S’a apraiat era pista forestau que va des de Bagergue enquiath barranc de Moredo.

En tot plaçar badens entara evacuacion d’aigua e tanben poder controlar era velocitat des veïculs ath sòn pas pera Ribèra, entà mantier era conviuènça entre es veïculs, eth bestiar, es ciclistes e es pedanhs.

Aguesta ei ua òbra realizada pera EMD de Bagergue.

Acaban los trabajos de mantenimiento y reparación de la pista forestal que va de Bagergue a la Ribera de la Lana

Se ha reparado la pista forestal que va desde Bagergue hasta el barranco de Moredo. Situando badenes para la evacuación de agua y también poder controlar la velocidad de los vehículos a su paso por la Ribera, y así poder mantener la convivencia entre los vehículos, el ganado, los ciclistas y los peatones.

Esta es una obra realizada por la EMD de Bagergue.

Acaben els treballs de manteniment i reparació de la pista forestal que va de Bagergue a la Ribera de la Llana

S’ha reparat la pista forestal que va des de Bagergue fins al barranc de Moredo.  Situant guals per a l’evacuació d’aigua i poder controlar la velocitat dels vehicles al seu pas per la Ribera, per intentar mantenir la convivència entre els vehicles, el bestiar, els ciclistes i els vianants.

Aquesta és una obra realitzada per l’EMD de Bagergue.

Info: EMD Bagergue