjada, Vielha e Mijaran celebrarà dues competicions esportives de trail running e de BTT, qu’auràn lòc dissabte 17 de junhsèga, damb gessuda e arribada en Vielha.

Per un costat, se disputarà era 4au edicion dera Trail Vielha-Molières 3010. Ua pròva qu’en pòqui ans a artenhut ua repercusion fòrça importanta en mon des pròves de montanha (trails), autant a nivèu nacionau coma internacionau, e qu’est an passat non se podec celebrar a conseqüéncia dera COVID-19.

Precisament, degut ara pandémia, era organizacion a limitat era participacion entà garantir era seguretat de totes es persones. I aurà es 2 modalitats ja abituaus: Era Molières Maraton (43 Kms e 4200 mètres de desnivèu positiu) e era Montpius Skyrace (23 Kms e 1800 mètres de desnivèu positiu). Coma en edicions anteriores, i aurà participaires non sonque d’Espanha, senon tanben arribadi de desparièrs païsi d’Euròpa, en tot remercar eth caire internacionau qu’a era pròva.

Ath delà, Era Ròda Non Stop de BTT, que tanben se celèbre dissabte, artenh enguan era 7au edicion. Era pròva aurà 3 categories: Era Ultramarathon (120 kms e 4100 mètres de desnivèu positiu), era Marathon (55 kms e 2000 mètres de desnivèu positiu) e era e-Bike (55 kms e 2000 mètres de desnivèu positiu, mès damb reglament diferenciat ara categoria BTT).

Entre ambdues competicions i aurà ath torn de 4000 sojorns, en tot supausar ua repercusion economica de mès de 300.000€ en benefici de tot eth sector toristic deth municipi.

Es organizacions pòrten temps en tot premanir aguestes corses, en tot aplicar eth protocòu a on se seguissen es mesures sanitàries avientes de prevencion de contagis dera COVID-19, entà que se desvolopen enes milhors condicions.

Vielha será el epicentro del trail running y la BTT durante este fin de semana

El sábado se celebrará la 4ª Trail Vielha-Molières 3010 y la 7ª Era Ròda Non Stop de BTT, y entre ambas competiciones habrá 1000 participantes, que aportarán 4000 estancias, con una repercusión económica de más de 300.000€.

Este fin de semana, Vielha e Mijaran celebrará dos competiciones deportivas de trail running y de BTT, que tendrán lugar el sábado 17 de julio, con salida y llegada en Vielha.

Por un lado, se disputará la 4ª edición de la Trail Vielha-Molières 3010. Una prueba que en pocos años ha conseguido una repercusión muy importante en el mundo de las pruebas de montaña (trails), tanto a nivel nacional como internacional, y que el año pasado no pudo celebrarse como consecuencia de la COVID-19.

Precisamente, debido a la pandemia, la organización ha limitado la participación para garantizar la seguridad de todas las personas. Habrá las 2 modalidades ya habituales: La Molières Maraton (43 Kms y 4200 metros de desnivel positivo) y la Montpius Skyrace (23 Kms y 1800 metros de desnivel positivo). Como en ediciones anteriores, habrá participantes no sólo de España, sino también llegados de diferentes países de Europa, remarcando el cariz internacional que tiene la prueba.

Además, Era Ròda Non Stop de BTT, que también se celebra el sábado, llega este año a la 7ª edición. La prueba tendrá 3 categorías: La Ultramarathon (120 kms y 4100 metros de desnivel positivo), la Marathon (55 kms y 2000 metros de desnivel positivo) y la e-Bike (55 kms y 2000 metros de desnivel positivo, pero con reglamento diferenciado a la categoría BTT).

Entre ambas competiciones habrá alrededor de 4000 estancias, suponiendo una repercusión económica de más de 300.000€ en beneficio de todo el sector turístico del municipio.

Las organizaciones llevan tiempo preparando estas carreras, aplicando el protocolo donde se siguen las medidas sanitarias adecuadas de prevención de contagios de la COVID-19, para que se desarrollen en las mejores condiciones.

Vielha serà l’epicentre del trail running i la BTT durant aquest cap de semana

El dissabte se celebrarà la 4a Trail Vielha-Molières 3010 i la 7a Era Ròda Non Stop de BTT, i entre totes dues competicions hi haurà 1000 participants, que aportaran 4000 estades, amb una repercussió econòmica de més de 300.000€.

Aquest cap de setmana, Vielha e Mijaran celebrarà dues competicions esportives de trail running i de BTT, que tindran lloc el dissabte 17 de juliol, amb sortida i arribada a Vielha.

D’una banda, es disputarà la 4a edició de la Trail Vielha-Molières 3010. Una prova que en pocs anys ha aconseguit una repercussió molt important en el món de les proves de muntanya (trails), tant a nivell nacional com internacional, i que l’any passat no va poder celebrar-se a conseqüència de la COVID-19. Precisament, a causa de la pandèmia, l’organització ha limitat la participació per a garantir la seguretat de totes les persones. Hi haurà les 2 modalitats ja habituals: La Molières Maraton (43 Km i 4200 metres de desnivell positiu) i la Montpius Skyrace (23 Km i 1800 metres de desnivell positiu). Com en edicions anteriors, hi haurà participants no sols d’Espanya, sinó també arribats de diferents països d’Europa, remarcant el caire internacional que té la prova.

A més, Era Ròda Non Stop de BTT, que també se celebra el dissabte, arriba enguany a la 7a edició. La prova tindrà 3 categories: La Ultramarathon (120 km i 4100 metres de desnivell positiu), la Marathon (55 km i 2000 metres de desnivell positiu) i l’e-Bike (55 km i 2000 metres de desnivell positiu, però amb reglament diferenciat a la categoria BTT).

Entre totes dues competicions hi haurà al voltant de 4000 estades, suposant una repercussió econòmica de més de 300.000€ en benefici de tot el sector turístic del municipi.

Les organitzacions porten temps preparant aquestes curses, aplicant el protocol on se segueixen les mesures sanitàries adequades de prevenció de contagis de la COVID-19, perquè es desenvolupin en les millors condicions.

Info: Ajuntament de Vielha e Mijaran