Era Val d’Aran viu un agost istoric a nivèu toristic a despièch dera COVID-19.

Eth sindic d’Aran a presentat en Plen deth Conselh Generau d’Aran un balanç toristic d’aguesta sason d’ostiu, ena qu’es donades d’aucupacion deth mes d’agost an superat es des darrèri 10 ans gràcies ath trabalh amiat a tèrme per toti es professionaus sector toristic deth territori.

Pendent eth Plen ordinari deth Conselh Generau d’Aran, eth sindic d’Aran, Francés Boya, a presentat un balanç toristic d’aguesta tempsada d’ostiu, qu’a auut ues chifres fòrça superiors as demorades pr’amor dera situacion sanitària actuau.

“Eth balanç d’aguest ostiu des deth punt de vista economic ei fòrça positiu e n’èm plan satisfèti”, a assegurat eth sindic d’Aran, en tot híger que: “era sason comencèc un shinhau per dejós qu’er an passat pr’amor deth bròt ena zòna deth Segrià e es informacions confuses que se’n dauen e que provoquèren enquia un 20% d’anullacions, mès Aran a sabut demostrar qu’ei ua destinacion segura gràcies ath gran trabalh qu’a amiat a tèrme eth sector toristic deth país”.

Eth mes d’agost s’a barrat damb ua aucupacion otelèra deth 77,2%, mentre qu’era de 2019 auie estat de 68,1%

A despièch qu’eth mes de junhsèga comencèc damb fòrça bones previsions, finaument se registrèc ua aucupacion otelèra deth 40,3%, un 9% mens qu’era der an anterior, e enes oficines de torisme i auec ua disminucion de clients d’enquia 3.000 persones.

Totun, eth mes d’agost s’a barrat damb ua aucupacion otelèra deth 77,2%, mentre qu’era de 2019 auie estat de 68,1%, ei a díder, que s’a experimentat un creishement deth 9,1%. Enes campings s’a produsit tanben un aument d’ath torn deth 3% enes bungalows respècte ar an anterior, mès er airau qu’a patit un increment mès notable an estat es segones residéncies.

En çò que tanh as visites as oficines de torisme pendent eth mes d’agost, s’a experimentat ua disminucion d’ath torn de 1.000 clients, mès cau destacar que, pendent es dus mesi qu’era app toristica GuidAran pòrte en foncionament, s’an realizat apuprètz 4.000 descargues dera aplicacion e un totau de 215.000 visites.

Es diferents atractius toristics dera Val d’Aran an patit tanben un increment de visitants, coma ei eth cas de Colomèrs, per exemple, a on s’an atengut aguest mes d’agost a mès de 10.000 persones deuant des 7.800 der an passat.

Es dues prumères setmanes de seteme tanben patissen un increment d’enquiath 13% d’aucupacion otelèra respècte a 2019, damb ua mieja d’aucupacion d’ath torn deth 51%. Pera sua part, es bungalows en aguestes dues setmanes an viscut un increment d’un 50% respècte ar an anterior damb ua aucupacion deth 56,3%.

Ath delà, s’a experimentat tanben un increment ena despesa mieja des visitants enes comèrci e locaus de restauracion pendent aguest ostiu.

“Des deth Conselh Generau d’Aran, a trauès de Foment Torisme Val d’Aran, auem metut en foncionament ua sèrie de projèctes coma Cornèrs d’Aran, Mercats d’Aran o eth Mes deth Benèster, qu’ei actuaument en marcha, e qu’an foncionat fòrça ben”, a assegurat Boya.

En cas dera iniciatiua Cornèrs d’Aran, i an participat mès de 1.600 persones en grops redusidi, qu’an gaudit autant des activitats diürnes coma nocturnes, coneishent de prumèra man er entorn mès tanben era cultura e istòria araneses a trauès de rotes de dues ores de durada pes lòcs mès emblematics deth territòri.

Es diferents atractius toristics dera Val d’Aran an patit tanben un increment de visitants, coma ei eth cas de Colomèrs, per exemple, a on s’an atengut aguest mes d’agost a mès de 10.000 persones deuant des 7.800 der an passat

“Aguest ostiu de nauta afluéncia mos a servit tanben entà constatar es problematiques mès immediates que mos cau resòlver, coma ei eth cas dera regulacion der accès motorizat ath miei naturau”, explicaue eth sindic d’Aran, higent que: “en aguest sens, dejà trabalham en un Plan de Sostenibilitat Toristica dera Val d’Aran que mos a de perméter hèr front as besonhs deth territòri e milhorar en aqueri aspèctes qu’ac precisen”.

Eth sector toristic dera Val d’Aran s’a adaptat damb agilitat aguest ostiu ara situacion sanitària, en tot aplicar es mesures de seguretat pertinentes e cercar naues formules qu’an resultat tot un exit entre es visitants.

Agosto de récord turístico en el Valle de Aran

La Val d’Aran vive un agosto histórico a nivel turístico a pesar de la COVID-19.

El sindic d’Aran ha presentado en el Pleno del Conselh Generau d’Aran un balance turístico de esta temporada de verano, en la que los datos de ocupación del mes de agosto han superado los de los últimos 10 años gracias al trabajo llevado a cabo por los profesionales del sector turístico del territorio.

Durante el Pleno ordinario del Conselh Generau d’Aran, el sindic d’Aran, Francés Boya, ha presentado un balance turístico de esta temporada de verano, que ha tenido unas cifras bastante superiores a las esperadas teniendo en cuenta la situación sanitaria actual.

“El balance de este verano desde el punto de vista económico es muy positivo y estamos muy satisfechos”, ha asegurado el sindic d’Aran, añadiendo que: “la temporada empezó un poco por debajo que el año anterior a causa del brote en la zona del Segrià y las informaciones confusas que llegaban y que provocaron hasta un 20% de anulaciones, pero Aran ha sabido demostrar que es una destinación segura gracias al gran trabajo llevado a cabo por todos los profesionales del sector turístico del territorio.

El mes de agosto se ha cerrado con una ocupación hotelera del 77,2%, mientras que la de 2019 fue de un 68,1%

A pesar de que el mes de julio empezó con muy buenas previsiones, finalmente se registró una ocupación hotelera del 40,3%, un 9% menos que la del año anterior, y en las oficinas de turismo se produjo una disminución de hasta 3.000 clientes.

No obstante, el mes de agosto se ha cerrado con una ocupación hotelera del 77,2%, mientras que la de 2019 fue de un 68,1%, es decir, que se ha experimentado un crecimiento del 9,1%. En los campings se ha producido también un aumento de alrededor del 3% en los bungalows respecto al año anterior, pero el ámbito que ha vivido un incremento más notable ha sido el de las segundas residencias.

En lo referente a las visitas a las oficinas de turismo durante el mes de agosto, se ha experimentado una disminución de alrededor de 1.000 clientes, pero cabe destacar que, durante los dos meses que la app turística GuidAran lleva en funcionamiento, se han realizado cerca de 4.000 descargas de la aplicación y un total de 215.000 visitas.

Los distintos atractivos turísticos de la Val d’Aran han vivido también un incremento de visitantes, como es el caso de Colomèrs, por ejemplo, donde se han atendido este mes de agosto a más de 10.000 personas ante las 7.800 del año pasado.

Las dos primeras semanas de septiembre también han vivido un incremento de hasta el 13% de ocupación hotelera respecto a 2019, con una media de ocupación de alrededor del 51%. Mientras, los bungalows en estas dos semanas han vivido un incremento de un 50% respecto al año anterior con una ocupación del 56,3%.

Además, se ha experimentado también un incremento en el gasto medio de los visitantes durante este verano.

“Desde el Conselh Generau d’Aran, a través de Foment Torisme Val d’Aran, hemos puesto en funcionamiento una serie de proyectos como Cornèrs d’Aran, Mercats d’Aran o el Mes del Bienestar, que está actualmente en marcha, y que han funcionado muy bien”, ha asegurado Boya.

En el caso de la iniciativa Cornèrs d’Aran, han participado más de 1.600 personas en grupos reducidos, que han disfrutado tanto de las actividades diurnas como nocturnas, conociendo de primera mano el entorno pero también la cultura e historia aranesas a través de rutas de dos horas de duración por los lugares más emblemáticos del territorio.

Los distintos atractivos turísticos de la Val d’Aran han vivido también un incremento de visitantes, como es el caso de Colomèrs, por ejemplo, donde se han atendido este mes de agosto a más de 10.000 personas ante las 7.800 del año pasado

“Este verano de alta afluencia nos ha servido también para constatar las problemáticas más inmediatas a resolver, como es el caso de la regulación del acceso motorizado al medio natural”, explicaba el sindic d’Aran, añadiendo que: “en este sentido, ya trabajamos en un Plan de Sostenibilidad Turística de la Val d’Aran que nos permitirá hacer frente a las necesidades del territorio y mejorar en aquellos aspectos que lo precisen”.

El sector turístico de la Val d’Aran se ha adaptado con agilidad este verano a la situación sanitaria, aplicando las medidas de seguridad pertinentes y buscando nuevas fórmulas que han resultado ser un éxito entre los visitantes.

Agost de rècord turístic a la Val d’Aran

La Val d’Aran viu un agost històric a nivell turístic malgrat la COVID-19.

El sindic d’Aran ha presentat al Ple del Conselh Generau d’Aran un balanç turístic d’aquesta temporada d’estiu, en la qual les dades d’ocupació del mes d’agost han superat les dels últims 10 anys gràcies al treball dut a terme pels professionals del sector turístic del territori.

Durant el Ple ordinari del Conselh Generau d’Aran, el sindic d’Aran, Francés Boya, ha presentat un balanç turístic d’aquesta temporada d’estiu, que ha tingut unes xifres bastant superiors a les esperades tenint en compte la situació sanitària actual.

“El balanç d’aquest estiu des del punt de vista econòmic és molt positiu i estem molt satisfets”, ha assegurat el sindic d’Aran, afegint que: “la temporada va començar una mica per sota que l’any anterior a causa del brot a la zona del Segrià i les informacions confuses que arribaven i que van provocar fins a un 20% d’anul·lacions, però Aran ha sabut demostrar que és una destinació segura gràcies a la gran feina duta a terme per tots els professionals del sector turístic del territori.

El mes d’agost s’ha tancat amb una ocupació hotelera del 77,2%, mentre que la de 2019 va ser d’un 68,1%

Malgrat que el mes de juliol va començar amb molt bones previsions, finalment es va registrar una ocupació hotelera del 40,3%, un 9% menys que la de l’any anterior, i en les oficines de turisme es va produir una disminució de fins a 3.000 clients.

No obstant això, el mes d’agost s’ha tancat amb una ocupació hotelera del 77,2%, mentre que la de 2019 va ser d’un 68,1%, és a dir, que s’ha experimentat un creixement del 9,1%. En els càmpings s’ha produït també un augment de al voltant del 3% en els bungalows respecte a l’any anterior, però l’àmbit que ha viscut un increment més notable ha estat el de les segones residències.

Referent a les visites a les oficines de turisme durant el mes d’agost, s’ha experimentat una disminució de al voltant de 1.000 clients, però cal destacar que, durant els dos mesos que l’app turística GuidAran porta en funcionament, s’han realitzat prop de 4.000 descàrregues de l’aplicació i un total de 215.000 visites.

Els diferents atractius turístics de la Val d’Aran han viscut també un increment de visitants, com és el cas de Colomèrs, per exemple, on s’han atès aquest mes d’agost a més de 10.000 persones davant les 7.800 de l’any passat.

Les dues primeres setmanes de setembre també han viscut un increment de fins al 13% d’ocupació hotelera respecte a 2019, amb una mitjana d’ocupació de al voltant del 51%. Mentrestant, els bungalows en aquestes dues setmanes han viscut un increment d’un 50% respecte a l’any anterior amb una ocupació del 56,3%.

A més, s’ha experimentat també un increment en la despesa mitjana dels visitants durant aquest estiu.

“Des del Conselh Generau d’Aran, a través de Foment Torisme Val d’Aran, hem posat en funcionament una sèrie de projectes com Cornèrs d’Aran, Mercats d’Aran o el Mes del Benestar, que està actualment en marxa, i que han funcionat molt bé”, ha assegurat Boya.

En el cas de la iniciativa Cornèrs d’Aran, han participat més de 1.600 persones en grups reduïts, que han gaudit tant de les activitats diürnes com nocturnes, coneixent de primera mà l’entorn però també la cultura i història araneses a través de rutes de dues hores de durada pels llocs més emblemàtics del territori.

Els diferents atractius turístics de la Val d’Aran han viscut també un increment de visitants, com és el cas de Colomèrs, per exemple, on s’han atès aquest mes d’agost a més de 10.000 persones davant les 7.800 de l’any passat

“Aquest estiu d’alta afluència ens ha servit també per a constatar les problemàtiques més immediates a resoldre, com és el cas de la regulació de l’accés motoritzat al medi natural”, explicava el sindic d’Aran, afegint que: “en aquest sentit, ja treballem en un Pla de Sostenibilitat Turística de la Val d’Aran que ens permetrà fer front a les necessitats del territori i millorar en aquells aspectes que es precisin”.

El sector turístic de la Val d’Aran s’ha adaptat amb agilitat aquest estiu a la situació sanitària, aplicant les mesures de seguretat pertinents i buscant noves fórmules que han resultat ser un èxit entre els visitants.

Info: Conselh Generau d’Aran